Prawo spadkowe Poznań

Nasza kancelaria adwokacka z Poznania zajmuje się prawem spadkowym oraz postępowaniem w tej gałęzi prawa. Udzielamy pomocy prawnej w takich sytuacjach jak podział spadku, zniesienie współwłasności, czy zachowku, a także sporządzenie testamentu lub stwierdzenie o jego nieważności. Łączymy profesjonalizm z troskliwym podejściem do klienta, dlatego zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Prawo spadkowe Poznań

Nasz proces działania

Weryfikacja dokumentacji

Sprawdzenie autentyczności, poprawności formalnej i prawnie istotnych informacji w dostarczonych dokumentach to podstawowy etap, dzięki któremu możliwe będzie uniknięcie błędów. Weryfikacja może obejmować różnego rodzaju dokumenty, takie jak umowy, kontrakty, zaświadczenia, akty notarialne, orzeczenia i inne.

Identyfikowanie problemu

Identyfikacja problemu u adwokata pełni kluczową rolę podczas korzystania z jego usług. Dzięki szczegółowemu określeniu problemu możemy zapewnić adekwatne i skuteczne wsparcie dla naszych klientów.

Analiza problemu

Wiedząc już, na czym polega problem, należy przystąpić do jego szczegółowej analizy. Jest to bardzo ważny etap procesu działania, który pozwala na ustalenie podejścia i strategii, które będą najbardziej odpowiednie przy danej sytuacji.

Rekomendacja optymalnego rozwiązania

Jest to końcowy etap procesu, w którym po wnikliwej analizie problemu możemy przedstawić różne rozwiązania i wskazać najlepsze z nich. Przedstawienie możliwych opcji wraz z ewentualnymi konsekwencjami, pozwala klientowi na świadome podjęcie decyzji.

Nasza pomoc w zakresie prawa spadkowego obejmuje:

 • udzielanie porad prawnych,
 • doradztwo w zakresie wyboru formy testamentu,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • prowadzenie negocjacji z przeciwnikiem procesowym,
 • uzyskanie notarialnego poświadczenia dziedziczenia,
 • doradztwo w zakresie podatku od spadków,
 • reprezentacja stron w procesach odwoławczych,
 • zabezpieczenie spadku,
 • zawiadomienie o testamencie ustnym,
 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub na podstawie testamentu,
 • pomoc w zakresie alternatywnych rozwiązań względem testamentu, takich jak darowizna czy zawarcie umowy dożywocia,
 • prowadzenie spraw, w szczególności takich, jak:
  • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
  • sprawy o podział spadku,
  • podważenie treści testamentu,
  • wyłączenie małżonka od dziedziczenia,
  • odrzucenie testamentu,
  • przyjęcie testamentu,
  • wydziedziczenie krewnego w testamencie,
  • zmiana i odwołanie testamentu
 • dochodzenie roszczeń z zapisu i zapisu windykacyjnego, zachowku,
 • niegodność dziedziczenia, odrzucenie spadku,
 • sprawy z zakresu dziedziczenia gospodarstw rolnych,
 • sporządzanie umów o zrzeczenie się dziedziczenia.

Wiemy, że prawo spadkowe jest dosyć delikatnym tematem, dlatego nasi adwokaci do każdej sprawy podchodzą indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem.

Opinie naszych klientów
 • Jeden z najlepszych prawników w Poznaniu. Wszystkie kwestie prawne dotyczące między innymi spraw cywilnych, rodzinnych, majątkowych i dotyczących prawa spółek wyjaśniane na bieżąco w sposób zrozumiały i przejrzysty. Wiedza, zaangażowanie jak i umiejetność przewidywania efektów planowanych działań na najwyższym poziomie.
  Z pełnym przekonaniem, godny polecenia fachowiec.

 • Bardzo polecamy Mecenasa Markiewicza. Podjął się pomocy naszym przyjaciołom z Ukrainy, którzy mieli problem z kartą pobytu i nabyciem nieruchomości. Dzięki jego zaangażowaniu, a przede wszystkim spokojowi i chłodnemu myśleniu wszystko udało się załatwić!

 • Z całego serca polecam kancelarię Pana Krzysztofa. Pełen profesjonalizm, rzetelne i indywidualne podejście do sprawy. Bardzo dobry adwokat oraz negocjator. Bez zastanowienia powierzyłbym mu kolejną sprawę ;)

 • Zwrócenie się z naszą sprawą do Kancelarii Adwokackiej Mec. Bartosza Mroczyńskiego to był strzał w 10tkę. Wspaniały adwokat. Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu jak sprawnie został rozwiązany nasz problem dotyczący spraw cudzoziemców. Polecam z całego serca.
 • Serdecznie polecam. Pełen profesjonalizm. Widać ogrom wiedzy jaki pan Mecenas posiada oraz zaangażowanie. W każdej chwili mogłem zadzwonić do Pana Bartłomieja i za każdym razem zostałem wysłuchany i odpowiednio pokierowany. Sprawa karna rozwiązana pomyślnie (chociaż była dość skomplikowana ). Widzę bardzo dużą różnicę na tle innych prawników, z którymi miałem do czynienia. Na pewno w razie potrzeby tutaj wrócę.

