Odebranie praw rodzicielskich – kiedy ma miejsce pozbawienie praw rodzicielskich?

Pozbawienie praw rodzicielskich - kiedy ma miejsce?

Władza rodzicielska rozumiana jest jako prawa i obowiązki, które względem dziecka mają rodzice. Władza ta zazwyczaj jest sprawowana przez dwóch rodziców nad dzieckiem, które jest małoletnie. W niektórych sytuacjach prawa rodzicielskie i władza rodzicielska mogą jednak zostać odebrane. Dotyczy to głównie sytuacji, w których rodzice nie wykonują należycie swoich obowiązków. Odebranie praw rodzicielskich może nastąpić również z przyczyn stanowiących przestępstwa.

Pozbawienie praw rodzicielskich, a władza rodzicielska

Władza rodzicielska powstaje w momencie narodzin dziecka. Pod władzą swoich rodziców dzieci pozostają aż do ukończenia osiemnastego roku życia.
Regulacje prawne, dotyczące praw rodzicielskich i władzy rodzicielskiej znajdują się w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Przepisem, który reguluje te kwestie, jest artykuł 95, w którym uznano władzę rodzicielską za “obowiązek i prawo do wykonywania pieczy nad majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw”. W przepisie tym, w paragrafie 3 zwrócono także uwagę na konieczność wykonywania władzy rodzicielskiej zgodnie z dobrem dziecka oraz interesem społecznym.

Według regulacji prawnych władza rodzicielska przysługuje rodzicom z mocy prawa. Prawa rodzicielskie to możliwość decydowania o kwestiach dotyczących wychowania dziecka. Sąd orzeka o odebraniu władzy rodzicielskiej, kierując się jedną z głównych zasad prawa rodzinnego – zasadą dobra dziecka. Orzeczenie jest działaniem podejmowanym w ostateczności, w przypadku, gdy inne sposoby ochrony dziecka nie dały pożądanych rezultatów.

Potrzebujesz porady prawnej?

Odebranie władzy rodzicielskiej – trwała przeszkoda w wykonywaniu praw

Istnieje kilka możliwych przyczyn odebrania praw rodzicielskich. Jednym z powodów odebrania praw może być zaistnienie trwałej przeszkody w ich wykonywaniu. Co należy rozumieć pod tym pojęciem? Trwała przeszkoda w wykonywaniu praw rodzicielskich to sytuacja, która sprawia, że wykonywanie przez rodziców ich praw i obowiązków jest niemożliwe. Jednym z przykładów zaistnienia trwałej przeszkody w wykonywaniu praw rodzicielskich może być wyjazd za granicę rodzica bez okazywania zainteresowania dziecku. Przeszkodą w wykonywaniu władzy rodzicielskiej może być także trwała choroba rodzica, połączona z umieszczeniem go w odpowiedniej placówce czy zakładzie leczniczym. Trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej to także wieloletnie odbywanie kary w więzieniu czy też zaginięcie rodzica.

Zobacz również artykuł: https://smadwokaci.pl/alimenty-na-dorosle-dziecko/

Nadużywanie władzy rodzicielskiej

Kolejnym powodem odebrania praw rodzicielskich może być nadużywanie władzy rodzicielskiej. Przez termin ten należy rozumieć działania takie, jak rozpijanie, nakłanianie do działań niezgodnych z prawem, zmuszanie dziecka do pracy, która wykracza ponad jego siły i możliwości oraz wykorzystywanie, a nawet wychowywanie dziecka we wrogości wobec drugiego z rodziców. W przypadku takich działań, będących przejawem stosowania przemocy psychicznej oraz fizycznej, sąd obowiązkowo odbiera prawa rodzicielskie.

Odebranie władzy rodzicielskiej - jak można to zrobić?

Rażące zaniedbanie obowiązków

Trzecim powodem odebrania praw rodzicielskich może być rażące zaniedbanie dziecka. Pod terminem tym ukrywają się działania takie, jak porzucenie dziecka, głodzenie, nadużywanie alkoholu oraz uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych. Temat ściągania alimentów poruszono w naszym poprzednim wpisie. Nie każde zaniedbywanie dziecka, jest jednak wystarczającym powodem odebrania praw rodzicielskich. Decyduje o tym wspomniany rażący charakter. Nie muszą to jednak być wyłącznie zaniedbania o dużej wadze – mogą to być także te, które stanowią o złej woli. Przykładem rażącego zaniedbania obowiązków może być narażenie dziecka na utratę zdrowia i życia oraz jego porzucenie.

Postępowanie i konsekwencje odebrania praw rodzicielskich

Odebranie praw rodzicielskich może nastąpić w toku postępowania wszczętego z urzędu lub na wniosek. Wniosek może wnieść drugi rodzic, szkoła czy prokurator. Postanowienie wydaje się po przeprowadzeniu rozprawy. Osoba, która domaga się pozbawienia praw rodzicielskich musi zaprezentować dowody, które popierają jej twierdzenia i żądania. Sąd właściwy do rozpoznania sprawy odebrania praw rodzicielskich to sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć.

Co dzieje się po odebraniu praw rodzicielskich rodzicom? Tracą oni uprawnienia do uczestnictwa w procesie wychowywania dziecka. Wiąże się to zarówno z brakiem możliwości decydowania o przyszłości pod względem edukacji dziecka, a nawet brakiem możliwości podejmowania decyzji w zakresie leczenia w przypadku, gdy dziecko zachoruje.

