Zadośćuczynienia i odszkodowania

Profesjonalna pomoc prawna w Poznaniu w zakresie dochodzenia odszkodowań lub zadośćuczynienia w związku z: wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem przy pracy lub przy pracy rolnej, innym wypadkiem. Nasza kancelaria adwokacka zajmuje się takimi sprawami jak:

  • dochodzenie odszkodowań lub zadośćuczynienia na etapie przedsądowym i sądowym,
  • obsługa spraw sądowych przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym (również przedprocesowa analiza roszczeń),
  • udział w negocjacjach ugodowych oraz opiniowanie i sporządzanie projektów ugód zarówno sądowych jak i pozasądowych,
  • badanie stanu prawnego, wynikającego z akt,
  • doradztwo np. w zakresie ochrony praw pasażerów,
  • reprezentacja klientów w postępowaniach administracyjnych,
  • sporządzanie pozwów do sądu cywilnego o zapłatę odszkodowania,
  • sporządzanie wniosków o unieważnienie decyzji,
  • udzielanie porad i opinii prawnych.
Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop Dość powszechne są sytuacje, gdy obiecany przez pracownika biura...
Odszkodowanie od linii lotniczych

Odszkodowanie od linii lotniczych za opóźniony lot i zagubienie bagażu

Odszkodowanie od linii lotniczych za opóźniony lot i zagubienie bagażu Odszkodowanie od linii lotniczych przysługuje...
Mała ustawa reprywatyzacyjna

Mała ustawa reprywatyzacyjna – Tekst

Mała ustawa reprywatyzacyjna – Tekst W sobotę w życie wchodzi tzw. Mała ustawa reprywatyzacyjna. Jej...