PRAWO KARNE

Jesteśmy kancelarią adwokacką udzielającą profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie prawna karnego w Poznaniu. Skupiamy adwokatów z doświadczeniem oraz odpowiednim przygotowaniem. Nasza pomoc w zakresie prawa karnego obejmuje:

 • udzielanie porad prawnych,
 • przygotowanie przez adwokatów opinii prawnych z zakresu prawa karnego ze szczególnym uwzględnieniem minimalizowania ryzyka ponoszenia odpowiedzialności prawnokarnej,
 • reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu sądowym,
 • reprezentacja w postępowaniu wykonawczym,
 • przygotowanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia,
 • przygotowanie apelacji oraz kasacji,
 • przygotowywanie zażaleń oraz sprzeciwów od wyroków nakazowych,
 • sporządzanie wniosków o:
  • odroczenie wykonania kary,
  • warunkowe zawieszenie kary,
  • udzielenie przerwy w karze,
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie,
  • ułaskawienie,
 • prowadzenie postępowań o odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
 • reprezentacja w sprawach o wykroczenia,
 • reprezentacja przez adwokatów w sprawach karnych w postępowaniu międzynarodowym,
 • analiza prawnokarna podejmowanych działań gospodarczych,
 • udział i prowadzenie negocjacji związanych z dobrowolnym poddaniem się karze lub skazaniem bez.

Szukasz adwokata z Poznania z zakresu prawa karnego?

Prawo karne – definicja

Prawo karne – jest to zespół przepisów prawnych, które regulują kwestie odpowiedzialności karnej za zabronione czyny, które są karane kryminalnie. Według kryterium przedmiotu, prawo karne dzieli się na:

 • prawo karne materialne – przepisy dotyczące przestępstw, odpowiedzialności za popełnione czyny oraz środków prawnych stosowanych wobec sprawców.
 • prawo karne procesowe – reguluje postępowanie w sprawach karnych;
 • prawo karne wykonawcze – zajmuje się normami wykonywania kar, środków karnych lub zabezpieczających oraz innych decyzji związanych ze sprawami karnymi.

Podstawowym źródłem prawa karnego w Polsce jest Kodeks Karny, KK wykonawczy i Kodeks postępowania karnego. Prawo karne posiada kilka funkcji: ochronną, sprawiedliwościową, gwarancyjną, kompensacyjną oraz prewencyjną.