Prawo karne skarbowe Poznań

Nasza kancelaria adwokacka z Poznania oferuje pomoc prawną w zakresie prawa karnego skarbowego. Nasi prawnicy pomogą w sprawach takich jak:

Prawo karne skarbowe Poznań

Nasz proces działania

Weryfikacja dokumentacji

Sprawdzenie autentyczności, poprawności formalnej i prawnie istotnych informacji w dostarczonych dokumentach to podstawowy etap, dzięki któremu możliwe będzie uniknięcie błędów. Weryfikacja może obejmować różnego rodzaju dokumenty, takie jak umowy, kontrakty, zaświadczenia, akty notarialne, orzeczenia i inne.

Identyfikowanie problemu

Identyfikacja problemu u adwokata pełni kluczową rolę podczas korzystania z jego usług. Dzięki szczegółowemu określeniu problemu możemy zapewnić adekwatne i skuteczne wsparcie dla naszych klientów.

Analiza problemu

Wiedząc już, na czym polega problem, należy przystąpić do jego szczegółowej analizy. Jest to bardzo ważny etap procesu działania, który pozwala na ustalenie podejścia i strategii, które będą najbardziej odpowiednie przy danej sytuacji.

Rekomendacja optymalnego rozwiązania

Jest to końcowy etap procesu, w którym po wnikliwej analizie problemu możemy przedstawić różne rozwiązania i wskazać najlepsze z nich. Przedstawienie możliwych opcji wraz z ewentualnymi konsekwencjami, pozwala klientowi na świadome podjęcie decyzji.

Nasza pomoc w zakresie prawa karnego skarbowego obejmuje:

 • kompleksowe doradztwo prawne w obszarze prawa karnego skarbowego,
 • reprezentowanie oskarżonego przed finansowymi organami postępowania (np. urząd skarbowy, urząd celny),
 • reprezentowanie oskarżonego przed innymi organami, które prowadzą postępowanie przygotowawcze,
 • pomoc na etapie kontroli podatkowej,
 • sprawy dotyczące przestępstw takich, jak:
  • utrudnianie kontroli podatkowej,
  • nienależny zwrot cła lub wyłudzenie należności celnej
  • nienależny zwrot podatku, wyłudzenie podatku,
  • nielegalna produkcja wyrobów tytoniowych,
  • niewystawienie faktury lub wystawienie faktury nierzetelnej bądź wadliwej,
  • uchylanie się od opodatkowania,
  • uczestnictwo w zagranicznych grach hazardowych,
  • pranie brudnych pieniędzy,
 • reprezentowanie oskarżonego zarówno w postępowaniu sądowym jak i wykonawczym,
 • reprezentowanie innych stron postępowania pociągniętych do odpowiedzialności posiłkowej, a także interwenientów,
 • pomoc prawna dla osób podejrzanych, oskarżonych, czy skazanych obejmująca w szczególności:
  • udział w przesłuchaniu, w posiedzeniu, na rozprawie,
  • udział w negocjacjach związanych z dobrowolnym poddaniem się karze,
  • pomoc w sporządzaniu środków zaskarżenia: apelacji, kasacji, zażaleń.

Nasi adwokaci posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa gospodarczego, dzięki czemu zagwarantują Państwu fachową pomoc. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o skontaktowanie się z naszą kancelarią adwokacką.

Opinie naszych klientów
 • Jeden z najlepszych prawników w Poznaniu. Wszystkie kwestie prawne dotyczące między innymi spraw cywilnych, rodzinnych, majątkowych i dotyczących prawa spółek wyjaśniane na bieżąco w sposób zrozumiały i przejrzysty. Wiedza, zaangażowanie jak i umiejetność przewidywania efektów planowanych działań na najwyższym poziomie.
  Z pełnym przekonaniem, godny polecenia fachowiec.

 • Bardzo polecamy Mecenasa Markiewicza. Podjął się pomocy naszym przyjaciołom z Ukrainy, którzy mieli problem z kartą pobytu i nabyciem nieruchomości. Dzięki jego zaangażowaniu, a przede wszystkim spokojowi i chłodnemu myśleniu wszystko udało się załatwić!

