Prawo cywilne Poznań

Nasza kancelaria adwokacka posiada szerokie doświadczenie w sprawach postępowania cywilnego. Dysponujemy odpowiednią wiedzą i przygotowaniem, które wykorzystujemy do udzielania profesjonalnej pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego. Oferujemy kompleksowe usługi m.in. przy sporządzaniu umów, udzielaniu porad prawnych, reprezentowaniu przed sądami, czy ochronie dóbr osobistych. Jesteśmy gotowi sprostać nawet najbardziej wymagającym wyzwaniom prawno-cywilnym, gwarantując satysfakcję i spokój naszym klientom.

Prawo cywilne Poznań

Nasz proces działania

Weryfikacja dokumentacji

Sprawdzenie autentyczności, poprawności formalnej i prawnie istotnych informacji w dostarczonych dokumentach to podstawowy etap, dzięki któremu możliwe będzie uniknięcie błędów. Weryfikacja może obejmować różnego rodzaju dokumenty, takie jak umowy, kontrakty, zaświadczenia, akty notarialne, orzeczenia i inne.

Identyfikowanie problemu

Identyfikacja problemu u adwokata pełni kluczową rolę podczas korzystania z jego usług. Dzięki szczegółowemu określeniu problemu możemy zapewnić adekwatne i skuteczne wsparcie dla naszych klientów.

Analiza problemu

Wiedząc już, na czym polega problem, należy przystąpić do jego szczegółowej analizy. Jest to bardzo ważny etap procesu działania, który pozwala na ustalenie podejścia i strategii, które będą najbardziej odpowiednie przy danej sytuacji.

Rekomendacja optymalnego rozwiązania

Jest to końcowy etap procesu, w którym po wnikliwej analizie problemu możemy przedstawić różne rozwiązania i wskazać najlepsze z nich. Przedstawienie możliwych opcji wraz z ewentualnymi konsekwencjami, pozwala klientowi na świadome podjęcie decyzji.

Nasza pomoc w zakresie prawa cywilnego obejmuje:

 • dochodzenie odszkodowań na etapie przedsądowym i sądowym,
 • obsługa spraw sądowych przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym, (również przedprocesowa analiza roszczeń),
 • udział w negocjacjach ugodowych oraz opiniowanie i sporządzanie projektów ugód zarówno sądowych jak i pozasądowych,
 • opiniowanie, negocjowanie oraz konstruowanie umów:
  • w obrocie obustronnie profesjonalnym, o świadczenie usług, umów sprzedaży, dostawy lub zamiany towarów, umowy o dzieło,  umowy o roboty budowlane,  umów dotyczących sprzedaży urządzeń specjalistycznych oraz całych linii produkcyjnych,
  • regulujących rękojmię i gwarancję,
  • umów najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia,
  • związanych z pośrednictwem handlowym – umów komisowych, agencyjnych, dystrybucyjnych,
  • związanych z obrotem wierzytelnościami i zobowiązaniami z umów, a także zabezpieczających należyte wykonanie zobowiązań (umowy poręczenia, zabezpieczenia wekslowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe),
  • innych umów nienazwanych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • obsługa prawna w zakresie obrotu nieruchomościami,
 • windykacja należności:
  • prowadzenie negocjacji z dłużnikami oraz pomoc przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych, prowadzenie postępowań sądowych o zapłatę, postępowań egzekucyjnych,
  • pomoc prawna dla dłużników (zarządzanie obciążającymi ich wierzytelnościami, negocjacje z wierzycielami, udział w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, zawieranie ugód sądowych i pozasądowych,
 • konstruowanie umów adhezyjnych oraz wzorców umownych, w tym stosowanych przez przedsiębiorców w obrocie konsumenckim,
 • pomoc prawna przy zabezpieczaniu transakcji, negocjowanie, opiniowanie i konstruowanie projektów umów związanych z zabezpieczeniem transakcji, dochodzenie wszelkiego rodzaju roszczeń związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami umownymi,
 • zniesienie współwłasności,
 • podział majątku wspólnego,
 • dochodzenie roszczeń pieniężnych,
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • ochrona dóbr osobistych – postępowanie przed sądem oraz pomoc w przypadku ugodowego zakończenia konfliktu,
 • sprawy spadkowe,
 • rozliczenie spółki cywilnej,
 • rozwody – pomoc w formułowaniu pozwu, a także innych oświadczeń, reprezentacja małżonka przed sądem,
 • kwestie dotyczące nabycia i podziału spadku,
 • kwestie dotyczące ubezwłasnowolnienia,
 • pomoc prawna przy zasiedzeniu, eksmisji i ustanowieniu służebności,
 • pomoc przy postępowaniach egzekucyjnych,
 • udział w negocjacjach oraz mediacjach pomiędzy stronami,
 • pomoc prawna w zakresie prawa spadkowego – stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, odrzucenie spadku, podważenie testamentu i zabezpieczenie spadku,
 • sprawy z zakresu prawa konsumenckiego.
Opinie naszych klientów
 • Jeden z najlepszych prawników w Poznaniu. Wszystkie kwestie prawne dotyczące między innymi spraw cywilnych, rodzinnych, majątkowych i dotyczących prawa spółek wyjaśniane na bieżąco w sposób zrozumiały i przejrzysty. Wiedza, zaangażowanie jak i umiejetność przewidywania efektów planowanych działań na najwyższym poziomie.
  Z pełnym przekonaniem, godny polecenia fachowiec.

