ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI

Pomoc prawna na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym w zakresie odzyskiwania należności wynikających z:

  • nieopłaconych faktur VAT,
  • niedotrzymanych umów,
  • zaległości czynszowych,
  • zaległych pożyczek,
  • kar umownych,
  • innych należności.