Czym się zajmujemy?

Poznaj nasze specjalizacje

Prawo gospodarcze

Zajmujemy się obsługą prawną firm i prowadzeniem spraw z zakresu prawa gospodarczego, m.in. przy sporach sądowych. Sporządzamy projekty umów handlowych i uczestniczymy w ich negocjacjach.

Prawo cywilne

Posiadamy szerokie doświadczenie w sprawach cywilnych, m.in. z zakresu rozwodów, podziałów majątkowych czy ubezwłasnowolnienia. Jeśli szukasz pomocy prawnej w Poznaniu, skontaktuj się z naszą kancelarią.

Prawo karne adwokat Poznań

Doradztwo prawne w zakresie prawa karnego w Poznaniu, w tym reprezentacja w postępowaniu wykonawczym, obrona podczas spraw karnych, przygotowywanie kasacji i apelacji lub aktów oskarżenia.

Prawo rodzinne

Profesjonalna pomoc w dziedzinie prawa rodzinnego. Specjalizujemy się m.in. w rozwodach, sprawach o alimenty czy ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Zajmujemy się także podziałem majątku i sprawami o separację.

Prawo spadkowe

Nasza kancelaria zajmuje się również sprawami z zakresu prawa spadkowego. Udzielamy pomocy prawnej m.in. w sporządzaniu pism procesowych, zabezpieczaniu spadku, czy reprezentacji stron w procesach odwoławczych.


Odszkodowania

Pomoc prawna w zakresie dochodzenia odszkodowań lub zadośćuczynienia w wyniku szkód związanych z wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem przy pracy itp. Nasze usługi obejmują zarówno reprezentację w postępowaniu oraz udział w negocjacjach.

Prawo karne spadkowe

Doradztwo prawne w obszarze prawa karnego skarbowego. Oferujemy m.in. reprezentowanie oskarżonego przed finansowymi i innymi organami postępowania, a także pomoc na etapie kontroli prawnej i pomoc prawną dla osób podejrzanych, skazanych i oskarżonych.

Prawo pracy

Profesjonalna pomoc z zakresu prawa pracy obejmuje reprezentację pracowników i pracodawców w sporach sądowych, dochodzenie roszczeń z tytułu wynagrodzenia, mobbingu czy nierównego traktowania.


Prawo administracyjne

Doradztwo prawne m.in. w zakresie prawa budowlanego i gospodarki nieruchomościami, uzyskiwania decyzji administracyjnych, uzyskiwanie koncesji, zezwoleń i licencji niezbędnych do prowadzenia działalności zawodowej lub gospodarczej.

Prawo autorskie

Zajmujemy się konstruowaniem i opiniowaniem umów związanych z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych twórców, reprezentacją podczas negocjacji ugodowych, a także prowadzeniem sporów dot. naruszenia praw autorskich.

Odzyskiwanie należności

Zajmujemy się pomocą prawną na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym w sprawach o odzyskiwanie należności z nieopłaconych faktur VAT, zaległych pożyczek, kar umownych i innych należności.


Reprezentacja obcokrajowców

Nasza kancelaria adwokacka zajmuje się również pomocą prawną dla obcokrajowców. Pomożemy w prowadzeniu spraw związanych z okresem ważności wiz, udzielaniem zezwoleń na pobyt i udzieleniem statusu uchodźcy.


Kancelaria frankowa Poznań

Kredyt we frankach szwajcarskich okazał się błędem? Tę sytuację da się rozwiązać. Nasza kancelaria pomoże Ci w rozpoznaniu, czy umowa została sporządzona poprawnie, czy zawiera postanowienia niezgodne z prawem, które pozwolą unieważnić umowę.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami.

·  Pon – Pt 09:00-17:00