Zapoznaj się z artykułem: Unieważnienie małżeństwa w świetle polskiego prawa

Pozbawienie praw rodzicielskich a ograniczenie władzy rodzicielskiej

Poza samym odebraniem praw rodzicielskich i władzy rodzicielskiej istnieje także możliwość jej zawieszenia. Dotyczy to sytuacji, kiedy istnieją poważne i obiektywne przeszkody, które w znacznym stopniu utrudniają lub nawet uniemożliwiają wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jej zawieszenie nie może mieć jednak miejsca, gdy ustaje powód ograniczenia. Nie zawsze ograniczenie praw rodzicielskich musi się jednak wiązać z zachowaniami, za które winę ponosi rodzic. Wyróżniamy dwa rodzaje przyczyn mogących mieć wpływ na ograniczenie praw rodzicielskich. Jedną z nich jest zawinione ograniczenie praw rodzicielskich, drugim natomiast niezawinione. W przypadku zawinionego ograniczenia władzy rodzicielskiej zachowanie rodzica można uznać za zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu dziecka.

Niezawinione ograniczenie władzy rodzicielskiej może natomiast wystąpić np. w sytuacji, gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia w kwestii wychowania potomka. W takim przypadku może dojść do sytuacji, kiedy to władza rodzicielska jednego z rodziców jest ograniczona, natomiast drugi rodzic może decydować o niektórych sprawach dotyczących wychowania dziecka, jednak w najważniejszych kwestiach nie może podejmować decyzji samodzielnie. Ograniczenie władzy rodzicielskiej najczęściej występuje przy rozwodach.

Zobacz artykuł: Podział majątku po rozwodzie – o czym należy wiedzieć?

Pozbawienie praw rodzicielskich - jakie kroki trzeba podjąć?

Odebranie praw rodzicielskich – co jeszcze należy wiedzieć?

Warto wspomnieć, że nawet w przypadku odebrania praw rodzicielskich rodzic ma prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Oznacza to, że nawet mimo faktu odebrania praw, dziecko może mieć osobistą styczność z rodzicem. Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie ma charakteru trwałego, a odebrane prawa można przywrócić w przyszłości. Dodatkowo pozbawienie władzy rodzicielskiej nie oznacza uchylenia obowiązku płacenia alimentów. Pozbawienie władzy rodzicielskiej, wbrew niektórym przekonaniom, nie musi być poprzedzone jej ograniczeniem, a sąd może od razu zasądzić odebranie praw.

Odebranie praw rodzicielskich nie oznacza jednak zerwania więzi. Kontakt z dzieckiem może być cały czas utrzymywany, a dodatkowo dziecko może dziedziczyć po rodzicu. Więcej informacji na temat testamentów i dziedziczenia znajdą Państwo w dwóch naszych poprzednich artykułach -“Rodzaje testamentów i kwestionowanie testamentu” oraz “Odrzucenie spadku”. Dziedziczenie zatem występuje mimo zrzeczenia się praw rodzicielskich, ponieważ pozbawienie praw rodzicielskich nie likwiduje więzów cywilnych między rodzicami i dziećmi. Dotyczy to także sytuacji dziedziczenia rodziców po dziecku, jeśli umrze ono przed nimi.

Nasza kancelaria adwokacka z Poznania zapewnia fachową pomoc w zakresie prawa rodzinnego. Mamy świadomość, że są to sprawy niezwykle delikatne oraz istotne dla Państwa, dlatego zapewniamy indywidualne podejście oraz rzetelność i obsługę na najwyższym poziomie.

Powiązane posty

56 Odpowiedzi
 1. Łukasz

  Witam moja była partnerka utrudnia mi kontakt z dzieckiem .wszystko było dobrze dziecko przyjeżdżało i spędzało czas ze mną do momentu kiedy nie założyłem drugiej rodziny ówczas matka mojego dziecka zabroniła jej kontaktów ze mną.pomimo moich prób skontaktowania się z dzieckiem jest nie możliwe teraz chce mi odebrać prawa czy może to zrobić czy tylko ograniczyć na pozwie do sądu napisała o całkowite pozbawienie .co robić w takiej sytuacji kiedy jak chce mieć prawa do dziecka ?

  1. Kancelaria Adwokacka

   Panie Łukaszu, niestety trudno jednoznacznie odpowiedzieć na postawione przez Pana pytanie. Z punktu widzenia sprawy, czasem nawet drobny szczegół może w znaczny sposób wpłynąć na ocenę. W celu uzyskania adekwatnej i satysfakcjonującej odpowiedzi najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z porady prawnej, podczas której możliwe będzie poznanie wszystkich istotnych informacji.

   1. Agata

    Witam jestem po rozwodzie od 8 miesięcy moim byłym mężem. Ogólnie nie jesteśmy już razem od 2019r. Mamy trójkę dzieci i od tamtej pory on nie kontaktuje się z nimi sędzia na sprawie nie chciał odebrac praw zebyc dać mu szansę ale do tej pory też się kontakowal nie loży alimentów więc chciałbym całkowicie go pozbawić praw. Dowiedziałam się od komornika że odbywa on wyrok w Zk. Leczył się psychicznie. Nie chciałbym aby moje dzieci w przyszłości musiałaby pracic za jego pobyt w domu starców czy slavac jego długów. Proszę o poradę jakie kroki mam uczynić

    1. Adwokat Bartłomiej Markiewicz

     Pani Agato,

     Niestety nie da się „uchylić” niejako stosunku pokrewieństwa jeżeli nie ma przesłanek do zaprzeczenia ojcostwa. Jedyne co moze Pani w tej chwili uczynić to pozbawić ojca władzy rodzicielskiej, aby łatwiej móc opiekować się dziećmi.

