Prawo rodzinne Poznań

Jesteśmy kancelarią adwokacką udzielającą profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego w Poznaniu. Skupiamy adwokatów z doświadczeniem oraz odpowiednim przygotowaniem. Zapewniamy kompleksowe wsparcie dla rodzin, podejmując się rozwiązania spraw takich jak rozwody, alimenty, podział majątku, czy ograniczenie praw rodzicielskich. 

Prawo rodzinne Poznań

Nasz proces działania

Weryfikacja dokumentacji

Sprawdzenie autentyczności, poprawności formalnej i prawnie istotnych informacji w dostarczonych dokumentach to podstawowy etap, dzięki któremu możliwe będzie uniknięcie błędów. Weryfikacja może obejmować różnego rodzaju dokumenty, takie jak umowy, kontrakty, zaświadczenia, akty notarialne, orzeczenia i inne.

Identyfikowanie problemu

Identyfikacja problemu u adwokata pełni kluczową rolę podczas korzystania z jego usług. Dzięki szczegółowemu określeniu problemu możemy zapewnić adekwatne i skuteczne wsparcie dla naszych klientów.

Analiza problemu

Wiedząc już, na czym polega problem, należy przystąpić do jego szczegółowej analizy. Jest to bardzo ważny etap procesu działania, który pozwala na ustalenie podejścia i strategii, które będą najbardziej odpowiednie przy danej sytuacji.

Rekomendacja optymalnego rozwiązania

Jest to końcowy etap procesu, w którym po wnikliwej analizie problemu możemy przedstawić różne rozwiązania i wskazać najlepsze z nich. Przedstawienie możliwych opcji wraz z ewentualnymi konsekwencjami, pozwala klientowi na świadome podjęcie decyzji.

Nasza pomoc w zakresie prawa rodzinnego obejmuje:

 • rozwód ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z władzą rodzicielską oraz częstą koniecznością dokonania przekształceń prowadzonego przez małżonków biznesu,
 • negocjacje przedrozwodowe,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,
 • podział majątku,
 • sprawy majątku wspólnego oraz majątków osobistych małżonków,
 • rozszerzenie, wyłączenie lub ograniczenie ustawowej wspólności majątkowej,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • doradztwo dotyczące nabycia przez małżonków nieruchomości oraz ruchomości do majątku wspólnego lub majątków osobistych,
 • alimenty, ich podwyższenie lub obniżenie oraz ustalenie wygaśnięcia obowiązku płacenia alimentów,
 • doradztwo w zakresie odpowiedzialności małżonków za długi,
 • uzyskanie orzeczeń sądu dotyczących pozbawienia drugiego małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym,
 • pozasądowy i sądowy podział majątku wspólnego,
 • doradztwo w sprawach majątku małoletniego dziecka,
 • uzyskiwanie orzeczeń sądu opiekuńczego o ustanowieniu kuratora reprezentującego dziecko,
 • sporządzanie i opiniowanie umów takich jak użyczenie, darowizna, renta i ustanowienie służebności osobistej mieszkania,
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • kwestie dotyczące wydania zgody zastępczej w przypadku braku porozumienia z drugim rodzicem dziecka w kwestiach takich, jak np. zgoda na leczenie czy operację,
 • unieważnienie uznania dziecka,
 • zmiana nazwiska,
 • ustalenie nierównych udziałów w powstaniu majątku wspólnego,
 • sprawy o separację,
 • porwania rodzicielskie, sprawy związane z uprowadzeniem dziecka,
 • ustalanie kontaktów z dzieckiem zarówno na drodze sądowej jak i pozasądowej,
 • przysposobienia.

Do każdego naszego Klienta podchodzimy indywidualnie i ze zrozumieniem, zapewniając jak najlepszą ochronę jego praw. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat naszych usług prosimy o kontakt z naszą kancelarią adwokacką.