Adwokat Poznań - sprawy spadkowe

Prowadzenie spraw spadkowych to obszar, w którym nasza kancelaria prawnicza zdobyła nie tylko solidne doświadczenie, ale także uznanie i zaufanie wielu klientów. Jako wykwalifikowani prawnicy doskonale zdajemy sobie sprawę z delikatności tego typu problemów, dlatego oferujemy pełen profesjonalizm w rozwiązywaniu różnego rodzaju spraw z zakresu prawa spadkowego. Uczciwość i skuteczność to wartości, które kierują naszą praktyką prawniczą. Nasze podejście opiera się na indywidualnej analizie każdej sytuacji. Dzięki temu jesteśmy w stanie zrozumieć unikalne potrzeby klienta i charakter danej sprawy w tym obszarze prawa.

Sprawy spadkowe Poznań - dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy?

Jako prawnicy z wieloletnim doświadczeniem kładziemy nacisk nie tylko na znajomość przepisów prawa spadkowego, ale również na empatię i zrozumienie dla naszego klienta. Oferujemy pełne wsparcie w trakcie rozwiązywania problemów z zakresu prawa spadkowego i gwarantujemy przy tym udzielanie kompleksowych informacji na każdym etapie prowadzonego postępowania. Indywidualne podejście do klienta sprawia, że do wszystkich klientów podchodzimy z takim samym zaangażowaniem. Powierzając nam swoje sprawy spadkowe, można mieć pewność, że podejmiemy wszelkie starania, aby osiągnąć korzystne rezultaty.

Odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku – prawne aspekty

Odrzucenie spadku – prawne aspekty Otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. W chwili otwarcia spadku...
Jak przebiega sprzedaż mieszkania ze spadku

Sprzedaż mieszkania ze spadku

Sprzedaż mieszkania ze spadku, czy zapłacę podatek od sprzedaży? W ostatnich latach w życie weszły...
Nagranie rozmowy jako dowód w sprawie karnej

Nagranie jako dowód w sądzie

Kwestia tego, czy nagranie jest dowodem w sądzie, była już niejednokrotnie przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego....

Prawo spadkowe - dodatkowe informacje

Prawo spadkowe – definicja:

Prawo spadkowe jest gałęzią prawa cywilnego i zajmuje się sprawami dziedziczenia praw i obowiązków majątkowych ze względu na śmierć osoby fizycznej (spadkodawca) przez spadkobiercę lub kilku spadkobierców. Grupa spadkobierców określana jest poprzez testament spisany osobiście przez spadkodawcę, lub w przypadku jego braku, przez dziedziczenie ustawowe.

Prawo spadkowe określa, kto dziedziczy, zatem kto jest spadkobiercą.

Kwestie związane z prawem spadkowym uregulowane są w czwartej księdze Kodeksu cywilnego – “Spadki”. W polskim prawie przewidziano dwa źródła powołania do spadku. Należą do nich ustawa oraz testament.

Dla prawa spadkowego pojęcia, które mają podstawowe znaczenie to między innymi spadkodawca, spadkobierca, spadek, powołanie do spadku oraz otwarcie spadku.

W ustawie nie zawarto definicji pojęcia “spadek”, natomiast określono, jakie przedmioty mogą wejść w jego skład. Do spadku mogą wejść między innymi prawa i obowiązku mające charakter cywilnoprawny, prawa i obowiązki mające charakter majątkowy, a także te które nie są w ścisły sposób związane ze zmarłą osobą.

Prawo karne - najczęściej zadawane pytania

Na czym polega nabycie spadku z testamentu?

W przypadku dziedziczenia z testamentu spadkodawca samodzielnie rozporządza swoim majątkiem, wyznaczając w ten sposób krąg spadkobierców, a także wielkość przekazanych udziałów w majątku. Wraz z momentem śmierci spadkodawcy, spadkobiercy uzyskują potwierdzenie nabycia spadku na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia, a także postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu powinien zawierać imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego zgonu, wskazanie ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy (ewentualnie miejsca, w którym znajduje się część lub całość jego majątku), a także wskazanie uczestników postępowania, których prawa objęte są wynikiem postępowania.