 • Z całego serca polecam kancelarię Pana Krzysztofa. Pełen profesjonalizm, rzetelne i indywidualne podejście do sprawy. Bardzo dobry adwokat oraz negocjator. Bez zastanowienia powierzyłbym mu kolejną sprawę ;)

 • Zwrócenie się z naszą sprawą do Kancelarii Adwokackiej Mec. Bartosza Mroczyńskiego to był strzał w 10tkę. Wspaniały adwokat. Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu jak sprawnie został rozwiązany nasz problem dotyczący spraw cudzoziemców. Polecam z całego serca.
 • Serdecznie polecam. Pełen profesjonalizm. Widać ogrom wiedzy jaki pan Mecenas posiada oraz zaangażowanie. W każdej chwili mogłem zadzwonić do Pana Bartłomieja i za każdym razem zostałem wysłuchany i odpowiednio pokierowany. Sprawa karna rozwiązana pomyślnie (chociaż była dość skomplikowana ). Widzę bardzo dużą różnicę na tle innych prawników, z którymi miałem do czynienia. Na pewno w razie potrzeby tutaj wrócę.

Prawo karne skarbowe - dodatkowe informacje

Prawo karne skarbowe – definicja:

Prawo karne skarbowe to osobna, wyspecjalizowana gałąź prawa karnego i reguluje odpowiedzialność osób fizycznych za wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe.

Prawo karne skarbowe nawiązuje do aktów prawa administracyjnego, prawa cywilnego, finansowego, a także innych ustaw, które są związane z systemem finansowym, który obowiązuje w Polsce. Zadaniem prawa karnego skarbowego jest ochrona interesu finansowego państwa, a także jednostek samorządu terytorialnego i wspólnot europejskich. Ochrona ta ma być niezależna od tego, czy dane czyny mogą zagrozić tym jednostkom w sposób abstrakcyjny czy konkretny. W prawie karnym skarbowym określono, jakie czyny stanowią przestępstwa i wykroczenia skarbowe, a także określono zasady ponoszenia odpowiedzialności karno-skarbowej. Funkcje, które ma pełnić prawo karne skarbowe to funkcja ochronna, którą spełnia chroniąc interesy finansowe państwa, ale także prewencyjno-wychowawcza, która polega na określaniu zachowań niedozwolonych przy jednoczesnym opatrywaniu ich sankcją.

Prawo karne skarbowe ma normować orzekanie kar i środków karnych za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, w tym wykroczenia celne, dewizowe, podatkowe oraz w zakresie gier i zakładów. Ma gwarantować, że dopływ pieniędzy do budżetu państwa nie będzie zakłócany poprzez działania, które są niezgodne z przepisami prawa podatkowego. Przestępstwo skarbowe to czyn zabroniony przez Kodeks Karny Skarbowy, zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności. Podział na przestępstwo albo wykroczenie skarbowe jest zależny od tego, jaka należność Skarbu Państwa została uszczuplona czy narażona na uszczuplenie.

Prawo karne skarbowe dzieli się na trzy części:

Prawo karne skarbowe materialne

Określa zasady odpowiedzialności za wykroczenia i przestępstwa skarbowe oraz ustanawia system sankcji; prawo karne skarbowe materialne składa się z części ogólnej, która określa system sankcji za popełnienie wykroczeń i przestępstw, a także części szczególnej, która zawiera określenia przestępstw i wykroczeń

Prawo karne skarbowe procesowe

Normuje przebieg postępowania, określa organy prowadzące postępowanie w sprawach karnych skarbowych

Prawo karne skarbowe wykonawcze

Reguluje sposób wykonywania orzeczeń.

Źródłem prawa karnego skarbowego jest Kodeks karny skarbowy, w którym skodyfikowano prawo karne skarbowe materialne, procesowe oraz wykonawcze.

Prawo karne skarbowe wykazuje wiele podobieństw do prawa karnego powszechnego.

Prawo karne skarbowe - najczęściej zadawane pytania

Kto ponosi odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia skarbowe?

Zgodnie z Art. 1 § 1. Kodeksu karnego skarbowego, odpowiedzialnością za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, obarczona jest wyłącznie osoba, która “popełniła czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia”. Oznacza to, że odpowiedzialność ponosi się w sytuacji, gdy można przypisać winę, zachowanie sprawcy jest umyślne, przedmiotowy czyn jest zabroniony w trakcie jego popełnienia, a ponadto nie zachodzą okoliczności wyłączające odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Na czym polega uporczywe niepłacenie podatków i jaka kara obowiązuje?