Opinie naszych klientów
 • Jeden z najlepszych prawników w Poznaniu. Wszystkie kwestie prawne dotyczące między innymi spraw cywilnych, rodzinnych, majątkowych i dotyczących prawa spółek wyjaśniane na bieżąco w sposób zrozumiały i przejrzysty. Wiedza, zaangażowanie jak i umiejetność przewidywania efektów planowanych działań na najwyższym poziomie.
  Z pełnym przekonaniem, godny polecenia fachowiec.

 • Bardzo polecamy Mecenasa Markiewicza. Podjął się pomocy naszym przyjaciołom z Ukrainy, którzy mieli problem z kartą pobytu i nabyciem nieruchomości. Dzięki jego zaangażowaniu, a przede wszystkim spokojowi i chłodnemu myśleniu wszystko udało się załatwić!

 • Z całego serca polecam kancelarię Pana Krzysztofa. Pełen profesjonalizm, rzetelne i indywidualne podejście do sprawy. Bardzo dobry adwokat oraz negocjator. Bez zastanowienia powierzyłbym mu kolejną sprawę ;)

 • Zwrócenie się z naszą sprawą do Kancelarii Adwokackiej Mec. Bartosza Mroczyńskiego to był strzał w 10tkę. Wspaniały adwokat. Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu jak sprawnie został rozwiązany nasz problem dotyczący spraw cudzoziemców. Polecam z całego serca.
 • Serdecznie polecam. Pełen profesjonalizm. Widać ogrom wiedzy jaki pan Mecenas posiada oraz zaangażowanie. W każdej chwili mogłem zadzwonić do Pana Bartłomieja i za każdym razem zostałem wysłuchany i odpowiednio pokierowany. Sprawa karna rozwiązana pomyślnie (chociaż była dość skomplikowana ). Widzę bardzo dużą różnicę na tle innych prawników, z którymi miałem do czynienia. Na pewno w razie potrzeby tutaj wrócę.

Adwokat Poznań - sprawy rodzinne

Nasza kancelaria adwokacka zajmuje się prowadzeniem nawet najbardziej wymagających spraw z zakresu prawa rodzinnego i sporów między małżonkami. Warto powierzyć nam rozwiązanie swoich problemów w celu uzyskania jak najoptymalniejszego porozumienia dla obu stron, lub otrzymania trafnej porady prawnej z zakresu prawa rodzinnego. Oprócz spraw związanych z małżeństwem, ze szczególnym zaangażowaniem podchodzimy do rozwiązywania wszelkich kwestii dotyczących prawa rodzicielskiego i sprawowania opieki nad dzieckiem. Oferujemy także kompleksową pomoc prawną m.in. przy ustalaniu ojcostwa, unieważnieniu uznania dziecka, lub uprowadzenia małoletniego.

Prawo rodzinne Poznań - dlaczego warto zaufać naszej kancelarii?

Nasza kancelaria adwokacka w pełni rozumie, jak delikatne i istotne są sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Kładziemy ogromny nacisk na etykę zawodową, empatię i skuteczność w rozwiązywaniu problemów naszych klientów. Jako doświadczeni prawnicy specjalizujący się w prawie rodzinnym nie tylko posiadamy głęboką wiedzę prawniczą, ale także potrafimy zrozumieć emocjonalny aspekt każdej sytuacji, dbając o potrzeby klientów na każdym etapie procesu prawno-rodzinnego. Naszym celem jest nie tylko skuteczne reprezentowanie klientów przed sądem, ale również pomaganie im w przechodzeniu przez trudne momenty.

Nagranie rozmowy jako dowód w sprawie karnej

Nagranie jako dowód w sądzie

Kwestia tego, czy nagranie jest dowodem w sądzie, była już niejednokrotnie przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego....
Alimenty na dorosłe dziecko - sprawdź!

Alimenty na dorosłe dziecko — czy trzeba je płacić?