   2. Martyna

    Witam, czy rodzic ktory ma ogroniczane prawo widzenia wobec dziecka ma prawo w dniu nie widzenia zabrać je na posterunek gdyż rodzic z pełną władza nadużywa władzy rodzicielskiej a dziecko meczy się psychicznie?

 2. Justyna

  Witam
  Mam problem z bylym partnerem ponieważ wyjechałam do pracy w Uk na 2 moesiace a on w tym czasie złożył pozew o odebrabie mi praw do opieki nad córką (córka zostala pod opieką moich rodzicow) twierdząc ze miejsce matki jest przy dziecku i ze nie mialam prawa tego zrobic. Jaka jest szansa że mi ja zabierze ?

 3. Julia

  Witam. Ojciec dziecka mial założona niebieska karte za znęcanie się psychicznie nade mną. Wieczne kłótnie w domu powodowały, że wzywałam policje,ponieważ balam się ojca dziecka. Gdy wyjechał za granicę niebieska karta została zniesiona,ponieważ nie mieszkamy huz razem. Ojciec zastrasza mnie,publikuje ośmieszające posty w internecie na mój temat,straszy,ze zabierze dziecko,ponieważ nagrywał mnie cały czas gdy mieszkaliśmy razem bez mojej wiedzy,robil zdjęcia z ukrycia, zakładał konta internetowe,dodawal nr telefonu z podtekstami erotycznymi,poniżał. Proszę o pomoc w sytuacji czy mam się przejmować tym,iż mowi,ze zabierze mi dziecko czy jeśli ja założę sprawę mam szansę ja wygrać. Ojciec płaci alimenty na raty albo zwleka z nimi. Niestety przez pandemie zostałam bez pracy mieszkając u rodziny i straszy mnie,ze sad przyzna jemu dziecko. Błagam o pomoc. :(

  1. Adwokat Bartłomiej Markiewicz

   Pani Julio, w Pani sprawie jest bardzo wiele elementów, które składają się na stan faktyczny. Aby móc pomóc musiałbym wiedzieć nieco więcej szczegółów.

  2. Agata

   Dziękuję za odpowiedź. Czy pozbawienie praw rodzicielskich może być utrudnione przez to że przebywa on w ZK. Czy raczej nie będzie problemu… Mogę prosić o pokierowanie jak to zrobić. Dziękuję za odpowiedź

 4. Agnieszka

  Witam jak to jest jak męża siostra Piła całą ciążę nie kontrolowała ciozy przez 9 miesięcy trafiła na porodówkę pijana i w szpitalu zabrano jej dziecko jakie będzie mieć zarzuty i czy ma szanse na jego odzyskanie

  1. Adwokat Bartłomiej Markiewicz

   Szanowna Pani Agnieszko, w tego typu sprawach najważniejsze jest dobro dziecka, wiec jeżeli siostra lub ktoś z Pani rodziny jest w stanie zagwarantować opiekę to na pewno jest możliwość „odzyskania” dziecka. Co do zarzutów jakie moze mieć postawione to musiałbym znać więcej szczegółów.

 5. Katarzyna

  Dzień dobry co wypadku gdy obydwoje rodzice zostaną pozbawieni praw rodzicielskich co się stanie z dziećmi ? czy zostaną zabrane do placówki? czy mogą zostać przy rodzicu?

  1. Adwokat Bartłomiej Markiewicz

   Szanowna Pani Katarzyno, w takiej sytuacji możliwości jest bardzo wiele. Zazwyczaj jednak w pierwszym etapie dzieci są umieszczane w placówce bądź w pieczy zastępczej.

