Prawo autorskie Poznań

Jesteśmy kancelarią adwokacką udzielającą profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie prawa autorskiego w Poznaniu. Skupiamy adwokatów z doświadczeniem oraz odpowiednim przygotowaniem.

Prawo autorskie Poznań

Nasz proces działania

Weryfikacja dokumentacji

Sprawdzenie autentyczności, poprawności formalnej i prawnie istotnych informacji w dostarczonych dokumentach to podstawowy etap, dzięki któremu możliwe będzie uniknięcie błędów. Weryfikacja może obejmować różnego rodzaju dokumenty, takie jak umowy, kontrakty, zaświadczenia, akty notarialne, orzeczenia i inne.

Identyfikowanie problemu

Identyfikacja problemu u adwokata pełni kluczową rolę podczas korzystania z jego usług. Dzięki szczegółowemu określeniu problemu możemy zapewnić adekwatne i skuteczne wsparcie dla naszych klientów.

Analiza problemu

Wiedząc już, na czym polega problem, należy przystąpić do jego szczegółowej analizy. Jest to bardzo ważny etap procesu działania, który pozwala na ustalenie podejścia i strategii, które będą najbardziej odpowiednie przy danej sytuacji.

Rekomendacja optymalnego rozwiązania

Jest to końcowy etap procesu, w którym po wnikliwej analizie problemu możemy przedstawić różne rozwiązania i wskazać najlepsze z nich. Przedstawienie możliwych opcji wraz z ewentualnymi konsekwencjami, pozwala klientowi na świadome podjęcie decyzji.

Nasza pomoc w zakresie prawa autorskiego obejmuje:

 • konstruowanie i opiniowanie umów związanych z ochroną praw twórców, w tym umów w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych, takich jak umowy licencyjne, umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe,
 • doradztwo w zakresie ochrony praw autorskich,
 • reprezentowanie w negocjacjach, które mają a celu zawarcie ugody,
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych dotyczących naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych,
 • prowadzenie sporów dotyczących naruszenia praw autorskich,
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu reklamy, prawa autorskiego, praw pokrewnych, prawa prasowego, prawa własności przemysłowej oraz prawa nieuczciwej konkurencji,
 • pomoc prawna w sporach wywołanych czynami nieuczciwej konkurencji (w tym w sprawach oznaczeń indywidualizujących przedsiębiorstwo, towary lub usługi, w sprawach związanych z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa, reklamy itp.), w tym prowadzenie spraw sądowych cywilnych i karnych,
 • ocena planowanych działań przedsiębiorcy (np. reklamy) pod kątem przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Opinie naszych klientów
 • Jeden z najlepszych prawników w Poznaniu. Wszystkie kwestie prawne dotyczące między innymi spraw cywilnych, rodzinnych, majątkowych i dotyczących prawa spółek wyjaśniane na bieżąco w sposób zrozumiały i przejrzysty. Wiedza, zaangażowanie jak i umiejetność przewidywania efektów planowanych działań na najwyższym poziomie.
  Z pełnym przekonaniem, godny polecenia fachowiec.

 • Bardzo polecamy Mecenasa Markiewicza. Podjął się pomocy naszym przyjaciołom z Ukrainy, którzy mieli problem z kartą pobytu i nabyciem nieruchomości. Dzięki jego zaangażowaniu, a przede wszystkim spokojowi i chłodnemu myśleniu wszystko udało się załatwić!

 • Z całego serca polecam kancelarię Pana Krzysztofa. Pełen profesjonalizm, rzetelne i indywidualne podejście do sprawy. Bardzo dobry adwokat oraz negocjator. Bez zastanowienia powierzyłbym mu kolejną sprawę ;)

 • Zwrócenie się z naszą sprawą do Kancelarii Adwokackiej Mec. Bartosza Mroczyńskiego to był strzał w 10tkę. Wspaniały adwokat. Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu jak sprawnie został rozwiązany nasz problem dotyczący spraw cudzoziemców. Polecam z całego serca.
 • Serdecznie polecam. Pełen profesjonalizm. Widać ogrom wiedzy jaki pan Mecenas posiada oraz zaangażowanie. W każdej chwili mogłem zadzwonić do Pana Bartłomieja i za każdym razem zostałem wysłuchany i odpowiednio pokierowany. Sprawa karna rozwiązana pomyślnie (chociaż była dość skomplikowana ). Widzę bardzo dużą różnicę na tle innych prawników, z którymi miałem do czynienia. Na pewno w razie potrzeby tutaj wrócę.

Prawo autorskie - artykuły blogowe

Prawo autorskie - dodatkowe informacje

Prawo autorskie jest gałęzią prawa cywilnego i jest zespołem norm prawnych, które wchodzą w skład prawa własności intelektualnej. Zbiera również prawa przysługujące autorom utworów, dzięki którym mogą oni decydować o eksploatacji utworu oraz czerpać z niego korzyści finansowe. W Polsce prawo autorskie regulowane jest przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która została przyjęta w roku 1994. Podstawowym rozróżnieniem dla prawa autorskiego jest podział na prawo autorskie osobiste oraz majątkowe. Należy podkreślić, że osobiste prawa autorskie nigdy nie wygasają i są przede wszystkim prawem do wiązania nazwiska twórcy z jego dziełem. Majątkowe prawa autorskie natomiast są zbywalne i wprowadzono je w celu zabezpieczenia interesów finansowych twórców.

Cele ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest ochrona utworów. Pod pojęciem prawa autorskiego należy rozumieć uprawnienia przysługujące autorowi utworu. Prawa pokrewne obejmują z kolei takie uprawnienia, jak prawa artystów wykonawców (np. aktorów), prawa producentów fonogramów i wideogramów. Przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, natomiast przedmiotem praw pokrewnych rezultaty pracy twórczej pozostałych podmiotów.

Najważniejszym pojęciem dla całej ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych jest utwór, którego definicja znajduje się już w pierwszym artykule ustawy. Prawo autorskie ma chronić takie wytwory, jak np. utwory muzyczne, programy komputerowe, utwory plastyczne oraz utwory literackie.