Alimenty na dorosłe dziecko — czy trzeba je płacić? Kwestie dotyczące alimentacji budzą sporo wątpliwości...

Definicja prawa rodzinnego

Prawo rodzinne – jest to dział prawa cywilnego, który reguluje prawne stosunki w rodzinie (majątkowe i niemajątkowe). Głównym źródłem prawa rodzinnego jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny oraz ustawy szczegółowe, w których uregulowano większość instytucji prawnych z zakresu prawa rodzinnego.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje stosunki majątkowe zarówno pomiędzy małżonkami, jak i pomiędzy rodzicami i dziećmi.

Osobną regulację praw rodzinnych zawiera także Traktat konstytucyjny UE, w którym zawarto prawo do zawarcia małżeństwa, założenia rodziny, zakaz dyskryminacji, różnorodność religijną, kulturową i językową, a także równouprawnienie kobiet i mężczyzn, prawa dziecka, ochronę życia rodzinnego i zawodowego.

Główne zasady prawa rodzinnego

Zasada dobra dziecka

Należy mieć na względzie dobro dziecka przy orzekaniu w sprawach rodzinnych, m.in. przy orzekaniu o rozwodzie rodziców, o ich władzy rodzicielskiej, jak też i przy ustanowieniu przysposobienia lub opieki nad osoba małoletnią

Zasada dobra rodziny

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych

Zasada szczególnej ochrony rodziny i dziecka przez państwo

Przeciwdziałanie wszelkim zjawiskom, które mogłyby stanowić chociaż potencjalne zagrożenie dla dobra rodziny

Zasada monogamii

Zakazuje zawierania związku małżeńskiego osobie, która pozostaje już w takim związku zawartym wcześniej

Zasada trwałości związku małżeńskiego

Polega na tworzeniu warunków sprzyjających trwałemu pożyciu małżonków, a nie zawierania małżeństw pochopnych

Zasada równości małżonków

Kobieta i mężczyzna mają równe prawa we wszystkich dziedzinach życia

Prawo rodzinne - najczęściej zadawane pytania

Gdzie złożyć pozew o alimenty?

Wnioskujemy o ustalenie zobowiązania alimentacyjnego poprzez złożenie pozwu do Sądu Rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych. Jednak zgodnie z przepisami istnieje również możliwość złożenia powództwa przez Sąd Rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej, czyli powoda.

Czy sąd może mi przywrócić władzę rodzicielską?

Istnieje możliwość przywrócenia władzy rodzicielskiej. Zgodnie z przepisem art. 111 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli przyczyna, która była podstawą do pozbawienia władzy rodzicielskiej, ustanie, sąd opiekuńczy może zdecydować o przywróceniu władzy rodzicielskiej.

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Rozdział majątku po zakończonym małżeństwie jest zawsze przeprowadzany poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w Sądzie Rejonowym. W ramach tego wniosku wskazuje się podstawę prawną zakończenia wspólnoty małżeńskiej (czyli orzeczenie rozwodu lub separacji) oraz przedstawia opis majątku, który podlega podziałowi. Ważne jest, że możliwość wystąpienia o podział majątku po rozwodzie utrzymuje się przez wiele lat, ponieważ prawa do udziału w majątku małżeńskim nie ulegają przedawnieniu.

Jak długo trwa sprawa o rozwód/separację?

Czas trwania postępowania rozwodowego lub separacyjnego jest uzależniony od różnorodnych czynników, takich jak obłożenie danego sądu sprawami oraz stopień skomplikowania danej sprawy. W przypadku spraw rozwodowych, które nie wymagają wydania wyroku o winie, a strony są w stanie osiągnąć porozumienie, możliwe jest nawet zakończenie całego procesu podczas jednej rozprawy. Jeśli w sprawie istnieje wyrok o winie lub istnieją spory, czas trwania postępowania zależy od ilości niezbędnych dowodów, takich jak przesłuchanie świadków, uzyskanie opinii ekspertów oraz innych nieprzewidzianych zdarzeń.