 6. Hanna

  Witam. Jestem po rozwodzie od ponad pół roku. Ze związku małżeńskiego mamy ponad rocznego synka. Mąż zostawił mnie w 9mies ciąży, nie był również zainteresowany przebiegiem ciąży oraz zebraniem artykułów potrzebnych dla dziecka po przyjściu na świat, a niewiele ponad miesiąc po porodzie złożyłam do sądu pozew rozwodowy. Początkowo mąż interesował się synem mimo wcześniejszego porzucenia mnie w wysokiej ciąży, płacił też niewielkie dobrowolne alimenty. Po ogłoszeniu wyroku sądu wpłacił dwukrotnie alimenty lecz niższą kwotę niż ustalił sąd. Nie wyrównał również zaległości w alimentach wynikających z wniosku o zabezpieczenie kwoty alimentów na czas trawnia postępowania sądowego oraz nie zwrócił mi zasadzonych kosztów postępowania sądowego. Sąd na mój wniosek ograniczył mu wykonywanie władzy rodzicielskiej poprzez wykluczenie go z decydowania w sprawach ważnych w wychowywaniu dziecka (edukacja,leczenie,wyjazdy zagraniczne do 30dni). Sąd ustalił również ojcu cotygodniowe widzenia z synkiem wyłącznie w mojej obecności po dwie godziny w skali tygodnia w każdą sobotę w moim miejscu zamieszkania oraz ustalił miejsce pobytu dziecka w każdorazowym miejscu zamieszkania matki. Ojciec dziecka nie wywiązuje się z orzeczenia sądu w żadnym z produktów. Widuje syna raz w miesiącu lub rzadziej, nigdy nie przychodzi na pełne dwie godziny lecz na maksymalnie półtorej godziny często krócej. Nie interesuje się synem pomiędzy rzadkimi wizytami, nie dzwoni nie pyta o stan zdrowia oraz rozwoju dziecka. Wielokrotnie znajomi donosili mi że w dniu zasądzonych widzeń synka były mąż dzwonił do nich lub pisał wiadomości na komunikatorach internetowych o treści wskazującej na spożywanie alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. Nie płaci również alimentów co zgłosiłam do komornika i w efekcie pieniądze zaczął wypłacać mi fundusz alimentacyjny gdyż komornik nie był w stanie ściągnąć od byłego męża należnego długu ponieważ były mąż nie posiada żadnego majątku oraz nie jest nigdzie legalnie zatrudniony. W tym przypadku chciała bym złożyć do sądu wniosek o całkowite pozbawienie praw rodzicielskich ojca dziecka ponieważ i tak nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z posiadania małoletniego dziecka. Moje pytanie brzmi następująco: Czy w tej sytuacji zostały spełnione wszystkie przesłanki aby odebrać ojcu dziecka prawa rodzicielskie?? Pozdrawiam i czekam na odpowiedź H.R

  1. Adwokat Bartłomiej Markiewicz

   Szanowna Pani Hanno, dziękujemy za tak szczegółowy opis. Wydaje się, że w Pani przypadku zrealizowały sie wszelkie przesłanki do pozbawienia ojca władzy rodzicielskiej, choć zaznaczam, iż odpowiedzieć ze 100% pewnością mógłbym dopiero po analizie akt sprawy rozwodowej.

   1. Hanna

    Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. Jest to dla mnie bardzo ważna informacja motywująca do złożenia wniosku o całkowite pozbawienie ojca dziecka praw rodzicielskich. Pozdrawiam Hanna.

   2. Emilia

    Dzień dobry, ojciec mojej córki wyjechał za granicę i ostatni raz odezwał się 8 lat temu; ma zasądzone alimenty które wypłaca mi fundusz. Wiadomo tylko że jest w Niemczech, jednak jego adres nie jest znany- jak napisać wniosek o odebranie praw rodzicielskich bez podania adresu zamieszkania ojca?

    1. Adwokat Bartłomiej Markiewicz

     Szanowna Pani Emilio,

     Proszę w piśmie do Sądu zawrzeć wniosek o wyznaczenie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu. W przypadku uwzględnienia tego wniosku wyznaczony kurator będzie działał w imieniu ojca Pani córki.

 7. Żaneta

  Dzień dobry, bardzo proszę o poradę.
  Jestem mamą 4 letniego syna którego urodziłam podczas trwania mojego małżeństwa (ale tylko na papierze,nie mieszkaliśmy już wspólnie od 4lat), rozwód uzyskałam dopiero gdy syn z nowego związku miał 1,5roku.
  Obecnie odeszłam od partnera przez jego zdrady,alkoholizm, znęcanie się psychiczne i fizyczne.Od trzech miesięcy dawał mi dobrowolnie ustalone przez nas alimenty w wysokości 500zl., gdzie raz dał 400 bo stwierdził że nie może dać więcej.Obecnie poznał jakąś mężatkę, stwierdził, że nie będzie mi już dobrowolnie nic dawać na utrzymanie syna, że mam sobie wnosić o alimenty.
  Jednakże sprawa trochę się komplikuje,syn nie ma jeszcze uznanego ojcostwa i nosi moje nazwisko po byłym mężu.Od czego zacząć by jak najszybciej uzyskać jakiekolwiek alimenty?gdzie się udać najpierw ? do sądu o ustalenie ojcostwa słyszałam że można wnosić tylko do pół roku po urodzeniu dziecka.
  Jak ugryźć sytuację by jak najszybciej otrzymać jakiś pieniądze na utrzymanie syna?
  Dodam, że nie pracuję, jestem zarejestrowana w PUP,syn od września idzie dopiero do przedszkola a ja będę szukać od tego czasu pracy.Do tej pory utrzymywałam się w dużej mierze z wypłaty partnera,oraz alimentów na córkę z małżeństwa które wypłaca mi Fundusz alimentacyjny i +500 na oboje dzieci,więc sytuacja sama w sobie jest tragiczna gdy partner postawił mnie w dość trudnej sytuacji materialnej.
  Bardzo proszę o poradę jak najszybciej rozwiązać tą sytuację,z góry serdecznie dziękuję.

  1. Adwokat Bartłomiej Markiewicz

   Szanowna Pani Żaneto,

   Dziękujemy za informację. Jednakże Pani sprawa jest na tyle skomplikowana, że proszę o kontakt telefoniczny. Postaram się Pani pomóc.