Jeśli podatnik stanowczo odmawia wpłaty podatku w trakcie długiego lub powtarzającego się okresu, mowa jest o uporczywym niepłaceniu podatków. Oznacza to, że podatnik nie realizuje nałożonego obowiązku podatkowego w określonym czasie, mimo świadomości terminu i nałożonych na niego zobowiązań finansowych. W przypadku, gdy sąd uzna podatnika za winnego uporczywego niepłacenia podatków, podlega on karze grzywny.

Czym jest i co grozi za oszustwa podatkowe?

Oszustwo podatkowe to działanie, które ma na celu uszczuplenie Skarbu Państwa. W sytuacji dopuszczenia się oszustwa podatkowego, sprawcy może zostać wymierzona kara grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych lub 5-letnia kara pozbawienia wolności. Dodatkowo istnieje możliwość zasądzenia obu tych kar łącznie.

Kiedy zostaje popełnione oszustwo podatkowe?

Przeważnie oszustwo podatkowe popełniane jest przez podatnika, zobowiązanego do obliczania i odprowadzania podatku. Najczęściej dochodzi do niego z powodu złożenia deklaracji podatkowej lub oświadczenia, które jest istotne w postępowaniu podatkowym.

Kiedy mówimy o wykroczeniu, a kiedy o przestępstwie skarbowym?

Warunkiem popełnienia przestępstwa skarbowego jest narażenie swoim zachowaniem budżetu państwa na wartość, przekraczającą limit pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia. Z kolei o wykroczeniu skarbowym jest mowa wtedy, gdy wartość przedmiotu czynu i kwota należności publicznoprawnej, która jest narażona na uszczuplenie lub uszczuplona, nie przekraczają pięciokrotności wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie popełnienia wykroczenia. Podstawową różnicą między przestępstwem a wykroczeniem skarbowym, jest wymiar zagrożenia karą. Ponadto osoba, która dopuściła się wykroczenia, zachowuje status osoby niekaranej.

Kiedy dochodzi do przedawnienia przestępstwa skarbowego?

Do przedawnienia, a więc ustania przestępstwa skarbowego, dochodzi w ciągu 5. lat, jeśli czyn jest przestępstwem skarbowym obarczonym karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności, która nie przekracza 3. lat. Jednak termin przedawnienia może upłynąć także w ciągu 10 lat, w sytuacji gdy popełnione przestępstwo skarbowe zagrożone jest karą pozbawienia wolności, przekraczającej 3 lata.

Na czym polega nierzetelne, a na czym wadliwe prowadzenie ksiąg rachunkowych?

W przypadku ksiąg nierzetelnych zawarte w nich fakty nie są zgodne z rzeczywistością, a ujęte zdarzenia nie miały miejsca. Z kolei o wadliwych księgach mowa jest wtedy, gdy były one prowadzone niezgodnie z przepisami prawa – warunkiem uznania wadliwości księgi jest sprawdzenie jej pod względem formalnym.

Jaka jest kara z nieprawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Nierzetelne prowadzenie ksiąg obarczone jest karą grzywny w wysokości 240 stawek dziennych. W przypadku nierzetelnego prowadzenia ksiąg, gdy mowa jest o niskiej szkodliwości społecznej czynu, sąd może orzeknąć o tzw. wypadku mniejszej wagi. Oznacza to, że sprawca będzie podlegał karze jak za wykroczenie skarbowe. Wymiar kary, przewidziany za wykroczenie skarbowe, dotyczy również wadliwego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Kto w spółce kapitałowej ponosi odpowiedzialność za sprawy karno-skarbowe?

W przypadku spółki kapitałowej podatnikiem jest spółka, jednak jej struktura organizacyjna pozwala przypisać ewentualne popełnienie czynu zabronionego osobie, zajmującej się sprawami finansowymi. Kluczowe znaczenie dla przypisania sprawstwa ma zakres odpowiedzialności członków zarządu, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych, księgowych itp.