PRAWO ADMINISTRACYJNE

Nasza kancelaria adwokacka z Poznania zajmuje się m. in. sprawami z zakresu prawa administracyjnego. Adwokaci posiadają odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz doświadczenie. Pomagamy z takimi sprawami z zakresu prawa administracyjnego, jak:

  • doradztwo prawne; formułowanie informacji prawnych i opinii prawnych,
  • odwołania od decyzji,
  • zażalenia na postanowienia administracyjne,
  • skargi do sądu administracyjnego,
  • wnioski urzędowe w tym m.in. o wznowienie postępowania,
  • reprezentacja Klienta na każdym etapie sprawy – począwszy od organu urzędowego, przez samorządowe kolegium odwoławcze (SKO) bądź też inne organy odwoławcze, wojewódzki sąd administracyjny (WSA) i Naczelny Sąd Administracyjny (NSA),
  • przygotowanie pism przedsądowych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi.

Szukasz adwokata z Poznania z zakresu prawa administracyjnego?