 8. Monika

  Jestem matka dwóch córek jednej z jednego związku druga z drugiego . Z druga jestem po sprawie w sądzie córka ma rok i 4 miesiąc jestem w ciąży ponownie z tym samym partnerem czy sąd ma podstawy do odebrania dziecka mam warunki wynajmuje mieszkanie dbam o dzieci pomagaj mi rodzice .czy mogę wystąpić po urodzeniu dziecka o alimenty i nie grozi mi zabranie dzieci

 9. Agnieszka

  Witam chciałam uzyskać informacje w sprawie odebrania praw rodzicielskich. Ojciec mojego dziecka od półtora roku ma w nosie własne dziecko . Nie opiekuje się nim nie interesuje się nim w rozwoju ani w chorobie. W przeczkolu jest tylko kontakt zena i rozmowa na temat rozwojowy dziecka. To samo jest w kwestii zdrowotnej tylko ja chodzę do lekarzy . Jeżeli coś mu się nie spodoba bo się pakuje i wychodzi z domu wraca po jakimś czasie i to samo się dzieje. Dziecko wcześniej się pytało o tatę a teraz już nie chce z nim rozmawiać . Czy w takiej sytuacji mogę zabrać mu praw rodzicielskie bo córka w tym roku ma mieć zabieg i potrzebna jest zgoda obojga rodziców . A po czasie życia razem okazało się że on nie ma nigdzie meldunku gdzie mam poda. Jego ostatni adres. Proszę o pilna odp

  1. Adwokat Bartłomiej Markiewicz

   Pani Agnieszko, w takiej sytuacji istnieje możliwość pozwania wraz z wnioskiem o wyznaczenie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.

 10. Agata

  Dziękuję za odpowiedź. Czy pozbawienie praw rodzicielskich może być utrudnione przez to że przebywa on w ZK. Czy raczej nie będzie problemu… Mogę prosić o pokierowanie jak to zrobić. Dziękuję za odpowiedź

 11. Anna

  Witam mam pytanie a zarazem problem otoz wyglada to tak , 9 miesiecy temu urodzilam córeczke jej tata a moj byly partner nie chcial jej uznac dlatego dziecko ma tate nn , rozstalam sie z tym człowiekiem , gdyz bylam jego ofiara przemocy fizycznej jak i psychicznej byly partner gnebil mnie ze swoją rodzina , naduzywal sily wobec mnie nieraz mnie uderzyl niestety nie moglam isc na obdukcje ale posiadam zdjecia. Dziecko ma moje nazwisko teraz ten człowiek odgraza mi sie sadami i moje pytanie brzmi czy jesli uzna dziecko przez sad to czy dziecko będzie mialo zmienione na jego nazwisko jesli ja sie nie zgodzę czy to cos da ? Czy sąd przychyli sie do mojej prosby i nie zmieni dziecku nazwiska? I po drugie ten czlowiek prowokowal mnie. I nagrywal w różnych sytuacjach wiadomo gniewu i płaczu i powiedział ze zrobi ze mnie psychiczna.. czy sad ograniczy mu wladze jesli przedstawie jaki ten człowiek jest ? I czy moge wnioskować o widzenia z dzieckiem ale pod moim nadzorem? Boje sie o moje dziecko i o siebie i nie wyobrazam sobie zeby oddawac moje dziecko pod jego opieke np na weekendy. On dziecko ma gdzies tylko chce mi zrobic na zlosc.. jak działają sady? Czy sa po stronie matek niezwłocznie po tym co przedstawi partner? Dodam ze sprawa jest zgloszona na policji o grozby i pobicie. Strasznie sie boje ze sad moze byc po jego stronie i bedzie mogl ja zabierać a ja panicznie boje sie z córeczka rozstawac bo jest dla mnie najwazniejsza i wiem ze ten człowiek ze swoja rodzina zniszczy moje dziecko i bedzie nastawial ja zle przeciwko mnie:-( bardzo prosze o odpowiedź. Pozdrawiam.

  1. Adwokat Bartłomiej Markiewicz

   Szanowna Pani Anno, przede wszystkim mamy nadzieję, że Pani sytuacja jakoś się ułoży. Odpowiadając na Pani pytanie przede wszystkim podkreślić należy, że Sąd zawsze w największej mierze skupia się na dobru dziecka. To jest ważniejsze dla Sądu niż interes matki czy ojca.

   Sąd z automatu nie zgodzi się na zmianę nazwiska na nazwisko Pani partnera.

   Kwestia ograniczenia władzy rodzicielskiej, o którą Pani pyta jest znacznie bardziej skomplikowana. Jeżeli jednak wykaże Pani przed Sądem, że dochodziło do przejawów przemocy wobec Pani jest możliwość, że władza rodzicielska byłego partnera zostanie ograniczona.

   Podobnie kwestia kontaktów z dzieckiem, w odniesieniu do której jest bardzo wiele wariantów regulowania, ale również jest możliwość odbywania kontaktów w Pani obecności.

 12. Sandra

  Witam mam zabrane prawa do córki przez była teściowa córcia jest u niej w rodzinie zastępczej czy po mimo że mam odebrane prawa czy mogę córcię odwiedzać i mieć z nią kontakt i jak napisać pismo do sądu o widzenia i przywrucenie widzen

  1. Adwokat Bartłomiej Markiewicz

   Oczywiście, że może się Pani z córką widywać. Nawet Pani powinna. Najlepiej jest napisać wniosek do Sądu o uregulowanie kontaktów. w takim wniosku wskazać należy w jakie dni i w jakich godzinach chciałaby Pani się z córką spotykać. Jest to tak naprawdę pierwszy krok do odzyskania władzy rodzicielskiej.

