PRAWO PRACY

Nasz zespół adwokatów oferuje profesjonalną pomoc z zakresu prawa pracy w Poznaniu. Każdy prawnik w naszej kancelarii adwokackiej posiada odpowiednie przygotowanie oraz doświadczenie. Pomoc prawna w tej gałęzi prawa obejmuje m. in.:

 • reprezentacja w sporach sądowych przed sądami wszystkich instancji, na terenie kraju oraz prowadzenie negocjacji ugodowych,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • dochodzenie roszczeń dotyczących mobbingu i nierównego traktowania,
 • roszczenia związane z niezgodnym z prawem lub nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę,
 • roszczenia związane z niezgodnym z prawem lub nieuzasadnionym rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • przygotowanie opinii prawnych,
 • negocjowanie i konstruowanie Układów Zbiorowych Pracy, aneksów, regulaminów pracy, premiowania i wynagradzania, sporządzanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów oraz klauzul o zakazie konkurencji,
 • kompleksowa obsługa prawna przy zwolnieniach grupowych oraz indywidualnych,
 • obsługa prawna w zakresie postępowań podejmowanych po zajściu wypadku przy pracy – postępowanie powypadkowe, roszczenia pracowników legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców,
 • ochrona przed roszczeniami dotyczącymi mobbingu czy dyskryminacji.

Szukasz adwokata z Poznania z zakresu prawa pracy?

Prawo pracy – definicja

Prawo pracy – reguluje stosunki pracy na poziomie pracownik-pracodawca jako strony stosunku pracy. Zajmuje się również organizacją pracodawców i pracowników, układami oraz sporami zbiorowymi. Podstawowym źródłem prawa pracy jest Kodeks pracy, w którym uregulowano prawa i obowiązki podmiotów stosunku pracy. Podstawowymi zasadami prawa pracy w Polsce według powyższego Kodeksu są między innymi:

 • prawo do podjęcia pracy przez każdego;
 • swoboda w nawiązywaniu stosunków pracy;
 • prawo do wolności pracy;
 • prawo do godziwego wynagrodzenia.