PRAWO KARNE SKARBOWE

Nasza kancelaria adwokacka z Poznania oferuje pomoc prawną w zakresie prawa karnego skarbowego. Nasi prawnicy pomogą w sprawach takich jak:

 • kompleksowe doradztwo prawne w obszarze prawa karnego skarbowego,
 • reprezentowanie oskarżonego przed finansowymi organami postępowania (np. urząd skarbowy, urząd celny),
 • reprezentowanie oskarżonego przed innymi organami, które prowadzą postępowanie przygotowawcze,
 • reprezentowanie oskarżonego zarówno w postępowaniu sądowym jak i wykonawczym,
 • reprezentowanie innych stron postępowania pociągniętych do odpowiedzialności posiłkowej, a także interwenientów,
 • pomoc prawna dla osób podejrzanych, oskarżonych, czy skazanych obejmująca w szczególności:
  • udział w przesłuchaniu, w posiedzeniu, na rozprawie,
  • udział w negocjacjach związanych z dobrowolnym poddaniem się karze,
  • pomoc w sporządzaniu środków zaskarżenia: apelacji, kasacji, zażaleń.

Szukasz prawnika z Poznania z zakresu prawa karnego skarbowego?

Prawo karne skarbowe – definicja

Prawo karne skarbowe to osobna gałąź prawa karnego i reguluje odpowiedzialność osób fizycznych za wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe. Przestępstwa te skierowane są przeciw państwu i naruszają jego interesy finansowe. Podstawowym źródłem prawa karnego skarbowego jest Kodeks karny skarbowy.

Prawo karne skarbowe dzieli się na trzy części:

 • prawo karne skarbowe materialne – określa zasady odpowiedzialności za wykroczenia i przestępstwa skarbowe oraz ustanawia system sankcji;
 • prawo karne skarbowe procesowe – normuje przebieg postępowania;
 • prawo karne skarbowe wykonawcze – reguluje sposób wykonywania orzeczeń.