PRAWO AUTORSKIE

Nasza kancelaria adwokacka z Poznania udziela pomocy prawnej w gałęzi prawa autorskiego. Adwokaci z naszego zespołu mają doświadczenie w takich sprawach jak:

  • konstruowanie umów związanych z ochroną praw twórców,
  • prowadzenie sporów dotyczących naruszenia praw autorskich,
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu reklamy, prawa autorskiego, praw pokrewnych, prawa prasowego, prawa własności przemysłowej oraz prawa nieuczciwej konkurencji,
  • pomoc prawna w sporach wywołanych czynami nieuczciwej konkurencji (w tym w sprawach oznaczeń indywidualizujących przedsiębiorstwo, towary lub usługi, w sprawach związanych z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa, reklamy itp.), w tym prowadzenie spraw sądowych cywilnych i karnych,
  • ocena planowanych działań przedsiębiorcy (np. reklamy) pod kątem przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Szukasz adwokata z Poznania z zakresu prawa autorskiego?

PRAWO AUTORSKIE – OSTATNIE AKTUALNOŚCI