Czym jest dziedziczenie ustawowe?

Dziedziczenie z mocy ustawy przysługuje w sytuacji, gdy spadkodawca nie wskazał kręgu spadkobierców lub powołane w testamencie osoby nie chcą, czy nie mogą być spadkobiercami. Dziedziczenie z mocy ustawy obejmuje przekazanie części lub całości majątku. Jeśli dochodzi do dziedziczenia przynajmniej części spadku w ramach dziedziczenia testamentowego, wówczas mówimy o prawie do dziedziczenia części spadku na podstawie ustawy.

W jakim czasie można odrzucić spadek?

Zarówno spadkobiercy ustawowi, jak i testamentowi, mają prawo do odrzucenia spadku w ciągu 6. miesięcy liczonych od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o dziedziczeniu majątku. Należy przy tym uwzględnić, że dla każdego ze spadkobierców, oświadczenie spadkowe obowiązuje indywidualnie.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku należy skierować do sądu lub złożyć u notariusza. W przypadku notarialnego odrzucenia spadku koszt za sporządzenie oświadczenia to nie więcej niż 50 zł, z kolei w drodze składania pisma do sądu – maksymalna kwota wynosi 100 zł.

Co zrobić w sytuacji, gdy spadkobiercą jest małoletni?

Tak samo jak pełnoletnie osoby, także małoletni mogą zostać spadkobiercami. W takiej sytuacji zarząd nad dziedziczonym majątkiem sprawuje albo opiekun pod nadzorem sądu opiekuńczego, albo rodzice. Wynika też z tego, że jeśli spadkodawca zaznaczy w testamencie, że przekazywany majątek nie może być zarządzany przez rodziców, za utrzymywanie spadku dziecka odpowiada kurator.

Zarówno w przypadku nabycia, jak i odrzucenia spadku w imieniu małoletniego, wymagane jest wyrażenie zgody przez sąd rodzinny i opiekuńczy w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy. Okres ten naliczany jest od dnia, w którym dziecko zostało powołane do spadku. Po upływie tego terminu spadek zostanie nadany automatycznie z mocy prawa przy ograniczonej odpowiedzialności za ewentualne długi spadkowe. Dziecko odpowiada za nie wyłącznie w zakresie wartości dziedziczonego spadku, a nie w wysokości przewyższającej tę kwotę.

Jak przebiega podział udziałów w spadku?

Polskie prawo przewiduje możliwość podziału spadku i zniesienia współwłasności majątku spadkowego. W ten sposób konkretna część majątku przypada wskazanemu spadkobiercy. Podział nie jest obowiązkowy, ale można przeprowadzić go w ramach umowy zawartej między spadkobiercami w ramach aktu notarialnego, a w przypadku sporu – na podstawie orzeczenia sądu.

Decydując się na skorzystanie z pomocy notariusza, spadkobiercy muszą określić, co wchodzi w skład majątku spadkowego, jaka jest wartość jego poszczególnych składników, a także komu zostaną one przyznane. Konieczne jest również doprecyzowanie, czy spadkobiercy będą dokonywać między sobą spłat lub dopłat w celu wyrównania udziałów.
Także w przypadku kierowania sprawy o podział udziałów w spadku do sądu należy pamiętać o dostarczeniu niezbędnych dokumentów, w tym przede wszystkim aktu poświadczenia dziedziczenia, a także odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Czym jest zapis, a czym polecenie spadkowe?

Kwestie dotyczące zapisu i polecenia spadkowego regulowane są przez Art. 968 i 982 Kodeksu cywilnego. Jak wynika z ich treści, spadkodawca może zobowiązać spadkobiercę do spełnienia świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis zwykły). Zapisem zwykłym z woli spadkodawcy może być objęty także zapisobierca. Sporządzony zapis ma charakter wyłącznie majątkowy i przysługuje oznaczonej osobie, a żądanie wykonania zapisu dotyczy jedynie zapisobiercy.

Polecenie spadkowe dotyczy natomiast sytuacji, w której spadkodawca może w testamencie nałożyć na spadkobiercę lub zapisobiercę obowiązek oznaczonego działania, lub zaniechania, nie wskazując przy tym żadnego wierzyciela. Polecenia spadkowe mogą mieć majątkowy lub niemajątkowy charakter, a osiąganie korzyści majątkowe przewiduje się także dla osób trzecich, które nie zostały ściśle wskazane w testamencie. Wykonania polecenia może zażądać każdy ze spadkobierców, a w sytuacji, gdy polecenie ma na celu interes społeczny – także właściwy organ państwowy.

Kiedy dochodzi do unieważnienia testamentu?