 13. MW

  Witam,
  Mam pytanie dotyczące pozbawienia praw rodzicielskich.
  Dostałam pismo z sądu z informacją iż 10.11 odbędzie się sprawa sądowa o pozbawienie mi praw rodzicielskich.
  Nie mogę spać po nocach , rozmyślam cały czas nad tym.
  Sprawa wygląda tak iż moja małoletnia córka wielokrotnie opuszczała zajęcia szkolne.Jest dość specyficzną osobą.Wielokrotnie jej tłumaczyłam że nie może opuszczać zajęć oraz że musi się skupić na nauce.Moja córka jest innego koloru skory (tata pochodzi z innego kraju) ta kwestia wielokrotnie była obiektem drwin z stront rówieśników.Przyznano nam kuratora.Był dwukrotnie w naszym miejscu zamieszkania ale wszystko było w porządku nie było żadnych zastrzeżeń co do zamieszkania.
  Czy naprawdę sąd jest w stanie mi odebrać prawa rodzicielskie (mam tylko je ja ponieważ jej tata mieszka w innym kraju i prawnie jestem jedynym prawnym opiekunem).
  Dziecko nie jest zaniedbane.Jest zawsze czyste , nie ma w naszym domu żadnego alkoholu czy innych używek.Nie ma również żadnego znęcania się nad nikim.

  1. Adwokat Bartłomiej Markiewicz

   Szanowna Pani,

   Kwestia odebrania praw rodzicielskich jest kwestią bardzo indywidualną. Ocena czy Sąd może Pani odebrać, czy też nie prawa rodzicielskie wymaga zdecydowanie głębszej analizy. W każdym razie nie może Pani tej sprawy zbagatelizować i należy przygotować do Sądu dowody wskazujące na brak podstaw do modyfikowania władzy rodzicielskiej.

   1. Ola

    Dzien dobry,zostawił mnie w ciąży,dziecko ma 3,5 roku nie widzial nigdy dziecka,przez 2 lata miał pełna władze, nie korzystał z niej nigdy dziecka nie widzial,nie nawiązał kontaktu z dzieckiem ani jego rodzina.W 2021r ograniczono jemu władze rodzicielska,w Sądzie przyznał ze nie widzial dziecka,że nie nawiązuje z dzieckiem kontaktu,.Dziecko nigdy nie pytało o ojca,.Bardzo zależy mi ba pozbawieniu go wladzy,.Chcę decydować sama o wszystkim ,bo i tak to robię sama tzn lekarz,przedszkole ,zakupy,sprzątanie, zajęcia poza przedszkolne dla dziecka .Pytanie,CZY MAM SZANSE???? Pozdrawiam

    1. Adwokat Bartłomiej Markiewicz

     Oczywiście Pani Aleksandro. Z opisu przedstawionego przez Panią wynika ewidentnie, że ojca dziecka należy pozbawić władzy rodzicielskiej.

     1. Ola

      Witam,dziękuję bardzo za odpowiedź,czy do Krakowa może Pan też przyjechać,aby mnie reprezentować???? Planuje założyć sprawę o pozbawienie wladzy ,oraz podwyżkę alimentów,pozdrawiam.

     2. Adwokat Bartłomiej Markiewicz

      Szanowna Pani Aleksandro,

      Podejmujemy się reprezentacji naszych klientów na terenie całego kraju, więc również możemy Panią reprezentować w Krakowie. W celu ewentualnego nawiazania współpracy, proszę o kontakt telefoniczny (697 566 050).

 14. Ewelina

  Witam.Jestem mama 4letniej dziewczynki z zwiazku nieformalnego.Gdy urodzila sie corka partner malo mi pomagal nad opieka nad corka.Wyjezdzal zagranice a gdy przyjezdzal weekendy spedzal ze swoimi kolezkami.Nie pomagal mi fizycznie ani materialnie.Trwalo tak przez 1,5roku .Pozstanowilam sie wyniesc do swojej Mamy.Tam szybko stanelam na nogi.Podjelam prace w biedronke i pracuje do dzis w tym zakladzie.Partner raz na jakis czas przyjezdzal odwiedzal Córkę,ale moja Mama bardzo sie zloscila.Po 3 latach urodzin Córki postanowilam z Prtnerem wspolnie wychowywac Córkę.Kupił mieszkanie.Ja przenioslam sie do innej miejscowosci .Tam tez przeniosłam sie do pracy by być niezależna finansowo.Po ok.4 miesiacach okazało się że był to błąd.Partner pozostawia nas na dłuższe okresy.Gdy chce żeby zajął się Córką w weekendy podrzuca swoją Matule.Nie pomaga mi w wychowywaniu Dziecka.Nie łoży na dziecko a jak wymusze kwote np.na przedszkole wypomina mi jaki to jest cudowny ojciec i ile on materialnie nas wspiera.Jest ok 300zl miesiecznie.Nie wiem jak rozpocząc .Czy musze zaczac od ustalenia alimentow?Czy tez o ograniczenie praw?Bardzo proszę o poradę e tej sprawie.Czy mam szansę aby godnie zylo sie mojej Córce?Całe wychowanie spoczywa na mojej głowie.

