Temat

dłużnicy

Dłużnicy

Dłużnicy oraz wierzyciele w Polsce mają określone prawa, oraz obowiązki. Ich interesy często są sprzeczne, a celem ustawodawstwa jest stworzenie takich regulacji, by żadna ze stron nie wyróżniała się dużo większymi prawami. Prawa wierzyciela są jednocześnie obowiązkami dłużnika. Wierzyciel może wobec dłużnika zastosować m.in. przymus państwowy. Oznacza to, że wobec dłużnika możliwe jest dochodzenie praw za pośrednictwem komornika i sądu. Wierzyciele nie mają jednak wobec dłużników przywilejów nieograniczonych. Muszą oni postępować w granicach obowiązującego prawa. Nie jest dopuszczalne np. stosowanie środków przymusu (możliwe jest stosowanie ich tylko przez komornika).

Dłużnicy pomimo niewywiązania się ze swoich zobowiązań mają także swoje uprawnienia. Należy do nich np. przestrzeganie terminów przez swojego wierzyciela. Mogą oni m.in. zdobywać informacje na temat wysokości swojego zadłużenia. Mają także możliwość skorzystania z pomocy prawnika. Dłużnicy mogą również wybierać, w jakiej kolejności dokonają spłaty zadłużenia, do którego powstania doprowadzili. Uprawnieniem wierzyciela jest natomiast możliwość podjęcia decyzji pod względem sposobu egzekucji długu.

Więcej informacji o tym, jakie prawa mają w Polsce dłużnicy i wierzyciele znajdziesz w artykułach na naszym blogu prawniczym! Pamiętaj jednak, że nawet najdokładniej przygotowany artykuł nie jest w stanie zastąpić fachowej porady prawnej! Zdarza się bowiem, że z pozoru nieistotna informacja może w znaczący sposób wpłynąć na przebieg sprawy, a w konsekwencji na końcowy wyrok. W celu uzyskania dokładnej informacji z uwzględnieniem szczegółów istotnych dla sprawy zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji - czym jest?

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji — na czym polega?

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji — na czym polega? Często dwa podmioty, które zobowiązują się do zawarcia umowy między sobą, chcą zabezpieczyć swój interes. Dzieje się tak zwłaszcza kiedy obie strony zobowiązują się do wzajemnych świadczeń i istnieje obawa, że któraś ze stron się z nich nie wywiąże. W takim wypadku, przy zawieraniu umowy można...
Cofnięcie pozwu - czym jest?

Cofnięcie pozwu – czy jest ono możliwe?

Cofnięcie pozwu – czy jest ono możliwe? Czasami po złożeniu pozwu w sądzie, sytuacja się zmienia i decydujemy się na wycofanie pozwu. Cofnięcie pozwu jest możliwe nawet wtedy, kiedy sprawa trafiła już do sądu. Pewne okoliczności uzasadniają tę czynność. Dowiedz się z poniższego artykułu, o czym należy pamiętać, aby móc wycofać pozew. Czym jest cofnięcie...

Kategorie wpisów