Temat

sprawy o odszkodowanie

Sprawy o odszkodowanie

Sprawy o odszkodowanie to bardzo częsty przypadek. Ubezpieczyciele nie zawsze są szczerzy ze swoimi klientami, stąd warto znać swoje prawa. Sprawy o odszkodowania zazwyczaj dotyczą kwestii takich, jak wypadki przy pracy lub wypadki komunikacyjne. Związane są z zaistnieniem szkód majątkowych lub szkód osobowych, związanych np. z pogorszeniem się stanu zdrowia lub doznanymi obrażeniami. Odszkodowania to jedna z form rekompensaty. Poza sprawami o odszkodowania w polskim prawie istnieją również zadośćuczynienia, które wynikają np. z krzywdy, która dotyczy szkody moralnej.

We wpisach zamieszczonych na naszym blogu prawniczym zamieszczamy najważniejsze informacje, które dotyczą spraw o odszkodowanie. Wyjaśniamy ich specyfikę oraz staramy się w jak najbardziej jasny sposób przedstawić różne zawiłości z nimi związane. Pamiętaj jednak, że mimo uwzględnienia we wpisach aktualnego stanu prawnego, artykuły prawne nigdy nie zastąpią konsultacji z adwokatem. Tylko podczas konsultacji możliwe będzie szczegółowe udzielenie porady prawnej, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności istotnych dla sprawy. Ze względu na to zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią prawną. Dzięki naszemu doświadczeniu oferujemy Państwu pomoc prawną na najwyższym poziomie.

Błąd medyczny - odszkodowanie

Błąd medyczny — jak go udowodnić i uzyskać odszkodowanie?

Błąd medyczny — jak go udowodnić i uzyskać odszkodowanie? Błąd medyczny to działanie lekarza, które powoduje szkodę i krzywdę u pacjenta. Do błędu medycznego może również dojść przez zaniechanie. Działanie to jest niezgodne z nauką medycyny. Do błędu lekarskiego zazwyczaj dochodzi poprzez naruszenie zasad ostrożności, które obowiązują przy czynnościach lekarskich. Błędy medyczne mogą być związane...
Zniesławienie w Internecie - co grozi za cyberprzestępstwa?

Zniesławienie w Internecie — co należy wiedzieć?

Zniesławienie w Internecie — co należy wiedzieć? Zniesławienie (czyli również pomówienie, obmówienie, oszczerstwo) to przestępstwo opisane w art. 212 k.k. Jego istotą jest pomawianie o takie postępowanie lub właściwości, które mogą naruszyć dobra osobiste osoby trzeciej. Co o zniesławieniu powinno się wiedzieć? Jakie konsekwencje grożą za zniesławienie w Internecie? Czym jest zniesławienie? Przestępstwo to określane...
Szkody prenatalne - wrongful life

Szkody prenatalne — wrongful life/birth/conception

Szkody prenatalne — wrongful life/birth/conception Szkody prenatalne to wydarzenia, które zaistniały przed narodzinami dziecka. Dzielimy je na szkody bezpośrednie i te, które powstały w wyniku oddziaływania na organizm matki. Działanie takie sprawiło, że doszło do naruszenia integralności płodu. Szkody bezpośrednie są natomiast efektem działań bezpośrednio na płód. Podstawą prawną dotyczącą szkód prenatalnych jest art. 446...
Dyskryminacja w pracy

Dyskryminacja w pracy – jak się chronić i walczyć o swoje prawa?

Dyskryminacja w pracy – jak się chronić i walczyć o swoje prawa? Dyskryminacja w pracy może dotknąć każdego pracownika. Dyskryminacja to między innymi nierówne traktowanie poszczególnych pracowników. Pracownik, który jest dyskryminowany, ma prawo do wystąpienia na drogę sądową. Jednym z podstawowych praw pracowników jest poszanowanie równości oraz brak dyskryminacyjnych zachowań w środowisku pracy. Niestety praw...
Odszkodowanie za wypadek w pracy - jak go dochodzić

Odszkodowanie za wypadek w pracy – jak go dochodzić?

Odszkodowanie za wypadek w pracy – jak go dochodzić? Wypadek w pracy to zdarzenie, które jest nagłe i spowodowane przyczyną zewnętrzną. Występuje w związku z pracą i może powodować uraz lub śmierć. Odszkodowanie za wypadek w pracy ma na celu naprawienie wyrządzonych szkód i urazów. O odszkodowaniu możemy mówić w przypadku, gdy daną osobę zatrudniono...
Pozwy zbiorowe w sprawie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

Pozwy zbiorowe w sprawie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przyjęte do rozpoznania w postępowaniu grupowym

Pozwy zbiorowe w sprawie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przyjęte do rozpoznania w postępowaniu grupowym W ramach prowadzonej praktyki reprezentuję grupę nauczycieli, domagającą się od zatrudniających ją szkół z województwa wielkopolskiego zapłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, które przez wiele lat było im wypłacane w zaniżonej wysokości. W związku z tym sporem, moja kancelaria sporządziła i wniosła...

Kategorie wpisów