REPREZENTACJA OBCOKRAJOWCÓW PRZED SĄDAMI I ORGANAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Nasza kancelaria adwokacka z Poznania oferuje pomoc prawnika do spraw cudzoziemców. Adwokaci z naszego zespołu mogą pomóc w sytuacjach takich jak:

  • prowadzenie spraw związanych z wydaniem oraz przedłużaniem okresu ważności wiz,
  • prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zezwoleń na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • prowadzenie spraw związanych z udzieleniem statusu uchodźcy,
  • prowadzenie spraw związanych z udzieleniem ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany,
  • prowadzenie spraw związanych z udzieleniem azylu,
  • prowadzenie spraw związanych z udzieleniem ochrony czasowej,
  • prowadzenie spraw związanych ze zobowiązaniem cudzoziemca do powrotu,
  • prowadzenie spraw dotyczących udzielenia zgody na pracę na terenie Polski.

Szukasz prawnika do spraw cudzoziemców z Poznania?

REPREZENTACJA OBCOKRAJOWCÓW PRZED SĄDAMI I ORGANAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ – OSTATNIE AKTUALNOŚCI