 • Bardzo polecamy Mecenasa Markiewicza. Podjął się pomocy naszym przyjaciołom z Ukrainy, którzy mieli problem z kartą pobytu i nabyciem nieruchomości. Dzięki jego zaangażowaniu, a przede wszystkim spokojowi i chłodnemu myśleniu wszystko udało się załatwić!

 • Z całego serca polecam kancelarię Pana Krzysztofa. Pełen profesjonalizm, rzetelne i indywidualne podejście do sprawy. Bardzo dobry adwokat oraz negocjator. Bez zastanowienia powierzyłbym mu kolejną sprawę ;)

 • Zwrócenie się z naszą sprawą do Kancelarii Adwokackiej Mec. Bartosza Mroczyńskiego to był strzał w 10tkę. Wspaniały adwokat. Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu jak sprawnie został rozwiązany nasz problem dotyczący spraw cudzoziemców. Polecam z całego serca.
 • Serdecznie polecam. Pełen profesjonalizm. Widać ogrom wiedzy jaki pan Mecenas posiada oraz zaangażowanie. W każdej chwili mogłem zadzwonić do Pana Bartłomieja i za każdym razem zostałem wysłuchany i odpowiednio pokierowany. Sprawa karna rozwiązana pomyślnie (chociaż była dość skomplikowana ). Widzę bardzo dużą różnicę na tle innych prawników, z którymi miałem do czynienia. Na pewno w razie potrzeby tutaj wrócę.

Adwokat Pozań - prawo cywilne

Podczas prowadzenia spraw cywilnych sugerujemy się przede wszystkim dobrem naszych klientów i gwarantujemy kompleksową pomoc w sprawach związanych obszarem prawa cywilnego. Nasze wieloletnie doświadczenie i umiejętności zapewniają indywidualne podejście do problemu, przy czym zapewniamy kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach prowadzonego postępowania. Działamy z pełnym zaangażowaniem, dążąc do osiągania skutecznych rozwiązań, które spełnią oczekiwania klienta. Decydując się na oferowaną przez nas pomoc prawną, można liczyć na profesjonalizm, zaufanie i korzystne rezultaty. 

Sprawy cywilne Poznań - co wyróżnia naszą kancelarię?

Wyróżniamy się nie tylko solidną znajomością przepisów cywilnych, ale także troskliwym podejściem z myślą o zadowoleniu klientów. Stawiamy na otwartą i szczerą komunikację, rzetelnie analizujemy każdą sprawę, a także dążymy do korzystnego rozwiązania problemów. Do jednych z priorytetowych kwestii zaliczamy zrozumienie wszelkich potrzeb, jak również uwzględnienie charakteru danej sprawy i oczekiwań klientów. Bez względu na to, czy potrzebujesz pomocy w sprawach majątkowych, umowach cywilnoprawnych czy odszkodowaniach, nasz zespół wykwalifikowanych prawników jest gotowy sprostać nawet najbardziej skomplikowanym wyzwaniom. Zachęcamy do skorzystania z usług naszej kancelarii!

Prawo cywilne - dodatkowe informacje

Definicja prawa cywilnego:

Prawo cywilne (łac. ius civile) – reguluje stosunki pomiędzy podmiotami prawa prywatnego i jest równocześnie głównym elementem prawa prywatnego. Nazwa “prawo cywilne” pochodzi od łacińskich słów, oznaczających “prawo obywatelskie”. Prawo cywilne wyróżnia się na tle innych norm prawnych, ponieważ między tymi podmiotami zachodzi równorzędność. Wynika z tego fakt, iż stosunek podporządkowania jednego podmiotu innemu, w prawie cywilnym nie występuje (w odróżnieniu od prawa publicznego). W prawie cywilnym nie stosuje się także bezpośredniego przymusu ze strony państwa.

