Odzyskiwanie należności

Pomoc prawna na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym w zakresie odzyskiwania należności wynikających z:

 • nieopłaconych faktur VAT,
 • niedotrzymanych umów,
 • zaległości czynszowych,
 • zaległych pożyczek,
 • kar umownych,
 • umów o pracę,
 • zapisów niedozwolonych,
 • umów zawartych ustnie,
 • spraw przedawnionych,
 • spłat rozwodowych i alimentacyjnych,
 • innych należności.

W zakresie usług dotyczących odzyskiwania należności nasza kancelaria adwokacka z Poznania zajmuje się także takimi kwestiami, jak:

 • tworzenie wezwań do zapłaty,
 • ocena stanu faktycznego,
 • wytoczenie powództwa przed sądem,
 • wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
 • wystąpienie do dłużnika w celu uregulowania zobowiązania,
 • ugody sądowe oraz pozasądowe,
 • negocjacje z dłużnikami, wystąpienia w celu ugodowego zakończenia postępowania,
 • zabezpieczanie wierzytelności,
 • windykacja należności, w tym należności zagranicznych,
 • uzyskiwanie oraz zaskarżanie nakazów zapłaty,
 • przekazanie środków finansowych.
wymagania pozwu frankowego

Pozwy frankowe – na jakiej podstawie można pozwać bank?

Pozwy frankowe – na jakiej podstawie można pozwać bank? Coraz częściej pojawiają się informacje o...
kredyt we frankach przewalutowanie

Przewalutowanie kredytu we frankach – jak obliczyć wartość nadpłaconych rat kredytu frankowego?

Przewalutowanie kredytu we frankach – jak obliczyć wartość nadpłaconych rat kredytu frankowego? W przypadku pozwów...
Jak przygotować się do pozwu o kredyt frankowy? Frankowicze 2019

Frankowicze 2019 – jak przygotować się do pozwu?

Frankowicze 2019 – jak przygotować się do pozwu? Frankowicze 2019 – ze względu na duże...