Temat

prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości pomaga w rozstrzygnięciu wielu trudnych przypadków. Gdy w grę wchodzi grunt, budowa lub dzielenie ziemi, warto jest znać swoje prawa i obowiązku. W poniższych wpisach blogowych wyjaśniamy specyfikę prawa nieruchomości i nakreślamy trudne sytuacje prawne.

Źródłem informacji na temat prawa nieruchomości jest m.in. Kodeks Cywilny. Nie zawiera on definicji nieruchomości wprost, natomiast podaje jej 3 rodzaje: nieruchomości gruntowe, nieruchomości budynkowe oraz nieruchomości lokalowe, czyli części budynków.

W poniższych artykułach uwzględniamy obowiązujący stan prawny. Należy jednak zaznaczyć, że mimo starannego przygotowania, czytanie artykułu nie jest w stanie zastąpić konsultacji prawnej ze specjalistą. Czasem z pozoru nieistotna rzeczy decyduje o dalszym przebiegu sprawy, a w konsekwencji o werdykcie. Ze względu na to zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią prawną z Poznania. Dzięki zdobytej wiedzy oraz doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić Państwu obsługę na najwyższym poziomie. Oferujemy skuteczną walkę o Państwa prawa, związaną z szerokim zagadnieniem, jakim jest prawo nieruchomości.

Jak przebiega sprzedaż mieszkania ze spadku

Sprzedaż mieszkania ze spadku

Sprzedaż mieszkania ze spadku, czy zapłacę podatek od sprzedaży? W ostatnich latach w życie weszły przepisy, które sprawiają, że sprzedaż mieszkania ze spadku staje się łatwiejsza. W poniższym artykule przytaczamy, jakie formalności należy spełnić, by móc rozporządzać majątkiem, który zyskaliśmy po spadkodawcy. Dziedziczenie może mieć miejsce na 2 sposoby. Pierwszym z nich jest dziedziczenie na...
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji - czym jest?

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji — na czym polega?

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji — na czym polega? Często dwa podmioty, które zobowiązują się do zawarcia umowy między sobą, chcą zabezpieczyć swój interes. Dzieje się tak zwłaszcza kiedy obie strony zobowiązują się do wzajemnych świadczeń i istnieje obawa, że któraś ze stron się z nich nie wywiąże. W takim wypadku, przy zawieraniu umowy można...
budowa na cudzym gruncie

Budowa na cudzym gruncie

Czy mamy więc do czynienia z budową na cudzym gruncie? W myśl paragrafu 1 przepisu art. 226 Kodeksu cywilnego „Samoistny posiadacz w dobrej wierze może żądać zwrotu nakładów koniecznych o tyle, o ile nie mają pokrycia w korzyściach, które uzyskał z rzeczy. Zwrotu innych nakładów może żądać o tyle, o ile zwiększają wartość rzeczy w...
Mała ustawa reprywatyzacyjna

Mała ustawa reprywatyzacyjna – Tekst

Mała ustawa reprywatyzacyjna – Tekst W sobotę w życie wchodzi tzw. Mała ustawa reprywatyzacyjna. Jej celem jest uregulowanie kwestii związanych z reprywatyzacją nieruchomości przejętych po II Wojnie Światowej przez państwo polskie. Ustawa nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z odzyskiwaniem zabranego mienia, jednakże wskazuje drogę, jaką prawdopodobnie w najbliższych miesiącach pójdzie ustawodawca w tej materii. Poniżej zamieszczamy...

Kategorie wpisów