W Polsce podstawowym źródłem prawa cywilnego jest Kodeks Cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964, obowiązująca od 1 stycznia 1965. Artykuł 1 stanowi, iż Kodeks Cywilny „reguluje stosunki cywilnoprawne”.

Prawo cywilne w Polsce reguluje stosunki pomiędzy:

 • osobami fizycznymi;
 • osobami prawnymi;
 • jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi;

Dodatkowo prawo cywilne zajmuje się:

 • sytuacją prawną osób oraz rzeczy jako podmiotów i przedmiotów stosunków cywilnoprawnych
 • treścią stosunków prawnych – uprawnieniami i obowiązkami podmiotów tych stosunków.

Prawo cywilne nie obejmuje stosunków między organami państwa, a obywatelami. Prawo cywilne obejmuje swoimi regulacjami zarówno stosunki majątkowe, jak i niemajątkowe.
Ze względu na bardzo szeroki zespół norm prawnych, prawo cywilne jest podzielone na wiele gałęzi. Podstawowymi działami prawa cywilnego są:

 1. Część ogólna – zajmuje się zagadnieniami ogólnymi, wspólnymi dla wszystkich pozostałych działów prawa cywilnego. W części ogólnej prawa cywilnego zawarto np. regulacje dotyczące prawa osobowego, charakterystykę prawa cywilnego.
 2. Prawo rzeczowe – zajmuje się przede wszystkim rzeczami, regulowane przez księgę drugą Kodeksu Cywilnego – Własność i inne prawa rzeczowe. Kwestie z zakresu prawa rzeczowego to np. zasiedzenie, współwłasność, spory dotyczące prawa własności np. wydania rzeczy i przywrócenia stanu poprzedniego, a także zaniechania naruszeń i ochrona posiadania. Prawo rzeczowe to także ochrona praw lokatorów i prawa własności lokali.
 3. Prawo zobowiązań – reguluje normy prawa majątkowego o charakterze względnym, reguluje stosunki, które powstały między podmiotami w związku z wymianą dóbr, a także świadczeniem usług takimi, jak np. umowy. Regulacje dotyczące prawa zobowiązań zawarto w księdze trzeciej Kodeksu Cywilnego – Zobowiązania.
 4. Prawo spadkowe – zajmuje się normami przejścia praw majątkowych po zmarłej osobie na inne podmioty prawa, dotyczy kwestii takich, jak stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, uznanie za niegodnego dziedziczenia, przyjęcie i odrzucenie spadku. Kwestie związane z prawem spadkowym reguluje w Polsce Kodeks Cywilny – księga czwarta – Spadki. W prawie spadkowym zawarto przepisy dotyczące dziedziczenia – zarówno testamentowego, jak i beztestamentowego.
 5. Prawo rodzinne – reguluje stosunki majątkowe i prawnorodzinne wewnątrz rodziny. Jest zaliczane do działów prawa cywilnego, ale zostało bardziej szczegółowo uregulowane w odrębnym Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Prawo rodzinne obejmuje takie kwestie, jak pokrewieństwo, opieka oraz kuratela.

Do prawa cywilnego zalicza się także, znajdujące się poza Kodeksem Cywilnym prawo autorskie oraz prawo własności przemysłowej, które zbiorczo są określane jako prawo własności intelektualnej. Inne dziedziny prawa, zaliczane do prawa cywilnego, to także prawo spółdzielcze, prawo spółek, prawo pracy. Prawo cywilne obejmuje także specjalny dział – prawo handlowe, w którym zawarto regulacje dotyczące spółek osobowych i spółek kapitałowych.

Prawo cywilne - najczęściej zadawane pytania

Co zrobić w przypadku naruszenia dóbr osobistych?

Aby doszło do naruszenia dóbr osobistych, czynność musi być niezgodna z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. W pierwszej kolejności warto wezwać sprawcę do zaniechania swoich działań i ewentualnego usunięcia ich skutków. W innym wypadku niezwłocznie należy skierować sprawę na drogą sądową – pokrzywdzony sam powinien wystąpić z powództwem i złożyć pozew. Należy wskazać w nim, kto dopuścił się naruszenia, wobec kogo i jakiego zadośćuczynienia domaga się osoba pokrzywdzona

Jakie są sposoby na zniesienie współwłasności?

W kwestii zniesienia współwłasności można zdecydować się na fizyczny podział nieruchomości między właścicielami tak, aby samodzielne lokale mieszkalne przypadały konkretnym właścicielom nieruchomości. Innym sposobem jest przekazanie nieruchomości jednej osobie. Trzecia opcja, w ramach której można doprowadzić do zniesienia współwłasności, polega na sprzedaży nieruchomości w trakcie licytacji i podziale zysków między właścicieli.

Na czym polega kompensata wzajemnych zobowiązań?

