Kategoria

Prawo gospodarcze

Porady prawne z zakresu prawa gospodarczego

Komandytariusz a komplementariusz - na czym polega różnica? Dowiedz się!

Komandytariusz a komplementariusz – jaką rolę pełni komandytariusz, a jaką komplementariusz w spółce komandytowej?

Spółka komandytowa to jedna z form zarządzania firmą, która we własnym imieniu zaciąga zobowiązania i może nabywać prawa. Jest rodzajem prowadzenia działalności gospodarczej przez wspólników, w przypadku których jeden angażuje się w sprawy spółki, a drugi nie ma konieczności jej reprezentowania i ponosi odpowiedzialność za zobowiązania w sposób ograniczony.
Zarządca sukcesyjny - sprawdź, czym jest zarząd sukcesyjny!

Zarządca sukcesyjny – kto to jest? Jak powołać zarząd sukcesyjny?

Każdej osobie prowadzącej działalność gospodarczą, przysługuje prawo zabezpieczenia interesu, który może być kontynuowany nawet po śmierci przedsiębiorcy. Tymczasowe kierowanie przedsiębiorstwem, do czasu załatwienia formalności spadkowych, jest możliwe za sprawą powołania zarządcy sukcesyjnego.
Działanie na szkodę spółki - jakie są konsekwencje?

Działanie na szkodę spółki – jakie są konsekwencje?

Działanie na szkodę spółki jest regulowane w art. 296 Kodeksu karnego. Ten czyn jest także określany jako przestępstwo niegospodarności lub nadużycia zaufania. Dowiedz się, jakie są konsekwencje!
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej - na czym polega i kto go orzeka?

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej – na czym polega i czy jest nieodwracalny?

Prowadzenie działalności gospodarczej jest powszechnym wyborem zawodowym dla wielu osób. Jest to podstawowe prawo, które każdy obywatel może realizować. Jednak w niektórych przypadkach
Na czym polega podwyższenie kapitału zakładowego?

Podwyższenie kapitału zakładowego – na co zwrócić uwagę?

Do funkcjonowania każdej spółki z.o.o., akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej konieczny jest kapitał zakładowy. O tym, jakie minimalne kwoty muszą stanowić kapitał zakładowy, informują nas przepisy Kodeksu spółek handlowych. Z tego artykułu dowiesz się, jakie są sposoby na podwyższenie kapitału spółki.
Minimalne wynagrodzenie zlecenie - sprawdź najniższą krajową w 2023!

Minimalne wynagrodzenie na umowę o zlecenie i umowę świadczenia usług w 2022 i 2023

Minimalne wynagrodzenie na umowę o zlecenie i umowę świadczenia usług w 2022 i 2023 Szacuje się, że najniższą stawkę, czyli minimalne wynagrodzenie, zarabia w naszym kraju około 1,5 mln obywateli. Po wielu latach prób i dyskusji z dniem 1 stycznia 2017 r. wprowadzone zostaje Minimalne wynagrodzenie na umowę o zlecenie i umowy o świadczenie usług....
Znaki towarowe prawna ochrona

Znaki towarowe i ich prawna ochrona

Znaki towarowe – czym są? Rejestracja i ochrona znaku towarowego Znak towarowy to każde oznaczenie, które umożliwia odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów i usług innego. Aby dane przedstawienie można było uznać za znak towarowy, musi spełnić pewne kryteria. Jest to m.in. konieczność wspomnianego odróżniania jednych towarów od innych. Dodatkowo znaki towarowe muszą...
Zawieszenie spółki z o.o - jak przeprowadzić zawieszenie działalności spółki?

Zawieszenie spółki z o.o. – jak zawiesić działalności spółki?

Zawieszenie spółki z o.o. może być koniecznością, kiedy nie przynosi ona zysków lub koszty jej działania są zbyt wysokie. Zawieszenie działalności spółki jest też kołem ratunkowym, zanim podejmie się decyzje o jej ewentualnej likwidacji. Zobacz, jak zawiesić działalność spółki!
na czym polega kontrakt menedżerski

Kontrakt menedżerski w spółce – na czym polega?

