Prawo rodzinne

Nasza kancelaria adwokacka z Poznania posiada duże doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego. Oferujemy profesjonalną pomoc prawną w tej dziedzinie. Nasi adwokaci specjalizują się w takich sprawach jak:

  • rozwód ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z władzą rodzicielską oraz częstą koniecznością dokonania przekształceń prowadzonego przez małżonków biznesu,
  • negocjacje przedrozwodowe,
  • unieważnienie małżeństwa,
  • stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,
  • podział majątku,
  • sprawy majątku wspólnego oraz majątków osobistych małżonków,
  • rozszerzenie, wyłączenie lub ograniczenie ustawowej wspólności majątkowej,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • doradztwo dotyczące nabycia przez małżonków nieruchomości oraz ruchomości do majątku wspólnego lub majątków osobistych,
  • alimenty, ich podwyższenie lub obniżenie oraz ustalenie wygaśnięcia obowiązku płacenia alimentów,
  • doradztwo w zakresie odpowiedzialności małżonków za długi,
  • uzyskanie orzeczeń sądu dotyczących pozbawienia drugiego małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym,
  • pozasądowy i sądowy podział majątku wspólnego,
  • doradztwo w sprawach majątku małoletniego dziecka,
  • uzyskiwanie orzeczeń sądu opiekuńczego o ustanowieniu kuratora reprezentującego dziecko,
  • sporządzanie i opiniowanie umów takich jak użyczenie, darowizna, renta i ustanowienie służebności osobistej mieszkania,
  • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
  • kwestie dotyczące wydania zgody zastępczej w przypadku braku porozumienia z drugim rodzicem dziecka w kwestiach takich, jak np. zgoda na leczenie czy operację,
  • unieważnienie uznania dziecka,
  • zmiana nazwiska,
  • ustalenie nierównych udziałów w powstaniu majątku wspólnego,
  • sprawy o separację,
  • porwania rodzicielskie, sprawy związane z uprowadzeniem dziecka,
  • ustalanie kontaktów z dzieckiem zarówno na drodze sądowej jak i pozasądowej,
  • przysposobienia.

Powyższe przykłady nie wyczerpują oczywiście rodzaju spraw z zakresu prawa rodzinnego, które prowadzimy. Mamy świadomość, że są to sprawy bardzo delikatne. Właśnie dlatego prowadzimy je z najwyższą starannością, a do każdego naszego Klienta podchodzimy indywidualnie i ze zrozumieniem, zapewniając jak najlepszą ochronę jego praw. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat naszych usług prosimy o kontakt z naszą kancelarią adwokacką.

Unieważnienie małżeństwa kościelnego

Unieważnienie małżeństwa w świetle polskiego prawa

Unieważnienie małżeństwa w świetle polskiego prawa Unieważnienie małżeństwa jest dopuszczalne przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy....
Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem - na czym polega?

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem a ustalenie kontaktów – różnice

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem oraz ustalenie jest dosyć powszechnym zagadnieniem. Dzieje się to przede wszystkim,...
Jak ubezwłasnowolnić alkoholika? Sprawdź!

Ubezwłasnowolnienie alkoholika – kiedy jest to możliwe i jak to zrobić?

Kiedy działanie osoby uzależnionej może przynieść konsekwencje dla jego bliskich, możliwe jest ubezwłasnowolnienie alkoholika, które...

Dodatkowe informacje odnośnia prawa rodzinnego

Prawo rodzinne – definicja

Prawo rodzinne – jest to dział prawa cywilnego, który reguluje prawne stosunki w rodzinie (majątkowe i niemajątkowe). Głównym źródłem prawa rodzinnego jest Kodeks rodzinny i opiekuńczyKodeks cywilny oraz ustawy szczegółowe, w których uregulowano większość instytucji prawnych z zakresu prawa rodzinnego.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje stosunki majątkowe zarówno pomiędzy małżonkami, jak i pomiędzy rodzicami i dziećmi.

Osobną regulację praw rodzinnych zawiera także Traktat konstytucyjny UE, w którym zawarto prawo do zawarcia małżeństwa, założenia rodziny, zakaz dyskryminacji, różnorodność religijną, kulturową i językową, a także równouprawnienie kobiet i mężczyzn, prawa dziecka, ochronę życia rodzinnego i zawodowego.

Główne zasady prawa rodzinnego

Do głównych zasad prawa rodzinnego należy między innymi zasada dobra dziecka, zasada zasada dobra rodziny, zasada szczególnej ochrony rodziny i dziecka przez państwo, zasada równości małżonków, zasada równouprawnienia dzieci pozamałżeńskich z dziećmi urodzonymi w czasie trwania małżeństwa, zasada monogamii oraz zasada trwałości związku małżeńskiego.

Prawo rodzinne reguluje między innymi takie obowiązki jak:

 • zachowanie wierności małżeńskiej;
 • posłuszeństwo dzieci wobec rodziców;
 • współdziałanie małżonków dla dobra rodziny.