Polskie prawo przewiduje możliwość podważenia testamentu w sytuacji, gdy został on sporządzony pod wpływem błędu lub groźby, co mogło w znacznym stopniu zadecydować o jego treści. Do unieważnienia testamentu dochodzi również wtedy, gdy osoba w trakcie spisywania dokumentu pozostawała w złym stanie psychicznym, który mógł wpłynąć na działanie spadkodawcy. Aby wykazać, że tak było, należy zgromadzić niezbędną dokumentację medyczną lub zeznania świadków, które potwierdzą istnienie przesłanek do unieważnienia testamentu.

Czym jest zachowek i kiedy przysługuje?

Zachowek polega na otrzymaniu części spadku po określonej osobie, która nie została uprawniona do dziedziczenia. Kodeks cywilny wskazuje, że prawo do zachowku przysługuje zstępnym, przysposobionym (adoptowanym) i ich zstępnym, małżonkowi, rodzicom lub przysposabiającym (adoptującym).

Prawa do zachowku nie mogą z kolei otrzymać osoby, które zostały wydziedziczone lub uznane za niegodne, małżonkowi, który został wykluczony z możliwości dziedziczenia, a także spadkobiercy, który zrzekł się lub odrzucił prawo do dziedziczenia.

Jak zabezpiecza się majątek spadkowy?

Aby można było zabezpieczyć spadek, istotną rolę odgrywa sąd, który w chwili otwarcia spadku dysponuje w swoim okręgu rzeczami spadkodawcy. Oznacza to, że każda osoba, która udowodni, że jest spadkobiercą lub zapisobiercą, może wnioskować o zabezpieczenie spadku w sytuacji, gdy istnieje ryzyko naruszenia rzeczy lub praw, które z chwilą otwarcia spadku należały lub były we władaniu spadkodawcy.

Prawo do wnioskowania przysługuje także wykonawcy testamentu, współwłaścicielowi rzeczy, współuprawnionemu do praw po spadkodawcy, właściwemu urzędowi skarbowemu, a także wierzycielowi, dysponującemu pisemnym dowodem należności przeciwko spadkodawcy. Każda osoba, wnioskująca o zabezpieczenia majątku spadkowego, powinna poświadczyć istnienie właściwych podstaw, które uzasadnią kierowane do sądu pismo. W innym wypadku sporządzony wniosek zostanie oddalony.

Jakie roszczenia wchodzą w skład masy spadkowej?

Wszystkie prawa i obowiązki spadkodawcy o charakterze majątkowym tworzą masę spadkową. Jednocześnie dziedziczeniu podlegają nie tylko aktywa, ale również pasywa, a więc niespłacone długi zmarłego w tym pożyczki, kredyty i innego rodzaju zobowiązania finansowe.

Do elementów tworzących masę spadkową zalicza się należące do niej fundusze, rzeczy materialne, nieruchomości, a także ruchomości. Wśród innych składników wskazuje się również: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, użytkowanie wieczyste, hipoteka i zastaw zabezpieczający wierzytelność. Częścią masy spadkowej są także windykacje o naprawianie szkody majątkowej lub wykup, służebności gruntowe, a także prawa i obowiązki wynikające ze stosunku sąsiedztwa.

W przypadku gdy zmarły objęty był stosunkiem pracy, Kodeks pracy wskazuje, że stosunek ten wygasa, jednak prawa majątkowe wynikające z jego przedmiotowości wchodzą w skład masy spadkowej. Oznacza to, że spadkobiercy przysługuje niewypłacone wynagrodzenie, wypłata za niewykorzystany urlop i prawo do odszkodowania za poniesiony wypadek przy pracy.

Czy możliwe jest wydziedziczenie w testamencie?

W polskim prawie nie ma przewidzianej możliwości bezzasadnego wydziedziczenia w testamencie zstępnych, małżonka, czy rodziców, a i w takim przypadku osobie uprawnionej (spadkobiercy ustawowemu) przysługuje prawo do zachowku. Do wydziedziczenia może dojść wyłącznie na podstawie określonych warunków.

Zgodnie z treścią Art. 1008 Kodeksu cywilnego, przesłanką do wydziedziczenia jest postępowanie wbrew woli spadkodawcy i naruszanie zasad współżycia społecznego przez osobę uprawnioną. Ponadto ten, któremu przysługuje prawo do zachowku, może zostać wydziedziczony także wtedy, gdy względem spadkodawcy lub jednej z najbliższych mu osób, dopuścił się umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności lub rażącej obrazy czci. O wydziedziczeniu można mówić także wtedy, gdy uprawniony do zachowku nie wywiązuje się z obowiązków rodzinnych wobec spadkodawcy.