REPREZENTACJA OBCOKRAJOWCÓW PRZED SĄDAMI I ORGANAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Nasza kancelaria adwokacka z Poznania oferuje pomoc prawnika do spraw cudzoziemców. Adwokaci z naszego zespołu mogą pomóc w sytuacjach takich jak:

 • prowadzenie spraw związanych z wydaniem oraz przedłużaniem okresu ważności wiz,
 • doradztwo przy legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP,
 • prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zezwoleń na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • prowadzenie spraw związanych z udzieleniem statusu uchodźcy,
 • doradztwo w sprawach nabycia nieruchomości przez cudzoziemca,
 • pomoc w wydobyciu dokumentów stanu cywilnego, a także ksiąg wieczystych,
 • reprezentacja dotycząca uznania zagranicznych orzeczeń na terytorium RP, w tym np. wyroków rozwodowych i aktów stanu cywilnego,
 • doradztwo w zakresie rejestracji spółek przez zagranicznych przedsiębiorców,
 • doradztwo obcokrajowcom w sprawach spadków położonych w Polsce,
 • reprezentacja podmiotów zagranicznych w postępowaniach dotyczących nabycia nieruchomości,
 • reprezentacja cudzoziemców w procesach o uzyskanie lub poświadczenie obywatelstwa polskiego,
 • obrona cudzoziemców w sprawach karnych,
 • reprezentowanie poszkodowanego cudzoziemca w procesie karnym,
 • reprezentacja cudzoziemców w sporach, które toczą się w polskich sądach i urzędach,
 • adopcja zagraniczna,
 • reprezentowanie cudzoziemców w sprawach egzekucyjnych przed polskimi komornikami sądowymi,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem oraz miejsca jego zamieszkania,
 • prowadzenie spraw związanych z udzieleniem ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany,
 • prowadzenie spraw związanych z udzieleniem azylu,
 • prowadzenie spraw związanych z udzieleniem ochrony czasowej,
 • prowadzenie spraw związanych ze zobowiązaniem cudzoziemca do powrotu,
 • prowadzenie spraw dotyczących udzielenia zgody na pracę na terenie Polski.

Szukasz prawnika do spraw cudzoziemców z Poznania?

Skontaktuj się z nami!