PRAWO RODZINNE

Nasza kancelaria adwokacka z Poznania posiada duże doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego. Oferujemy profesjonalną pomoc prawną w tej dziedzinie. Nasi adwokaci specjalizują się w takich sprawach jak:

  • rozwód ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z władzą rodzicielską oraz częstą koniecznością dokonania przekształceń prowadzonego przez małżonków biznesu,
  • podział majątku,
  • alimenty, ich podwyższenie lub obniżenie oraz ustalenie wygaśnięcia obowiązku płacenia alimentów;
  • sprawy o separację,
  • porwania rodzicielskie,
  • ustalanie kontaktów z dzieckiem zarówno na drodze sądowej jak i pozasądowej,
  • przysposobienia,

Powyższe przykłady nie wyczerpują oczywiście rodzaju spraw z zakresu prawa rodzinnego, które prowadzimy. Mamy świadomość, że są to sprawy bardzo delikatne. Właśnie dlatego prowadzimy je z najwyższą starannością, a do każdego naszego Klienta podchodzimy indywidualnie i ze zrozumieniem.

Szukasz adwokata z Poznania z zakresu prawa rodzinnego?

Prawo rodzinne – definicja

Prawo rodzinne – jest to dział prawa cywilnego, który reguluje prawne stosunki w rodzinie (majątkowe i niemajątkowe). Głównym źródłem prawa rodzinnego jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny oraz ustawy szczegółowe.

Osobną regulację praw rodzinnych zawiera także Traktat konstytucyjny UE, w którym zawarto prawo do zawarcia małżeństwa, założenia rodziny, zakaz dyskryminacji, różnorodność religijną, kulturową i językową, a także równouprawnienie kobiet i mężczyzn, prawa dziecka, ochronę życia rodzinnego i zawodowego.

Prawo rodzinne reguluje między innymi takie obowiązki jak:

  • zachowanie wierności małżeńskiej;
  • posłuszeństwo dzieci wobec rodziców;
  • współdziałanie małżonków dla dobra rodziny.