Prawo pracy Poznań

Kodeks pracy obejmuje szereg praktyk, których rozwiązaniem zajmuje się nasz wykwalifikowany zespół adwokatów. Wieloletnie doświadczenie sprawia, że oferujemy profesjonalną pomoc z zakresu prawa pracy w Poznaniu. Każdy prawnik w naszej kancelarii adwokackiej posiada odpowiednie przygotowanie, dzięki któremu postara się sprostać nawet najbardziej wymagającym zadaniom. Pomoc prawna w zakresie prawa pracy obejmuje m.in.: zawierania umów, zatrudniania pracowników, czy wypłacania im odszkodowania.

Prawo pracy Poznań

Nasz proces działania

Weryfikacja dokumentacji

Sprawdzenie autentyczności, poprawności formalnej i prawnie istotnych informacji w dostarczonych dokumentach to podstawowy etap, dzięki któremu możliwe będzie uniknięcie błędów. Weryfikacja może obejmować różnego rodzaju dokumenty, takie jak umowy, kontrakty, zaświadczenia, akty notarialne, orzeczenia i inne.

Identyfikowanie problemu

Identyfikacja problemu u adwokata pełni kluczową rolę podczas korzystania z jego usług. Dzięki szczegółowemu określeniu problemu możemy zapewnić adekwatne i skuteczne wsparcie dla naszych klientów.

Analiza problemu

Wiedząc już, na czym polega problem, należy przystąpić do jego szczegółowej analizy. Jest to bardzo ważny etap procesu działania, który pozwala na ustalenie podejścia i strategii, które będą najbardziej odpowiednie przy danej sytuacji.

Rekomendacja optymalnego rozwiązania

Jest to końcowy etap procesu, w którym po wnikliwej analizie problemu możemy przedstawić różne rozwiązania i wskazać najlepsze z nich. Przedstawienie możliwych opcji wraz z ewentualnymi konsekwencjami, pozwala klientowi na świadome podjęcie decyzji.

Nasza pomoc w zakresie prawa pracy obejmuje:

 • reprezentacja pracowników i pracodawców w sporach sądowych przed sądami wszystkich instancji, na terenie kraju oraz prowadzenie negocjacji ugodowych,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • dochodzenie roszczeń dotyczących mobbingu i nierównego traktowania,
 • roszczenia związane z niezgodnym z prawem lub nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę,
 • roszczenia związane z niezgodnym z prawem lub nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę,
 • doradztwo dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, a także Polaków za granicą,
 • odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy,
 • umowy z członkami władz spółek,
 • kontrakty menedżerskie,
 • negocjacje i mediacje z pracownikami oraz związkami zawodowymi,
 • doradztwo dotyczące restrukturyzacji zakładu pracy,
 • doradztwo dotyczące czasu pracy, norm i ogólnego wymiaru czasu pracy, urlopu bezpłatnego, urlopu macierzyńskiego i prawa do dodatkowego urlopu macierzyńskiego
 • doradztwo dotyczące wypadków przy pracy,
 • odszkodowania w przypadku naruszeń zasad równego traktowania,
 • odszkodowania lub przywrócenie do pracy zwolnionych kobiet w ciąży,
 • przygotowanie opinii prawnych,
 • negocjowanie i konstruowanie Układów Zbiorowych Pracy, aneksów, regulaminów pracy, premiowania i wynagradzania, sporządzanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów oraz klauzul o zakazie konkurencji,
 • kompleksowa obsługa prawna przy zwolnieniach grupowych oraz indywidualnych,
 • obsługa prawna w zakresie postępowań podejmowanych po zajściu wypadku przy pracy – postępowanie powypadkowe, roszczenia pracowników,
 • legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców,
 • ochrona przed roszczeniami dotyczącymi mobbingu czy dyskryminacji.
Opinie naszych klientów
 • Jeden z najlepszych prawników w Poznaniu. Wszystkie kwestie prawne dotyczące między innymi spraw cywilnych, rodzinnych, majątkowych i dotyczących prawa spółek wyjaśniane na bieżąco w sposób zrozumiały i przejrzysty. Wiedza, zaangażowanie jak i umiejetność przewidywania efektów planowanych działań na najwyższym poziomie.
  Z pełnym przekonaniem, godny polecenia fachowiec.

 • Bardzo polecamy Mecenasa Markiewicza. Podjął się pomocy naszym przyjaciołom z Ukrainy, którzy mieli problem z kartą pobytu i nabyciem nieruchomości. Dzięki jego zaangażowaniu, a przede wszystkim spokojowi i chłodnemu myśleniu wszystko udało się załatwić!

