Temat

sprawy rozwodowe

Sprawy rozwodowe

Sprawy rozwodowe mogą mieć naprawdę wiele konsekwencji. Orzeczenie czyjejś winy, nałożenie obowiązku alimentacyjnego, stracenie opieki nad dzieckiem. Warto wiedzieć, do czego może kiedy dojść i znać swoje prawa. Omawiamy specyfikę rozwodowych i wyjaśniamy trudne przypadki. Postaram się pomóc Ci szybko i bezkonfliktowo przebrnąć przez rozwód.

Rozwód z orzeczeniem winy

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie W przypadku orzeczenia rozwodu strony nie zawsze przykładają należną uwagę do rozstrzygnięcia w zakresie winy w rozkładzie pożycia. Rozkład pożycia to ustanie więzów fizycznych, psychicznych i gospodarczych. Kwestia ta jest jednak niezwykle istotna. Orzeczenie o winie może decydować o powstaniu obowiązku alimentacyjnego na rzecz drugiego małżonka. Jak więc wygląda rozwód...
Cofnięcie pozwu - czym jest?

Cofnięcie pozwu – czy jest ono możliwe?

Cofnięcie pozwu – czy jest ono możliwe? Czasami po złożeniu pozwu w sądzie, sytuacja się zmienia i decydujemy się na wycofanie pozwu. Cofnięcie pozwu jest możliwe nawet wtedy, kiedy sprawa trafiła już do sądu. Pewne okoliczności uzasadniają tę czynność. Dowiedz się z poniższego artykułu, o czym należy pamiętać, aby móc wycofać pozew. Czym jest cofnięcie...
Unieważnienie małżeństwa kościelnego

Unieważnienie małżeństwa w świetle polskiego prawa

Unieważnienie małżeństwa w świetle polskiego prawa Unieważnienie małżeństwa jest dopuszczalne przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. By było to możliwe, sąd najpierw musi zbadać, czy zaistniałe przesłanki są wystarczające, by związek małżeński unieważnić. W artykule przytaczamy, z czym wiąże się unieważnienie małżeństwa. W poniższym tekście uwzględniono głównie kwestie dotyczące małżeństwa kościelnego z jednoczesnym uwzględnieniem przepisów dotyczących...
przebieg rozwodu

Jak wygląda przebieg rozwodu? Proces rozwodowy a prawo

Przebieg rozwodu – początek postępowania Procedura rozwodowa, jak wiele innych postępowań cywilnych, inicjowana jest na skutek wniesienia pozwu. Zgodnie z art. 187 k.p.c. pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego. Co do zasady zatem pozew powinien zawierać na podstawie art. 126 k.p.c.: oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich...

Kategorie wpisów