Temat

alimentacja

Alimentacja

Alimentacja jest jednym z rodzajów obowiązkowego świadczenia. Płacą je osoby fizyczne na rzecz innych osób fizycznych. Świadczenia w ramach alimentacji płaci się w regularnych odstępach czasowych. Termin ten jest ściśle powiązany z istnieniem obowiązku alimentacyjnego. Regulacje na jego temat znajdują się w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, w rozdziale III. Nosi on tytuł „Obowiązek alimentacyjny”.

Obowiązek ten polega w głównej mierze na dostarczeniu środków utrzymania oraz środków wychowania. Obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Jednym z najczęstszych obowiązków alimentacyjnych jest obowiązek rodziców wobec dziecka. W sytuacji, kiedy dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, rodzice są zobowiązani do alimentacji na jego rzecz. Alimentów mogą żądać od siebie również małżonkowie po rozwodzie.

Alimentacja to problem, który bardzo często porusza się w aspekcie prawa rodzinnego. Z nami dowiesz się m.in., kiedy masz prawo do alimentów, z czym taki obowiązek się wiążę. Przedstawiamy również, jak ściągnąć niezapłacone alimenty. Nasze teksty powstają z uwzględnieniem obowiązującego prawa i są co jakiś czas aktualizowane.

W poniższych artykułach przedstawiamy najważniejsze regulacje prawne dotyczące alimentacji. Pamiętaj jednak, że nie zastąpią one fachowej porady prawnej. Podczas niej uzyskasz więcej informacji z uwzględnieniem istotnych dla sprawy okoliczności. Czasem z pozoru nieistotne szczegóły mogą bowiem w znaczny sposób wpłynąć na przebieg sprawy. Jeśli potrzebujesz porady prawnej w konkretnej kwestii, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią adwokacką.

Alimenty na żonę - sprawdź, ile wynoszą alimenty na żonę!

Alimenty na żonę – kiedy i na jakich zasadach przysługują?

Nierzadko wydaje się, że obowiązek alimentacyjny dotyczy wyłącznie rodzica, który nie sprawuje opieki nad swoim dzieckiem. Okazuje się jednak, że istnieją również przesłanki do tego...
Pozbawienie praw rodzicielskich - kiedy ma miejsce?

Odebranie praw rodzicielskich – kiedy ma miejsce pozbawienie praw rodzicielskich?

Władza rodzicielska rozumiana jest jako prawa i obowiązki, które względem dziecka mają rodzice. Władza ta zazwyczaj jest sprawowana przez dwóch rodziców nad dzieckiem, które jest małoletnie. W niektórych sytuacjach prawa rodzicielskie i władza rodzicielska mogą jednak zostać odebrane.
Rozwód z orzeczeniem winy

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie W przypadku orzeczenia rozwodu strony nie zawsze przykładają należną uwagę do rozstrzygnięcia w zakresie winy w rozkładzie pożycia. Rozkład pożycia to ustanie więzów fizycznych, psychicznych i gospodarczych. Kwestia ta jest jednak niezwykle istotna. Orzeczenie o winie może decydować o powstaniu obowiązku alimentacyjnego na rzecz drugiego małżonka. Jak więc wygląda rozwód...
Egzekucja alimentów z zagranicy

Egzekucja alimentów z zagranicy w Polsce: jak je uzyskać?

Egzekucja alimentów z zagranicy bywa niełatwym zadaniem. Konieczność ta występuje, jednak jeśli dłużnik wyjeżdża za granicę i nie dokonuje regulacji zaległości. Jest to trudniejsze w porównaniu z egzekucją alimentów w Polsce. Pozyskanie alimentów z zagranicy nie jest jednak niemożliwe.
Alimenty na dorosłe dziecko - sprawdź!

Alimenty na dorosłe dziecko — czy trzeba je płacić?

Alimenty na dorosłe dziecko — czy trzeba je płacić? Kwestie dotyczące alimentacji budzą sporo wątpliwości oraz emocji. Jednym z ważniejszych zagadnień są alimenty na dorosłe dziecko. W poniższym artykule sprawdzamy, czy pełnoletność jest granicą, do której należy płacić alimenty. Weryfikujemy także, co dzieje się, gdy dziecko osiągnie tę granicę wieku. Alimenty są świadczeniem dla osoby...

Kategorie wpisów