Temat

alimentacja

Alimentacja

Alimentacja jest jednym z rodzajów obowiązkowego świadczenia. Płacą je osoby fizyczne na rzecz innych osób fizycznych. Świadczenia w ramach alimentacji płaci się w regularnych odstępach czasowych. Termin ten jest ściśle powiązany z istnieniem obowiązku alimentacyjnego. Regulacje na jego temat znajdują się w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, w rozdziale III. Nosi on tytuł „Obowiązek alimentacyjny”.

Obowiązek ten polega w głównej mierze na dostarczeniu środków utrzymania oraz środków wychowania. Obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Jednym z najczęstszych obowiązków alimentacyjnych jest obowiązek rodziców wobec dziecka. W sytuacji, kiedy dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, rodzice są zobowiązani do alimentacji na jego rzecz. Alimentów mogą żądać od siebie również małżonkowie po rozwodzie.

Alimentacja to problem, który bardzo często porusza się w aspekcie prawa rodzinnego. Z nami dowiesz się m.in., kiedy masz prawo do alimentów, z czym taki obowiązek się wiążę. Przedstawiamy również, jak ściągnąć niezapłacone alimenty. Nasze teksty powstają z uwzględnieniem obowiązującego prawa i są co jakiś czas aktualizowane.

W poniższych artykułach przedstawiamy najważniejsze regulacje prawne dotyczące alimentacji. Pamiętaj jednak, że nie zastąpią one fachowej porady prawnej. Podczas niej uzyskasz więcej informacji z uwzględnieniem istotnych dla sprawy okoliczności. Czasem z pozoru nieistotne szczegóły mogą bowiem w znaczny sposób wpłynąć na przebieg sprawy. Jeśli potrzebujesz porady prawnej w konkretnej kwestii, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią adwokacką.

Pozbawienie praw rodzicielskich - kiedy ma miejsce?

Odebranie praw rodzicielskich – kiedy ma miejsce pozbawienie praw rodzicielskich?

Władza rodzicielska rozumiana jest jako prawa i obowiązki, które względem dziecka mają rodzice. Władza ta zazwyczaj jest sprawowana przez dwóch rodziców nad dzieckiem, które jest małoletnie. W niektórych sytuacjach prawa rodzicielskie i władza rodzicielska mogą jednak zostać odebrane.
Alimenty na żonę - sprawdź, ile wynoszą alimenty na żonę!

Alimenty na żonę – kiedy i na jakich zasadach przysługują?

Nierzadko wydaje się, że obowiązek alimentacyjny dotyczy wyłącznie rodzica, który nie sprawuje opieki nad swoim dzieckiem. Okazuje się jednak, że istnieją również przesłanki do tego...
Rozwód z orzeczeniem winy

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie W przypadku orzeczenia rozwodu strony nie zawsze przykładają należną uwagę do rozstrzygnięcia w zakresie winy w rozkładzie pożycia. Rozkład pożycia to ustanie więzów fizycznych, psychicznych i gospodarczych. Kwestia ta jest jednak niezwykle istotna. Orzeczenie o winie może decydować o powstaniu obowiązku alimentacyjnego na rzecz drugiego małżonka. Jak więc wygląda rozwód...
Egzekucja alimentów z zagranicy

Egzekucja alimentów z zagranicy w Polsce: jak je uzyskać?

Egzekucja alimentów z zagranicy bywa niełatwym zadaniem. Konieczność ta występuje, jednak jeśli dłużnik wyjeżdża za granicę i nie dokonuje regulacji zaległości. Jest to trudniejsze w porównaniu z egzekucją alimentów w Polsce. Pozyskanie alimentów z zagranicy nie jest jednak niemożliwe.
Alimenty na dorosłe dziecko - sprawdź!

Alimenty na dorosłe dziecko — czy trzeba je płacić?

Alimenty na dorosłe dziecko — czy trzeba je płacić? Kwestie dotyczące alimentacji budzą sporo wątpliwości oraz emocji. Jednym z ważniejszych zagadnień są alimenty na dorosłe dziecko. W poniższym artykule sprawdzamy, czy pełnoletność jest granicą, do której należy płacić alimenty. Weryfikujemy także, co dzieje się, gdy dziecko osiągnie tę granicę wieku. Alimenty są świadczeniem dla osoby...

Kategorie wpisów