Jak sama nazwa wskazuje, taka forma zatrudnienia jest kierowana do osób posiadających wysokie kwalifikacje, często zajmujących stanowiska kierownicze. Co ważne, pojęcia kontraktu polskie prawo nie definiuje. To oznacza, że umowa kontraktu menadżerskiego należy do tak zwanych umów nienazwanych.
Sprzedaż udziałów w spółce - jak to zrobić?

Sprzedaż udziałów w spółce – jak to zrobić i czym skutkuje?

Sprzedaż udziałów w spółce – jak to zrobić i czym skutkuje? Czasami wspólnik w spółce decyduje się na zrezygnowanie z tego układu. Wtedy właśnie musi rozważyć sprzedaż udziałów w spółce. Aby czynność była ważna, należy podjąć odpowiednie kroki, przy zastosowaniu się do określonych procedur. W poniższym artykule wyjaśniamy, o czym należy pamiętać przy sprzedaży udziałów...
Wrogie przejęcie spółki - na czym polega

Wrogie przejęcie spółki — jak się przed nim bronić?

Wrogie przejęcie spółki — jak się przed nim bronić? Wrogie przejęcie jest to proces, który polega na uzyskaniu kontroli nad spółką poprzez przejęcie jej akcji. W przypadku wrogiego przejęcia proces zyskiwania kontroli nad spółką nie zyskał akceptacji kierownictwa. Spółki te są jednym z ważniejszych podmiotów gospodarczych. Zdarza się, że w niektórych sytuacjach trudne jest stwierdzenie,...
Tarcza antykryzysowa 2.0

Tarcza antykryzysowa 2.0 – nowe rozwiązania prawne

Tarcza antykryzysowa 2.0 – nowe rozwiązania prawne Wprowadzone ponad miesiąc temu ograniczenia w związku z przemieszczaniem się i prowadzeniem działalności gospodarczych spowodowały ogromny przestój ekonomiczny. Jego skutkiem jest narastający kryzys gospodarczy. Na obecnym etapie epidemii zauważalne już są straty, jakie ponoszą firmy w związku z zakłóceniami przeszkadzającymi w ich regularnej działalności. W związku z panującą...
Indywidualny przedsiębiorca a konsument

Indywidualny przedsiębiorca – czy można go traktować jak konsumenta?

Indywidualny przedsiębiorca – czy można go traktować jak konsumenta? Kodeks Cywilny dotychczas nie przewidywał szczególnych przywilejów ani ochrony dla kupujących przedsiębiorców w transakcjach z drugim przedsiębiorcą – (B2B). Umowy między przedsiębiorcami można było kształtować dowolnie. Nie uwzględniały one dodatkowej ochrony dla strony kupującej. W tej transakcji strona kupująca jest konsumentem, którego w zwykłych transakcjach nie...
Kara za posługiwanie się fałszywym dokumentem

Posługiwanie się fałszywym dokumentem i podrabianie dokumentów

W praktyce adwokackiej do kancelarii coraz częściej trafiają osoby podejrzane lub też oskarżone o przestępstwa związane z wykonywaniem działalności gospodarczej, m.in. w związku ze świadomym zaciąganiem zobowiązań bez możliwości ich uregulowania. Tym razem omówimy temat tzw. fałszu materialnego.
Nagranie rozmowy jako dowód w sprawie karnej

Nagranie jako dowód w sądzie

Kwestia tego, czy nagranie jest dowodem w sądzie, była już niejednokrotnie przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego. W jednym z ostatnich wyroków z dnia 22 kwietnia 2016 r. Sąd Najwyższy po raz kolejny pochylił się nad tą problematyką porządkując niejako dotychczasowe poglądy w przedmiotowej kwestii.

Kategorie wpisów