Prawo spadkowe

Nasza kancelaria adwokacka z Poznania zajmuje się prawem spadkowym oraz postępowaniem w tej gałęzi prawa. Nasi adwokaci udzielają pomocy prawnej w takich sytuacjach jak

 • udzielanie porad prawnych,
 • doradztwo w zakresie wyboru formy testamentu,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • prowadzenie negocjacji z przeciwnikiem procesowym,
 • uzyskanie notarialnego poświadczenia dziedziczenia,
 • doradztwo w zakresie podatku od spadków,
 • reprezentacja stron w procesach odwoławczych,
 • zabezpieczenie spadku,
 • zawiadomienie o testamencie ustnym,
 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub na podstawie testamentu,
 • pomoc w zakresie alternatywnych rozwiązań względem testamentu, takich jak darowizna czy zawarcie umowy dożywocia,
 • prowadzenie spraw, w szczególności takich, jak:
  • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
  • sprawy o podział spadku,
  • podważenie treści testamentu,
  • wyłączenie małżonka od dziedziczenia,
  • odrzucenie testamentu,
  • przyjęcie testamentu,
  • wydziedziczenie krewnego w testamencie,
  • zmiana i odwołanie testamentu
 • dochodzenie roszczeń z zapisu i zapisu windykacyjnego, zachowku,
 • niegodność dziedziczenia, odrzucenie spadku,
 • sprawy z zakresu dziedziczenia gospodarstw rolnych,
 • sporządzanie umów o zrzeczenie się dziedziczenia.

Wiemy, że prawo spadkowe jest dosyć delikatnym tematem, dlatego nasi adwokaci do każdej sprawy podchodzą indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem.

Rodzaje testamentów - jak zakwestionować testament

Rodzaje testamentów i kwestionowanie testamentu

Rodzaje testamentów i kwestionowanie testamentu Czy można zakwestionować testament? Spis treści Czy można zakwestionować testament?Rodzaje...
Nagranie rozmowy jako dowód w sprawie karnej

Nagranie jako dowód w sądzie

Kwestia tego, czy nagranie jest dowodem w sądzie, była już niejednokrotnie przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego....
Mała ustawa reprywatyzacyjna

Mała ustawa reprywatyzacyjna – Tekst

Mała ustawa reprywatyzacyjna – Tekst W sobotę w życie wchodzi tzw. Mała ustawa reprywatyzacyjna. Jej...

Prawo spadkowe – informacje dodatkowe

Prawo spadkowe – definicja

Prawo spadkowe jest gałęzią prawa cywilnego i zajmuje się sprawami dziedziczenia praw i obowiązków majątkowych ze względu na śmierć osoby fizycznej (spadkodawca) przez spadkobiercę lub kilku spadkobierców. Grupa spadkobierców określana jest poprzez testament spisany osobiście przez spadkodawcę, lub w przypadku jego braku, przez dziedziczenie ustawowe.

Prawo spadkowe określa, kto dziedziczy, zatem kto jest spadkobiercą.

Kwestie związane z prawem spadkowym uregulowane są w czwartej księdze Kodeksu cywilnego – “Spadki”. W polskim prawie przewidziano dwa źródła powołania do spadku. Należą do nich ustawa oraz testament.

Dla prawa spadkowego pojęcia, które mają podstawowe znaczenie to między innymi spadkodawca, spadkobierca, spadek, powołanie do spadku oraz otwarcie spadku.

W ustawie nie zawarto definicji pojęcia “spadek”, natomiast określono, jakie przedmioty mogą wejść w jego skład. Do spadku mogą wejść między innymi prawa i obowiązku mające charakter cywilnoprawny, prawa i obowiązki mające charakter majątkowy, a także te które nie są w ścisły sposób związane ze zmarłą osobą.