PRAWO KARNE SKARBOWE

Nasza kancelaria adwokacka z Poznania oferuje pomoc prawną w zakresie prawa karnego skarbowego. Adwokat pomoże w sprawach takich jak:

 • kompleksowe doradztwo prawne w obszarze prawa karnego skarbowego,
 • reprezentowanie oskarżonego przed finansowymi organami postępowania (np. urząd skarbowy, urząd celny),
 • reprezentowanie oskarżonego przed innymi organami, które prowadzą postępowanie przygotowawcze,
 • reprezentowanie oskarżonego zarówno w postępowaniu sądowym jak i wykonawczym,
 • reprezentowanie innych stron postępowania pociągniętych do odpowiedzialności posiłkowej, a także interwenientów,
 • pomoc prawna dla osób podejrzanych, oskarżonych, czy skazanych obejmująca w szczególności:
  • udział w przesłuchaniu, w posiedzeniu, na rozprawie,
  • udział w negocjacjach związanych z dobrowolnym poddaniem się karze,
  • pomoc w sporządzaniu środków zaskarżenia: apelacji, kasacji, zażaleń.

Szukasz adwokata z Poznania z zakresu prawa karnego skarbowego?

PRAWO KARNE SKARBOWE -OSTATNIE AKTUALNOŚCI