 15. Tomek

  Zona urodzila czwarte dziecko pod wpływem narkotyków.Ja byłem trzeźwy i zostalem z trójką naszych dzieci na czas jej pobytu w szpitalu.Nigdy nie byłem karany za prochy i nie ma na ten temat wzmianki w moich papierach.Mieszkanie jakie wynajmowalismy nie spelnialo warunków dlatego zamieszkalem u swojej mamy wraz z dziećmi gdzie sa doskonale warunki mieszkaniowe.Moja mama to calkowity abstynent wszelkich uzywek.Ja jestem jeszcze zarejestrowany jako bezrobotny,lecz mam srodki do zycia z prac dorywczych.Sad w tej sytuacji umiescil dzieci w rodzinie zastępczej i wszczal postępowanie o odebranie praw rodzicielskich.Czy moze w tej sytuacji odebrać prawa mi lub zonie?

  1. Adwokat Bartłomiej Markiewicz

   Panie Tomaszu,

   Opisana przez Pana sytuacji bezwzględnie wskazuje na konieczność pozbawienia władzy rodzicielskiej Pana małżonki. Jednakże co do Pana trudno powiedzieć, gdyż potrzebowałbym nieco więcej danych.

 16. Urszula

  Witam, bede brala rozwod z moim mezem , moj maz cale zycie mnie ponizal zdradzal , bral i bierze sterydy i jest agresywny , zawsze mnie prowokuje i nagrywa . Nie pomagal mi nigdy przy dziecko jak urodzilo sie drugie dziecko nic nie chcial pomoc zawiesc do sklepu czy cos to byl dla niego wyczyn , maz ma zawiasy za liczne oszustwa za wyludzanie kredytow , obecnie znowu ma dlugi bo bral kredyty w domu kiedys trzymal bron mnie zastraszal ze mi dzieci zabierze , nic na siebie nie ma bo wszystko jest na jego matke zeby ukryc od sadu majatek jego bo skarbowka by zabrala za dlugi . I nie wiem czy w tej sytuacji mam sie martwic o dzieci zawsze dbalam korepetycje zalatwialam w nauce pomagalam w szpitalach ja siedzialam dzien noc on jezdzil sie bawil .

 17. P

  Witam. Jestem ojcem 3 letniego chłopczyka (wolny związek), rozstaliśmy się, podpisaliśmy ugodę przed mediatorem sądowym, ale po 10dniach ex-partnerka przestała mi pozwalać widywać się z dzieckiem twierdząc że dziecko mówi „że boi się taty” i dlatego go nie da na ustalony czas. Mediacja nie została jeszcze złożona do sądu i zastanawiam się czy ją składać czy próbować wziąć wychowanie syna na siebie. Matka dziecka jest osobą depresyjną i traumatyczną przelewającą wszystkie swoje niepokoje i nerwy na 3 latka. Czy są jakiekolwiek szanse żeby walczyć o dziecko, czy w polskim prawie tata jest od razu skazany na porażkę jeśli wystąpi z taką inicjatywą.

  1. Adwokat Bartłomiej Markiewicz

   Szanowny Panie,

   W opisanej przez Pana sytuacji należy jak najszybciej podjąć działania mające na celu uregulowanie kwestii pieczy nad dzieckiem. W polskim prawie oboje rodziców mają możliwość domagać się możliwości opieki nad małoletnim dzieckiem. W praktyce pozycja wyjściowa ojca jest nieco słabsza, ale nie oznacza to, że należy zaniechać działań jeżeli dobro dziecka jest zagrożone.

 18. Patryk

  Witam jestem ojcem 9latka i 8 latki od września była żona została złapana przeze mnie na piciu alkoholu po interwencji policji z trzech notatek poziom alkoholu był większy niż 1.5 promila, w rozmowie z dziećmi wychodzi że mama ich bije krzyczy na nich. Zgłosiłem sprawę do szkoły do dzielnicowej do mopsu. Szkoła złożyła papiery do sądu. Moje pytanie brzmi w jaki sposób mogę pomóc dzieciom do czasu kiedy zapadnie wyrok w sądzie.? Dzieci mówią że nie chcą mieszkać z mamą bo się jej boją. A ja obawiam się o ich zdrowie a nawet życie. A drugie moje pytanie brzmi czy jak była małżonka jest pod wpływem alkoholu to czy ja mam prawo jechać i zabrać dzieci do siebie do momentu jej wytrzezwienia

  1. Adwokat Bartłomiej Markiewicz

   Szanowny Panie Patryku,

   Aby pomóc dzieciom do czasu aż zapadnie postanowienie w Sądzie musi Pan jak najszybciej złożyć wniosek o zmianę postanowienia w zakresie władzy i pieczy w Sądzie. Musi Pan zawrzeć w tym wniosku wniosek o zabezpieczenie władzy oraz pieczy na czas trwania postępowania. Wówczas w toku sprawy dzieci będą mogły być z Panem, a nie z byłą żoną.

 19. Danka

  Dzień dobry. Ojciec mojego dziecka od 8 lat mieszka i pracuje za granicą. Przez pierwsze 5 lat utrzymywał jako taki kontakt. Przyjeżdżał na urlop zabierał dziecko na wycieczki. Od kiedy wyszłam za mąż, a on założył rodzinę odciął się od dziecka. Nie dzwoni, nie pisze. Nawet w święta nie miał czasu. Prezenty przekazuje przez członków rodziny. Jest to smutne i wkurzające. Czy mogę odebrać mu prawa do dziecka całkowicie?