Co zrobić, kiedy osoba nie chce płacić zasądzonych alimentów?

W takim wypadku istnieje możliwość złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej. Aby podjąć ten proces, konieczne jest złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Wnioskodawca powinien dostarczyć swój własnoręczny podpis, oryginał wyroku sądowego (tytułu wykonawczego), a także ewentualne pełnomocnictwo umożliwiające reprezentację, jeśli dziecko objęte alimentacją jest już pełnoletnie.

Jakie są podstawowe różnica między rozwodem bez orzekania o winie a z orzeczeniem o winie?

W sytuacji, gdy tylko jeden z małżonków jest uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, małżonek niewinny ma prawo żądać alimentów, jeśli rozwód znacząco pogorszył jego sytuację finansową. Natomiast jeśli oboje małżonkowie zostali uznani za winnych rozpadu małżeństwa lub rozwód został orzeczony bez wyroku o winie, to alimenty przysługują temu z małżonków, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Jednak winę należy udowodnić, co może znacznie wydłużyć proces postępowania, nawet do kilku lat.

Jakie są podstawowe różnica między rozwodem bez orzekania o winie a z orzeczeniem o winie?

W sytuacji, gdy tylko jeden z małżonków jest uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, małżonek niewinny ma prawo żądać alimentów, jeśli rozwód znacząco pogorszył jego sytuację finansową. Natomiast jeśli oboje małżonkowie zostali uznani za winnych rozpadu małżeństwa lub rozwód został orzeczony bez wyroku o winie, to alimenty przysługują temu z małżonków, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Jednak winę należy udowodnić, co może znacznie wydłużyć proces postępowania, nawet do kilku lat.

Czy sąd może nie udzielić rozwodu?

Tak, jest możliwe, aby sąd nie wyraził zgody na rozwód. Dzieje się tak w przypadku, kiedy: 

 • na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci,
 • jeżeli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia,
 • jeżeli rozwód jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
 • jeśli nie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, nie wygasła więź fizyczna, emocjonalna, bądź gospodarcza.

Ile kosztuje rozwód?

Osoba składająca wniosek o rozwód jest zobowiązana do uiszczenia opłaty sądowej od tego wniosku. Wysokość opłaty wynosi 600,00 złotych. Dodatkowa opłata będzie obowiązywać również w przypadku wniosku o zabezpieczenie, jeśli nie został złożony jednocześnie z wnioskiem o rozwód, a także w razie pokrycia kosztów związanych z przeprowadzaniem działań dowodowych, takich jak opinie biegłych czy inne czynności.

Czym różni się wykonywanie władzy rodzicielskiej od sprawowania opieki nad dzieckiem małoletnim?

Wykonywanie władzy rodzicielskiej jest cechą przynależną każdemu z rodziców, pod warunkiem że nie zostali pozbawieni tej władzy przez prawomocny wyrok sądu rodzinnego lub że sąd nie nałożył na nich ograniczeń w korzystaniu z niej. Również ci rodzice, których władza rodzicielska nie została czasowo zawieszona, mogą z niej korzystać. Kluczowym elementem władzy rodzicielskiej jest sprawowanie opieki nad małoletnim dzieckiem. Opieka, jako pojęcie zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, odnosi się do troski o dobro osoby znajdującej się pod opieką. Nie jest ona władzą rodzicielską.

Co to jest opieka naprzemienna?

Czym jest opieka naprzemienna nad dzieckiem? Termin „opieka naprzemienna” odnosi się do sytuacji, w której obydwaj rodzice posiadający pełną władzę rodzicielską, zajmują się dzieckiem w cyklicznych i powtarzających się okresach czasowych na przemian. W takim przypadku dziecko spędza na przykład tygodniowe lub dwutygodniowe okresy czasu naprzemiennie u każdego z rodziców.