 • Z całego serca polecam kancelarię Pana Krzysztofa. Pełen profesjonalizm, rzetelne i indywidualne podejście do sprawy. Bardzo dobry adwokat oraz negocjator. Bez zastanowienia powierzyłbym mu kolejną sprawę ;)

 • Serdecznie polecam. Pełen profesjonalizm. Widać ogrom wiedzy jaki pan Mecenas posiada oraz zaangażowanie. W każdej chwili mogłem zadzwonić do Pana Bartłomieja i za każdym razem zostałem wysłuchany i odpowiednio pokierowany. Sprawa karna rozwiązana pomyślnie (chociaż była dość skomplikowana ). Widzę bardzo dużą różnicę na tle innych prawników, z którymi miałem do czynienia. Na pewno w razie potrzeby tutaj wrócę.

Prawnik prawo pracy - porady prawne dla pracownika i pracodawcy

Nasza kancelaria adwokacka pomaga w prawidłowym wypełnianiu obowiązków regulowanych przez Kodeks Pracy. Udzielamy kompleksowych porad z zakresu prawa pracy, a także reprezentujemy klientów przed pracodawcą i w toku postępowania sądowego. Oprócz ochrony pracowników zapewniamy również fachowe doradztwo i pomoc dla pracodawców. W swoich działaniach staramy się przede wszystkim dążyć do jak najoptymalniejszego rozwiązania spraw. W dodatku nasza wiedza prawnicza sprawia, że jesteśmy gotowi sprostać nawet najbardziej skomplikowanym wyzwaniom. 

Prawo pracy Poznań - skorzystaj z usług naszej kancelarii!

Stawiamy na indywidualne podejście do każdej sprawy, dokładając wszelkich starań, aby zrozumieć specyfikę sytuacji naszych klientów. Właśnie z tego powodu działania z zakresu prawa pracy to jedna z głównych dziedzin, w której zaufaniem darzy nas wielu klientów. Staramy się udzielać fachowych ocen, dogłębnie analizować każdy problem, a także rozwiązywać spory wynikające ze stosunku pracy. Dzięki temu zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, mogą zyskać pewność, że ich sprawa będzie prowadzona przez doświadczonych prawników, pomocnych w dochodzeniu do jak najkorzystniejszego rozwiązania problemów z zakresu prawa pracy!

Prawa kobiet w ciąży - ciężarne a prawo pracy

Prawa kobiet w ciąży – jakie prawa w pracy przysługują ciężarnej?

Prawa kobiet w ciąży – jakie prawa w pracy przysługują ciężarnej? Prawa kobiet w ciąży...
Minimalne wynagrodzenie zlecenie - sprawdź najniższą krajową w 2023!

Minimalne wynagrodzenie na umowę o zlecenie i umowę świadczenia usług w 2022 i 2023

Minimalne wynagrodzenie na umowę o zlecenie i umowę świadczenia usług w 2022 i 2023 Szacuje...

Prawo pracy - dodatkowe informacje

Definicja prawa pracy:

Prawo pracy – reguluje stosunki pracy na poziomie pracownik-pracodawca jako strony stosunku pracy. Zajmuje się również organizacją pracodawców i pracowników, układami oraz sporami zbiorowymi.

Pracownik to osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, natomiast pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna jeżeli zatrudnia pracowników.

Prawo pracy to jedna z dziedzin, która najbardziej dotyka życia codziennego. Z umów o pracę mogą wynikać roszczenia zarówno pracowników przeciwko pracodawcom, jak i pracodawcom przeciwko pracownikom.

Podstawowym źródłem prawa pracy jest Kodeks pracy, w którym uregulowano prawa i obowiązki podmiotów stosunku pracy. Podstawowymi zasadami prawa pracy w Polsce według powyższego Kodeksu są między innymi:

 • prawo do podjęcia pracy przez każdego
 • swoboda w nawiązywaniu stosunków pracy
 • prawo do wolności pracy
 • prawo do godziwego wynagrodzenia

Prawo pracy - najczęściej zadawane pytania

Co to jest wypadek przy pracy?

To zdarzenie, do którego doszło w trakcie wykonywania czynności pracowniczych lub z rozkazu przełożonego. Dotyczy to także sytuacji, w których pracownik realizował zadania na rzecz pracodawcy bez polecenia. Wypadkiem przy pracy określa się również zdarzenie, do którego doszło w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Sytuacje, które definiowane są jako wypadek przy pracy, mają nagły charakter, wynikają z przyczyn zewnętrznych, nastąpiły w związku z podjętą pracą, a ponadto spowodowały uraz lub śmierć.

