PRAWO PRACY

Nasz zespół adwokatów oferuje profesjonalną pomoc z zakresu prawa pracy w Poznaniu. Każdy prawnik w naszej kancelarii adwokackiej posiada odpowiednie przygotowanie oraz doświadczenie. Pomoc prawna w tej gałęzi prawa obejmuje m. in.:

  • reprezentacja w sporach sądowych przed sądami wszystkich instancji, na terenie kraju oraz prowadzenie negocjacji ugodowych,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dochodzenie roszczeń dotyczących mobbingu i nierównego traktowania,
  • roszczenia związane z niezgodnym z prawem lub nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę,
  • roszczenia związane z niezgodnym z prawem lub nieuzasadnionym rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia,
  • przygotowanie opinii prawnych,
  • negocjowanie i konstruowanie Układów Zbiorowych Pracy, aneksów, regulaminów pracy, premiowania i wynagradzania, sporządzanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów oraz klauzul o zakazie konkurencji,
  • kompleksowa obsługa prawna przy zwolnieniach grupowych oraz indywidualnych,
  • obsługa prawna w zakresie postępowań podejmowanych po zajściu wypadku przy pracy – postępowanie powypadkowe, roszczenia pracowników legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców,
  • ochrona przed roszczeniami dotyczącymi mobbingu czy dyskryminacji.

Szukasz adwokata z Poznania z zakresu prawa pracy?