  1. Adwokat Bartłomiej Markiewicz

   Szanowna Pani Danko,

   Brak realizowania przez jednego z rodziców podstawowych obowiązków względem dziecka może stanowić podstawę do pozbawienia takiego rodzica władzy rodzicielskiej. W tym celu musi Pani złożyć stosowny wniosek do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego właściwego ze względu na Pani miejsce zamieszkania.

 20. Pula

  Dzień dobry. U mnie wygląda sprawa tak:
  W marcu 2019 roku miałam rozwód z byłym mężem, rozwód z jego winy (bil mnie, poniżał znęcał się psychicznie i fizycznie) dostałam od sądu alimenty na siebie 200zl i na córkę 650zl z racji tego że były partner któremu nie zabraniałam kontaktów z córką zabierał ją 2 razy w miesiącu i pod koniec roku 2018 zabrał na noc w sobotę i doszło do poparzenia córki i on zamiast jechać na sor to czekał do poniedziałku (być może spożywał alkohol i się bał) poparzenie 3 stopnia córka miała ból jako matki nie da się opisać :( jeszcze próbował zataic sytuacje dzwoniąc i pytając czy dziecko może zostać dłużej bo chce niby ją zabrać na wycieczkę. Opisana wyżej sytuacja zaskutkowala tym iż sąd na sprawie rozwodowej ograniczył mu prawa rodzicielskie w marcy 2019 łącznie z rozwodem z jego winy. Od tamtej pory nie interesuje się dzieckiem nie płaci alimentów z tego tytułu ma długi i poszedł na ugodę z prokuratura i ma wymierzona karę pieniężną, ponoć z tego co wynika na piśmie z prokuratury to pokazał skruchę, dzieckiem zajmuje się ja sama wynajmuje mieszkanie, pracuje on nic nie loży ani się nie interesuje dzieckiem od marca 2019r i moje pytanie brzmi czy sąd odbierze mu prawa rodzicielskie? Czy mam duże szanse? Dowodem jest pisma z prokuratury o niepłacenie oraz że się przyznał do winy ale ze okazał skruchę w lutym 2022r ale mamy już maj i nadal się nie interesuje dzieckiem. Czy mam szanse na wygranie sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej w całości byłego męża?.

  1. Adwokat Bartłomiej Markiewicz

   Szanowna Pani Paulo,

   Opisana przez Panią sytuacja pozwala zakładać, że istnieją szanse na pozbawienie władzy rodzicielskiej byłego partnera. Jednakże, aby moc odpowiedzieć ze 100% pewnością potrzebowałbym znać znacznie więcej szczegółów sprawy.

 21. ewelina

  Witam,
  Ojciec moich dzieci nie interesuje się ich losem, od 5 lat żyjemy osobno, ojciec dzieci widuje je 3 razy do roku, w ramach imprez urodzinowych dziewczynek i ich babci. Nawet nie wiem, czy jeszcze mieszka w tym samym mieszkaniu, sprzed przeprowadzki. Chciałabym odebrać mu całkowicie prawa, proszę o informację, gdzie mam złożyć dokumenty oraz czy jak na rozprawie nie pojawi się ojciec dzieci to Sąd może wydać wyrok? dziękuję

  1. Adwokat Bartłomiej Markiewicz

   Szanowna Pani Ewelino,

   Z opisanej przez Pani sytuacji wynika, że mogą istnieć podstawy do pozbawienia władzy rodzicielskiej, choć równie dobrze może skończyć się na ograniczeniu ojcu władzy rodzicielskiej, a nie całkowitym jej pozbawieniu. Ocena w tym zakresie wymaga głębszej analizy.
   Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej powinna Pani złożyć w Sądzie Rejonowym właściwym dla Pani miejsca zamieszkania. Brak obecności ojca na rozprawie w takiej sytuacji raczej nie pozwoli na wydanie wyroku. Aczkolwiek w pewnych sytuacjach nie można tego wykluczyć.

 22. Agnieszka

  Witam czy na sprawie o ograniczenie władzy rodzicielskiej przy ograniczeniu praw obojgu rodzicom, sąd umieszcza dzieci w domu dziecka albo kieruje dzieci do rodziny zastępczej?

 23. Witam ojciec dziecka przebywa od 7 MSC w zk od tamtej pory nie kontaktował się z dzieckiem i ze mną nie płaci alimentów od czasu pójścia do więzienia i pół roku przed. Miał zasadzone widzenia z dzieckiem w mojej obecności ponieważ pod wpływem alkoholu zabierał dziecko do auta bez prawa jazdy, które zostało mu odebrane po jeździe w stanie nietrzeźwym za to również poszedł do zakładu. Czy mogę złożyć wniosek do sądu o pozbawienie wolności? Wcześniej nie stawiał się również na widzenia z dzieckiem i były interwencje policji ponieważ niszczył mienie. Był również poszukiwany przez policje.

  1. Adwokat Bartłomiej Markiewicz

   Szanowna Pani Anno, opisana przez Panią sytuacja wydaje się tak potwierdzać możliwość złożenia wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej.

 24. Julia

  Dzień dobry, czy jeżeli mój były mąż nie ma.praw rodzicielskich, czy nasze dzieci odziedziczą po nim majątek, jeżeli też ma aktualnie żonę.

Zostaw komentarz

Kategorie wpisów