Kiedy przysługuje odszkodowanie po wypadku w pracy?

Jeśli wypadek odpowiada definicji wypadku po pracy i spełnia określone warunki, zatrudnionemu przysługuje odszkodowanie. W związku z nim osoba poszkodowana może otrzymać zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie, a także rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę szkoleniową (przysługująca osobie, która zdaniem komisji, nie może kontynuować pracy w zawodzie i zobligowana jest do zmiany pracy ze względu na stan zdrowia).

Oprócz tego dla ubezpieczonego przewidziane są również inne świadczenia, do których zalicza się dodatek pielęgnacyjny, pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii, sprzętów ochronnych i sprzętów ortopedycznych, a także odszkodowanie od pracodawcy za utratę lub uszkodzenie rzeczy osobistych, które zostały zniszczone w wyniku wypadku.

Czym jest minimalne wynagrodzenie?

Minimalne wynagrodzenie to najniższa płaca, które musi zostać wypłacone pracownikowi, zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Oznacza to, że wynagrodzenie pracownika nie może być niższe od minimalnej stawki, ustalanej w danym roku. W sytuacji, gdy pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, otrzymuje minimalne wynagrodzenie proporcjonalne do liczby godzin do przepracowania w konkretnym miesiącu (płaca ustalana jest na podstawie ustalonej wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym czasie).

Wysokość wynagrodzenia pracownika nie obejmuje dodatku do płacy za pracę w porze nocnej, pracy w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej, dodatku za staż pracy, a także odprawy pieniężnej, przysługującej pracownikowi w ramach emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Jak wygląda wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę składa pracownik lub pracodawca, w wyniku czego następuje rozwiązanie umowy i ustanie stosunku pracy wraz z zakończeniem okresu wypowiedzenia. Okresem wypowiedzenia objęte są zarówno umowy na okres próbny, jak i umowy o prace zawarte na czas określony i czas nieokreślony.

Wypowiedzenie umowy o pracę wymaga sporządzenia oświadczenia, w którym należy zawrzeć: datę i miejsce przygotowania pisma, dane adresata i wnioskodawcy, informacje o umowie, jakiej dotyczy oświadczenie, oświadczenie o wypowiedzenie umowy o pracę (ze wskazaniem dnia, w którym ma to nastąpić), a także podpis składającego. W sytuacji, gdy wypowiedzenie składa pracodawca, jego obowiązkiem jest pouczenie pracownika o prawie do odwołania się w sądzie pracy.

Czy można odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę?

Pracownik, który nie zgadza się z wypowiedzeniem umowy, ma prawo odwołać się do sądu pracy w ciągu 21 dni od momentu otrzymania pisma. Składając odwołanie, pracownik powinien uwzględnić w nim uzasadnienie swojego odwołania, a także określić żądania. Z tego względu może wnieść o: uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach lub odszkodowanie od pracodawcy.

Na czym polega wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron?

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron wynika z inicjatywy zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Procedura ta może być przeprowadzona w sytuacji, gdy: pracownik złoży dokument rozwiązania umowy o pracę, lub pracownik i pracodawca podpiszą wspólny dokument o rozwiązaniu umowy o pracę, lub pracodawca oferuje rozwiązanie umowy o pracę, a pracownik przystaje na taki układ.

Co zawiera wniosek o wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron?

Przy formułowaniu pisma o wypowiedzeniu umowy o pracę za porozumieniem stron, należy zawrzeć: miejscowość i datę, dane pracownika i pracodawcy, prośbę o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, a także podpis wraz z datą.

Jak zatrudnić cudzoziemca?

Zatrudnianie cudzoziemca odbywa się zgodnie z polskimi przepisami. Oznacza to, że warunki jego zatrudnienia nie mogą być gorsze od tych, które gwarantują polskie przepisy prawa pracy. Cudzoziemiec może być zatrudniony w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Do obowiązków związanych z zatrudnieniem zalicza się sporządzenie dokumentu legalizującego zatrudnienie, a także zawarcie umowy z cudzoziemcem, poświadczającej zatrudnienie cudzoziemca w przedsiębiorstwie.

Zanim cudzoziemiec rozpocznie pracę, musi on okazać ważny dokument uprawniający do pobytu w Polsce, a także posiadać tytuł pobytowy, który uprawnia do podejmowania pracy na terenie RP (pracodawca powinien posiadać kopię tego dokumentu w trakcie całego okresu wykonywania pracy przez cudzoziemca).

