Kategoria

Prawo rodzinne

Porady prawne — prawo rodzinne

W naszych wpisach poruszamy tematykę prawa rodzinnego, jednego z działów prawa cywilnego. Jeśli szukasz porady na temat konkretnego zagadnienia, serdecznie zapraszamy do przeczytania naszych wpisów!
Wszystkie artykuły przygotowujemy z uwzględnieniem obecnego stanu prawnego. Pamiętaj jednak, że nawet najbardziej profesjonalnie przygotowany artykuł nie zastąpi konsultacji z prawnikiem. Podczas niej możliwe będzie uwzględnienie wszystkich indywidualnych okoliczności, których nie sposób uwzględnić w artykułach. Okoliczności te mają jednak spory wpływ na przebieg sprawy i jej rozstrzygnięcie. W takich przypadkach wskazany jest zatem kontakt z kancelarią prawną. Dzięki profesjonalnej wiedzy możliwa będzie skuteczna walka o Państwa prawa.

Pozbawienie praw rodzicielskich - kiedy ma miejsce?

Odebranie praw rodzicielskich – kiedy ma miejsce pozbawienie praw rodzicielskich?

Władza rodzicielska rozumiana jest jako prawa i obowiązki, które względem dziecka mają rodzice. Władza ta zazwyczaj jest sprawowana przez dwóch rodziców nad dzieckiem, które jest małoletnie. W niektórych sytuacjach prawa rodzicielskie i władza rodzicielska mogą jednak zostać odebrane.
Alimenty na żonę - sprawdź, ile wynoszą alimenty na żonę!

Alimenty na żonę – kiedy i na jakich zasadach przysługują?

Nierzadko wydaje się, że obowiązek alimentacyjny dotyczy wyłącznie rodzica, który nie sprawuje opieki nad swoim dzieckiem. Okazuje się jednak, że istnieją również przesłanki do tego...
Demoralizacja nieletnich a prawo

Demoralizacja nieletnich — co za nią może grozić?

Demoralizacja nieletnich polega między innymi na nieprzestrzeganiu zasad moralnych. Jest to także zepsucie oraz nieuznawanie dyscypliny. W poniższym artykule przybliżamy
Rozwód z orzeczeniem winy

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie W przypadku orzeczenia rozwodu strony nie zawsze przykładają należną uwagę do rozstrzygnięcia w zakresie winy w rozkładzie pożycia. Rozkład pożycia to ustanie więzów fizycznych, psychicznych i gospodarczych. Kwestia ta jest jednak niezwykle istotna. Orzeczenie o winie może decydować o powstaniu obowiązku alimentacyjnego na rzecz drugiego małżonka. Jak więc wygląda rozwód...
Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem - na czym polega?

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem a ustalenie kontaktów – różnice

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem oraz ustalenie jest dosyć powszechnym zagadnieniem. Dzieje się to przede wszystkim, kiedy rodzice dziecka rozwodzą się i należy ustalić, w jaki sposób będzie wyglądało utrzymywanie kontaktów z dzieckiem. Zobacz, na czym polega różnica i jak można je uzyskać!
Jak ubezwłasnowolnić alkoholika? Sprawdź!

Ubezwłasnowolnienie alkoholika – kiedy jest to możliwe i jak to zrobić?

Kiedy działanie osoby uzależnionej może przynieść konsekwencje dla jego bliskich, możliwe jest ubezwłasnowolnienie alkoholika, które następuje na wniosek członków jego rodziny. Co ma na celu ta procedura i jak ją przeprowadzić? Czy przymusowe leczenie odwykowe jest możliwe? Dowiesz się z tego artykułu!
Podział majątku po rozwodzie - o czym należy wiedzieć?

Podział majątku po rozwodzie – o czym należy wiedzieć?

Jeśli chodzi o podział majątku wspólnego małżonków, jest to jedna z najbardziej skomplikowanych spraw, zarówno prawnie, jak i w rzeczywistym przebiegu. Podział majątku może zostać ustalony między małżonkami, czyli polubownie, lub może zostać rozstrzygnięty na drodze sądowej. Dowiedz się, co oznacza ustawowa wspólność majątkowa małżeńska.
Unieważnienie małżeństwa kościelnego

Unieważnienie małżeństwa w świetle polskiego prawa

Unieważnienie małżeństwa w świetle polskiego prawa Unieważnienie małżeństwa jest dopuszczalne przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. By było to możliwe, sąd najpierw musi zbadać, czy zaistniałe przesłanki są wystarczające, by związek małżeński unieważnić. W artykule przytaczamy, z czym wiąże się unieważnienie małżeństwa. W poniższym tekście uwzględniono głównie kwestie dotyczące małżeństwa kościelnego z jednoczesnym uwzględnieniem przepisów dotyczących...
Egzekucja alimentów z zagranicy

Egzekucja alimentów z zagranicy w Polsce: jak je uzyskać?

Egzekucja alimentów z zagranicy bywa niełatwym zadaniem. Konieczność ta występuje, jednak jeśli dłużnik wyjeżdża za granicę i nie dokonuje regulacji zaległości. Jest to trudniejsze w porównaniu z egzekucją alimentów w Polsce. Pozyskanie alimentów z zagranicy nie jest jednak niemożliwe.
Alimenty na dorosłe dziecko - sprawdź!

Alimenty na dorosłe dziecko — czy trzeba je płacić?

Alimenty na dorosłe dziecko — czy trzeba je płacić? Kwestie dotyczące alimentacji budzą sporo wątpliwości oraz emocji. Jednym z ważniejszych zagadnień są alimenty na dorosłe dziecko. W poniższym artykule sprawdzamy, czy pełnoletność jest granicą, do której należy płacić alimenty. Weryfikujemy także, co dzieje się, gdy dziecko osiągnie tę granicę wieku. Alimenty są świadczeniem dla osoby...
Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe informacje

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe informacje W polskim prawie istnieje domniemanie prawne, na podstawie którego domniemywa się, że ojcem dziecka jest mąż matki. Oczywiście nie zawsze domniemanie takie jest zgodne z prawdą. Jeżeli w akcie urodzenia dziecka jako ojciec został wpisany mężczyzna, który nie jest nim w rzeczywistości, może się okazać, że pozew o...
przebieg rozwodu

Jak wygląda przebieg rozwodu? Proces rozwodowy a prawo

Przebieg rozwodu – początek postępowania Procedura rozwodowa, jak wiele innych postępowań cywilnych, inicjowana jest na skutek wniesienia pozwu. Zgodnie z art. 187 k.p.c. pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego. Co do zasady zatem pozew powinien zawierać na podstawie art. 126 k.p.c.: oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich...
Nagranie rozmowy jako dowód w sprawie karnej

Nagranie jako dowód w sądzie

Kwestia tego, czy nagranie jest dowodem w sądzie, była już niejednokrotnie przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego. W jednym z ostatnich wyroków z dnia 22 kwietnia 2016 r. Sąd Najwyższy po raz kolejny pochylił się nad tą problematyką porządkując niejako dotychczasowe poglądy w przedmiotowej kwestii.

Kategorie wpisów