Kompensata wzajemnych zobowiązań rozumiana jest jako transakcja zawierana przez obie strony, które występują zarówno w charakterze dłużnika, jak i wierzyciela. W wyniku kompensaty wzajemnych zobowiązań przedsiębiorcy mogą skorzystać z równoległego umorzenia się wierzytelności, ale tylko do wysokości wierzytelności mającej niższą wartość. Rozliczenia bezgotówkowego można dokonać na zasadzie swobodnej umowy lub na skutek ustawowego potrącania należności.

Kiedy można dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia?

Jeśli poszkodowany dozna uszczerbku na zdrowiu, bólu, cierpienia lub krzywdy, ma on prawo ubiegać się o zadośćuczynienie. Z kolei w sytuacji, gdy poszkodowany żąda odszkodowania, musi dojść do powstania szkody w jego majątku. Zarówno zadośćuczynienia, jak i odszkodowania można domagać się bezpośrednio od sprawcy szkody lub zwrócić się do towarzystwa ubezpieczeniowego. Aby dochodzenie roszczeń do zapłaty zakończyło się pomyślnie, niezbędne jest zebranie odpowiedniej dokumentacji.

Czym różni się ubezwłasnowolnienie częściowe od całkowitego?

O ubezwłasnowolnieniu częściowym mówimy w przypadku osób pełnoletnich, które potrzebują pomocy przy prowadzeniu spraw, jednak mogą kierować swoim życiem samodzielnie. W przypadku istotnych czynności prawnych wobec ubezwłasnowolnionych częściowo wymagana jest zgoda kuratora.

Z kolei do ubezwłasnowolnienia całkowitego dochodzi w sytuacji, gdy jednostka nie ma możliwości dokonywania żadnych czynności prawnych bez wiedzy i zgody ustanowionego opiekuna prawnego. Ubezwłasnowolnienie całkowite dotyczy osób, które ukończyły 13 lat i doznały poważnych zaburzeń psychicznych lub fizycznych.

Kiedy możliwe jest zasiedzenie nieruchomości?

Zasiedzenie nieruchomości to sytuacja, w której doszło do nabycia prawa własności przez osobę, która nie była właścicielem lub właścicielką nieruchomości. Aby do tego doszło, muszą zaistnieć następujące przesłanki: posiadanie samoistne, ciągłość posiadania i upływ okresu czasu.

Posiadaczem samoistnym określa się osobę, która czuje się i zachowuje jak właściciel nieruchomości lub ruchomości. Ciągłość posiadania oznacza z kolei posiadanie nieprzerwane, trwające w wyznaczonym czasie, który zależy od zasiedzenia w dobrej lub złej wierze. W dobrej wierze czas zasiedzenia nieruchomości obowiązuje do 20 lat, z kolei w przypadku uzyskania posiadania w złej wierze okres ten wydłuża się do lat 30.

W jakim celu ustanawia się służebność?

Służebność stanowią ograniczone prawa rzeczowe, które mają na celu obciążenie cudzej nieruchomości na rzecz zwiększenia użyteczności innej. Służebność ustanawia się także po to, aby poza właścicielem, zaspokoić potrzeby innej osoby fizycznej. Zgodnie z przepisami prawa istnieje możliwość ustanowienia służebności gruntowej, osobistej lub przesyłu. Służebność może powstać na mocy umowy, orzeczenia sądowego, zasiedzenia lub decyzji administracyjnej.

Kiedy dochodzi do przedawnienia długu?

Istnieją okoliczności, w wyniku których możliwe jest przedawnienie roszczeń majątkowych. Oznacza to, że po upływie określonego terminu dłużnik ma prawo uchylić się od spłaty długu. Można odmówić wywiązania się ze swoich zobowiązań finansowych w sytuacji, gdy upłynie właściwy termin przedawnienia. Kolejnym warunkiem jest brak podjęcia w tym czasie jakichkolwiek czynności przez właściciela, które mogłyby prowadzić do odzyskania należności lub niewystąpienie innych zdarzeń, przerywających bieg przedawnienia.

Na czym polega rozgraniczenie nieruchomości?

O rozgraniczeniu nieruchomości mowa jest wtedy, gdy pojawia się trudność w ustaleniu jej granic lub sprawa ta nie jest oczywista. Rozgraniczenie nieruchomości nie tylko pozwala na ustalenie stanu prawnego, ale również na odpowiednie korzystanie z należnych uprawnień, które są związane z konkretnym miejscem.

Do rozgraniczenia nieruchomości dochodzi najczęściej, gdy nie ustalono wcześniej granic działki, brakuje dokumentów określających położenie znaków graficznych, a także w sytuacji spornego przebiegu granic między sąsiednimi nieruchomościami.