Prawo administracyjne Poznań

Nasza kancelaria adwokacka z Poznania zajmuje się m. in. sprawami z zakresu prawa administracyjnego. Adwokaci posiadają odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz doświadczenie.

Prawo administracyjne Poznań

Nasz proces działania

Weryfikacja dokumentacji

Sprawdzenie autentyczności, poprawności formalnej i prawnie istotnych informacji w dostarczonych dokumentach to podstawowy etap, dzięki któremu możliwe będzie uniknięcie błędów. Weryfikacja może obejmować różnego rodzaju dokumenty, takie jak umowy, kontrakty, zaświadczenia, akty notarialne, orzeczenia i inne.

Identyfikowanie problemu

Identyfikacja problemu u adwokata pełni kluczową rolę podczas korzystania z jego usług. Dzięki szczegółowemu określeniu problemu możemy zapewnić adekwatne i skuteczne wsparcie dla naszych klientów.

Analiza problemu

Wiedząc już, na czym polega problem, należy przystąpić do jego szczegółowej analizy. Jest to bardzo ważny etap procesu działania, który pozwala na ustalenie podejścia i strategii, które będą najbardziej odpowiednie przy danej sytuacji.

Rekomendacja optymalnego rozwiązania

Jest to końcowy etap procesu, w którym po wnikliwej analizie problemu możemy przedstawić różne rozwiązania i wskazać najlepsze z nich. Przedstawienie możliwych opcji wraz z ewentualnymi konsekwencjami, pozwala klientowi na świadome podjęcie decyzji.

Nasza pomoc w zakresie prawa administracyjnego obejmuje:

 • doradztwo prawne; formułowanie informacji prawnych, analiz i opinii prawnych,
 • odwołania od decyzji,
 • zażalenia na postanowienia administracyjne,
 • skargi do sądu administracyjnego,
 • wnioski urzędowe w tym m.in. o wznowienie postępowania,
 • prawo budowlane oraz gospodarka nieruchomościami,
 • uzyskiwanie decyzji administracyjnych,
 • uzyskiwanie koncesji, zezwoleń oraz licencji niezbędnych do prowadzenia działalności zawodowej lub gospodarczej,
 • doradztwo w kwestiach administracyjnych, takich jak postępowanie o wydanie pozwolenia,
 • kwestie dotyczące obywatelstwa, ewidencji ludności, nazwisk i imion, aktów stanu cywilnego oraz kwestii takich, jak zameldowanie lub wymeldowanie,
 • ochrona konkurencji i konsumenta,
 • ochrona środowiska,
 • pomoc w zakresie reprezentacji podczas postępowania podatkowego – przed Urzędem Skarbowym i Izbą Skarbową,
 • prowadzenie spraw dotyczących naruszenia przepisów o transporcie drogowym, a także pozostałych zagadnień dotyczących transportu drogowego,
 • działalność w zakresie ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste,
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu działalność organów administracji państwowej,
 • reprezentacja Klienta na każdym etapie sprawy – począwszy od organu urzędowego, przez samorządowe kolegium odwoławcze (SKO) bądź też inne organy odwoławcze, wojewódzki sąd administracyjny (WSA) i Naczelny Sąd Administracyjny (NSA),
 • przygotowanie pism przedsądowych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi.

Nasi adwokaci podejmują się także kwestii takich, jak inwestycje drogowe, inwestycje budowlane oraz budowa nośników reklamowych i scalanie gruntów. Szczegółowe informacje na temat naszych usług uzyskają Państwo kontaktując się z naszą kancelarią adwokacką.

Opinie naszych klientów
 • Jeden z najlepszych prawników w Poznaniu. Wszystkie kwestie prawne dotyczące między innymi spraw cywilnych, rodzinnych, majątkowych i dotyczących prawa spółek wyjaśniane na bieżąco w sposób zrozumiały i przejrzysty. Wiedza, zaangażowanie jak i umiejetność przewidywania efektów planowanych działań na najwyższym poziomie.
  Z pełnym przekonaniem, godny polecenia fachowiec.

 • Bardzo polecamy Mecenasa Markiewicza. Podjął się pomocy naszym przyjaciołom z Ukrainy, którzy mieli problem z kartą pobytu i nabyciem nieruchomości. Dzięki jego zaangażowaniu, a przede wszystkim spokojowi i chłodnemu myśleniu wszystko udało się załatwić!

 • Z całego serca polecam kancelarię Pana Krzysztofa. Pełen profesjonalizm, rzetelne i indywidualne podejście do sprawy. Bardzo dobry adwokat oraz negocjator. Bez zastanowienia powierzyłbym mu kolejną sprawę ;)

 • Zwrócenie się z naszą sprawą do Kancelarii Adwokackiej Mec. Bartosza Mroczyńskiego to był strzał w 10tkę. Wspaniały adwokat. Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu jak sprawnie został rozwiązany nasz problem dotyczący spraw cudzoziemców. Polecam z całego serca.
 • Serdecznie polecam. Pełen profesjonalizm. Widać ogrom wiedzy jaki pan Mecenas posiada oraz zaangażowanie. W każdej chwili mogłem zadzwonić do Pana Bartłomieja i za każdym razem zostałem wysłuchany i odpowiednio pokierowany. Sprawa karna rozwiązana pomyślnie (chociaż była dość skomplikowana ). Widzę bardzo dużą różnicę na tle innych prawników, z którymi miałem do czynienia. Na pewno w razie potrzeby tutaj wrócę.

Prawo administracyjne – definicja

Prawo administracyjne reguluje sytuację prawną podmiotów, które nie są podporządkowane organom administracji publicznej. Reguluje stosunki między podmiotami, a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Obejmuje także normy, które dotyczą zasad ich działania oraz podejmowanych czynności. W Polsce prawo administracyjne reguluje zasady funkcjonowania administracji publicznej, nadaje obowiązki organom tejże administracji oraz określa postępowania administracyjne. Wyróżnia się również prawo urzędnicze, które reguluje status urzędników.

Sprawy administracyjne dotyczą zarówno życia prywatnych osób fizycznych, jak i osób, które prowadzą działalność gospodarczą.

Prawo administracyjne dzielimy na prawo administracyjne formalne oraz prawo administracyjne materialne. Prawo administracyjne formalne zawiera normy, które określają tryb postępowania organów administracji, wykluczając samowolę w ich działaniu. Źródłem norm prawa administracyjnego formalnego jest Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Prawo administracyjne materialne zawiera normy, które określają strukturę organów administracji, zadania, a także prawa i obowiązki podmiotów stosunku administracyjnego. Źródła prawa administracyjnego materialnego to między innymi ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa prawo budowlane, ustawa o prawie pobytu i zezwoleniu na pracę cudzoziemców.

Cechą wyróżniającą stosunki administracyjne jest to, że jednym z podmiotów jest organ administracji, który z mocy ustawy ma uprawnienia władcze względem drugiego podmiotu, co oznacza między innymi możliwość stosowania środków przymusu, określonych przepisami prawa.