Kiedy otrzymuje się wynagrodzenie chorobowe, a kiedy przysługuje zasiłek chorobowy?

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy to rodzaje świadczeń na czas choroby, do których prawo mają osoby zgłoszone do ubezpieczeń społecznych i opłacające składki na ubezpieczenie chorobowe. Rodzaj przysługującego świadczenia zależy od liczby dni choroby, przebytych w roku kalendarzowym.

W sytuacji, gdy niezdolność do pracy trwa łącznie dłużej niż 33 dni, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy. Z kolei w przypadku osób, które ukończyły 50. rok życia, czas ten ulega skróceniu do 14 dni.

Kto wypłaca wynagrodzenie chorobowe?

Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest przez pracodawcę, a jego wysokość zależy od wysokości wynagrodzenie pracownika. Płaca obliczana jest jako średnia z 12. miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym otrzymano zwolnienie lekarskie.

Kto wypłaca zasiłek chorobowy?

Za wypłacenie zasiłku chorobowego odpowiada ZUS, który po upływie 33. lub 14. dni wypłaty świadczenia przejmuje obowiązki pracodawcy w zakresie naliczenia i wypłaty chorobowego.

Taka reguła dotyczy jednak wyłącznie mniejszych przedsiębiorstw, zatrudniających do 20. pracowników. Pracodawcy, którzy zgłaszają większą liczbę ubezpieczonych, nie mogą liczyć na pomoc ZUS-u. Oznacza to, że w sytuacji, gdy firma zatrudnia więcej niż 20. osób, za naliczenie i wypłatę wynagrodzenia chorobowego odpowiada pracodawca.

Jakie są formy zatrudnienia?

Pracownik może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, gwarantującej pracownikowi m.in. prawo do płatnego urlopu, czy wynagrodzenia chorobowego. Innym rodzajem zatrudnienia są umowy cywilnoprawne, do których zaliczają się: umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa agencyjna, a także kontrakt menadżerski. W przeciwieństwie do umowy o pracę tego typu formy zatrudnienia zapewniają elastyczne warunki pracy, możliwość szybszego rozwiązania umowy, a także niższe koszty dla pracodawcy.

Oprócz tego osoba fizyczna może prowadzić działalność gospodarczą i podlegać samozatrudnieniu, polegającemu na współpracy między pracodawcą a przedsiębiorcą.

Gdzie zgłosić mobbing w pracy?

Jeśli sprawcą działania nie jest pracodawca, zachowania świadczące o mobbingu w pierwszej kolejności należy zgłosić pracodawcy. Jego obowiązkiem jest zbadanie sytuacji i podjęcie kroków, które sprawią, że zgłoszenie sprawy do innych instytucji nie będzie konieczne.

Każdemu pracownikowi przysługuje jednak prawo zgłoszenia mobbingu do Państwowej Inspekcji Pracy lub bezpośrednio do sądu pracy. Oznacza to, że osoba zatrudniona sama może decydować o tym, kiedy i komu zgłosi fakt zaistnienia mobbingu.

Jak udowodnić mobbing w pracy?

Ofiara mobbingu jest zobowiązana do zebrania wystarczających dowodów. Tylko na ich podstawie możliwe jest udowodnienie długotrwałego zachowania lub działania o bezprawnym charakterze, co nierzadko bywa trudne do wykazania. Zgromadzone materiały powinny więc w jasny sposób przekonać do roszczeń wysuwanych przez ofiarę mobbingu w pracy.

Jak obliczyć dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych?

Dodatek za nadgodziny przysługuje w wysokości 100% wynagrodzenia za pracę w nocy, w niedziele i święta (jeśli praca w tych dniach nie przypada danemu pracownikowi), a także w dni wolne od pracy. Każdy inny dzień oznacza z kolei, że pracownik otrzyma dodatek wynoszący 50% wynagrodzenia za pracę.

Przy obliczaniu wynagrodzenia za nadgodziny należy dodać stałe składniki wynagrodzenia, aby w dalszej kolejności podzielić zsumowaną wartość przez wymiar czasu pracy w miesiącu, w którym wystąpiły nadgodziny. Otrzymaną stawkę należy pomnożyć przez liczbę przepracowanych godzin nadliczbowych.

Wypłata dodatku za nadgodziny zachodzi po zakończeniu okresu rozliczeniowego. W przypadku, gdy trwa on kilka miesięcy, pracownik otrzyma dodatek w innym miesiącu niż ten, w którym przekroczył ustaloną normę pracy.