Temat

postępowanie karne

Postępowanie karne

Postępowanie karne dotyczy czynności procesowych, realizujących prawo karne materialne. Może zostać wszczęte w naprawdę wielu przypadkach. Czy to niewielkie wykroczenie, czy też przestępstwo gospodarcze —  należy znać swoje prawa. Celem postępowania karnego jest wykrycie sprawcy danego czynu zabronionego, a w dalszej kolejności pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Postępowanie karne reguluje Kodeks postępowania karnego z 1997 roku.

W poniższych wpisach staramy się nakreślić specyficzne sprawy postępowania karnego i wyjaśnić ich zawiłości. Pamiętaj jednak, że mimo uwzględnienia aktualnego stanu prawnego, czytanie artykułów nie jest w stanie zastąpić fachowej porady prawnej, udzielanej przez adwokata. Tylko podczas niej możliwe będzie uwzględnienie wszystkich okoliczności istotnych dla sprawy. Czasem bowiem nieistotny z pozoru szczegół, może wpłynąć na ogólny wynik sprawy i jej powodzenie lub porażkę. Ze względu na to zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią adwokacką. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz wiedzy w zakresie prawa karnego jesteśmy w stanie zapewnić Państwu pomoc prawną na najwyższym poziomie.

Zgwałcenie i odpowiedzialność karna

Zgwałcenie i odpowiedzialność karna

Zgwałcenie i odpowiedzialność karna Zgwałcenie to przestępstwo seksualne, zaliczane do jednych z cięższych przestępstw seksualnych. Polskie prawo wyróżnia różne kwalifikacje zgwałcenia. Przedstawimy je bliżej w naszym wpisie. Kwestię pozostałych przestępstw seksualnych poruszaliśmy w naszym poprzednim wpisie. W tym skupimy się na przestępstwie zgwałcenia. Regulacje prawne dotyczące zgwałcenia zawarte są w Kodeksie karnym. Znajdują się one...
Tryby ścigania przestępstw - przestępstwa publicznoskargowe i prywatnoskargowe

Tryby ścigania przestępstw

Tryby ścigania przestępstw. Przestępstwa ścigane z urzędu, na wniosek lub z oskarżenia prywatnego Polskie prawo wyróżnia 2 tryby ścigania przestępstw. Są to przestępstwa publicznoskargowe oraz prywatnoskargowe. W ramach przestępstw publicznoskargowych wyróżnia się jeszcze tryb ścigania z urzędu oraz tryb ścigania na wniosek. Wskazane tryby ścigania przestępstw zostaną szerzej opisane w poniższym artykule. Tryby ścigania przestępstw,...
Zatarcie skazania w polskim prawie

Zatarcie skazania — czym jest i kiedy następuje?

Zatarcie skazania — czym jest i jak sprawdzić, czy nastąpiło zatarcie skazania, czy następuje automatycznie? Zatarcie skazania stanowi pewnego rodzaju nagrodę dla osób, które w przeszłości popełniły przestępstwo i po odbyciu zasądzonej kary przestrzegają obowiązującego prawa. W poniższym artykule wyjaśniamy, czym jest zatarcie skazania oraz jak złożyć wniosek jego dotyczący! Zatarcie skazania stanowi szansę dla...
Obrona konieczna - przekroczenie granic obrony koniecznej

Obrona konieczna i jej granice – jak bronić się zgodnie z prawem?

Obrona konieczna, przekroczenie granicy obrony koniecznej – jak bronić się zgodnie z prawem? Obrona konieczna stanowi jeden z kontratypów – okoliczność wyłączającą bezprawność czynu. Ze względu na zaistnienie pewnych okoliczności dane postępowanie, które w innej sytuacji byłoby bezprawne, w określonej sytuacji takie nie jest. Obrona konieczna stanowi odparcie bezprawnego zamachu na określone dobra.  Obrona konieczna...
Kara za posługiwanie się fałszywym dokumentem

Posługiwanie się fałszywym dokumentem i podrabianie dokumentów

W praktyce adwokackiej do kancelarii coraz częściej trafiają osoby podejrzane lub też oskarżone o przestępstwa związane z wykonywaniem działalności gospodarczej, m.in. w związku ze świadomym zaciąganiem zobowiązań bez możliwości ich uregulowania. Tym razem omówimy temat tzw. fałszu materialnego.
Nagranie rozmowy jako dowód w sprawie karnej

Nagranie jako dowód w sądzie

Kwestia tego, czy nagranie jest dowodem w sądzie, była już niejednokrotnie przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego. W jednym z ostatnich wyroków z dnia 22 kwietnia 2016 r. Sąd Najwyższy po raz kolejny pochylił się nad tą problematyką porządkując niejako dotychczasowe poglądy w przedmiotowej kwestii.

Kategorie wpisów