Temat

prawa pracownika

Prawa pracownika

Prawa pracownika określono w polskim prawie w  Kodeksie Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. W artykułach na naszym blogu prawniczym znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące uprawnień pracowniczych. Jest to między innymi wykonywanie jedynie obowiązków, które wynikają z treści umowy. Umowa o pracę nie może być jednocześnie skonstruowana w mniej korzystny dla pracownika sposób, niż wynika to z przepisów ustawy. Prawa pracownika to także m.in. godziwe wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Oznacza to, że powinno być ono adekwatne do wykonywanej pracy i związanymi z nią wymaganiami oraz odpowiedzialnością. Niedopuszczalna jest także dyskryminacja w pracy. Dotyczy to zarówno płci i orientacji seksualnej, jak i wieku czy niepełnosprawności. Pracownik może domagać się także odpowiedniej długości wypoczynku, a także bezpiecznych warunków pracy. Więcej informacji znajdziesz w poniższych wpisach.

Pamiętaj jednak, że nawet najbardziej starannie przygotowany artykuł nie zapewni fachowej porady prawnej. Ze względu na możliwość pojawienia się wielu szczegółów mających wpływ na ostateczny przebieg sprawy, w celu uzyskania szczegółowej analizy Państwa problemu zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Minimalne wynagrodzenie zlecenie - sprawdź najniższą krajową w 2023!

Minimalne wynagrodzenie na umowę o zlecenie i umowę świadczenia usług w 2022 i 2023

Minimalne wynagrodzenie na umowę o zlecenie i umowę świadczenia usług w 2022 i 2023 Szacuje się, że najniższą stawkę, czyli minimalne wynagrodzenie, zarabia w naszym kraju około 1,5 mln obywateli. Po wielu latach prób i dyskusji z dniem 1 stycznia 2017 r. wprowadzone zostaje Minimalne wynagrodzenie na umowę o zlecenie i umowy o świadczenie usług....
Przerywany czas pracy

Przerywany czas pracy — czym jest i kto może tak pracować?

Przerywany czas pracy — czym jest i kto może tak pracować? Przerywany czas pracy stosują niektóre zakłady pracy w całej Polsce. W prawie podlega on odpowiednim regulacjom. Okazuje się jednak, że nie każda osoba ma możliwość pracy w ten sposób. W poniższym wpisie znajdują się najważniejsze informacje na temat przerywanego czasu pracy. Poza polskim prawem...
Wypłata zasiłku chorobowego przez pracodawcę

Wypłata zasiłku chorobowego przez pracodawcę i ZUS

Wypłata zasiłku chorobowego przez pracodawcę i ZUS Wypłata zasiłku chorobowego jest jednym z częściej wyszukiwanych tematów dotyczących prawa pracy. W niniejszym artykule weryfikujemy, komu przysługuje zasiłek chorobowy. Sprawdzamy także, jakie są terminy na jego wypłatę. Na początku roku zmieniła się gwarantowana kwota świadczenia chorobowego. Ma to związek ze zmianą minimalnego wynagrodzenia. Poznaj więcej szczegółów dotyczących...
Bezpieczeństwo danych a praca zdalna

Bezpieczeństwo danych w dobie pracy zdalnej – względy prawne

Bezpieczeństwo danych w dobie pracy zdalnej – względy prawne Obecna sytuacja na świecie zmusiła wiele osób do pracy zdalnej. Ten rodzaj wykonywania obowiązków zawodowych wiąże się jednak z pewnymi komplikacjami jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych. Co zrobić, by dane te były bezpieczne i jak pracować zdalnie, nie naruszając prawa? Praca poza siedzibą pracodawcy niesie ze...
Dyskryminacja w pracy

Dyskryminacja w pracy – jak się chronić i walczyć o swoje prawa?

Dyskryminacja w pracy – jak się chronić i walczyć o swoje prawa? Dyskryminacja w pracy może dotknąć każdego pracownika. Dyskryminacja to między innymi nierówne traktowanie poszczególnych pracowników. Pracownik, który jest dyskryminowany, ma prawo do wystąpienia na drogę sądową. Jednym z podstawowych praw pracowników jest poszanowanie równości oraz brak dyskryminacyjnych zachowań w środowisku pracy. Niestety praw...
Odszkodowanie za wypadek w pracy - jak go dochodzić

Odszkodowanie za wypadek w pracy – jak go dochodzić?

Odszkodowanie za wypadek w pracy – jak go dochodzić? Wypadek w pracy to zdarzenie, które jest nagłe i spowodowane przyczyną zewnętrzną. Występuje w związku z pracą i może powodować uraz lub śmierć. Odszkodowanie za wypadek w pracy ma na celu naprawienie wyrządzonych szkód i urazów. O odszkodowaniu możemy mówić w przypadku, gdy daną osobę zatrudniono...
Prawa kobiet w ciąży - ciężarne a prawo pracy

Prawa kobiet w ciąży – jakie prawa w pracy przysługują ciężarnej?

Prawa kobiet w ciąży – jakie prawa w pracy przysługują ciężarnej? Prawa kobiet w ciąży to temat budzący wiele wątpliwości. Pracownice takie należą do specjalnej grupy, znajdującej się pod szczególną ochroną. Podlegają one innemu, bardziej uprzywilejowanemu traktowaniu, a ich ochronę przewiduje nie tylko prawo polskie, ale także europejskie oraz międzynarodowe. W polskim prawie ustawą, która...
Tarcza antykryzysowa 2.0

Tarcza antykryzysowa 2.0 – nowe rozwiązania prawne

Tarcza antykryzysowa 2.0 – nowe rozwiązania prawne Wprowadzone ponad miesiąc temu ograniczenia w związku z przemieszczaniem się i prowadzeniem działalności gospodarczych spowodowały ogromny przestój ekonomiczny. Jego skutkiem jest narastający kryzys gospodarczy. Na obecnym etapie epidemii zauważalne już są straty, jakie ponoszą firmy w związku z zakłóceniami przeszkadzającymi w ich regularnej działalności. W związku z panującą...
Pozwy zbiorowe w sprawie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

Pozwy zbiorowe w sprawie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przyjęte do rozpoznania w postępowaniu grupowym

Pozwy zbiorowe w sprawie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przyjęte do rozpoznania w postępowaniu grupowym W ramach prowadzonej praktyki reprezentuję grupę nauczycieli, domagającą się od zatrudniających ją szkół z województwa wielkopolskiego zapłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, które przez wiele lat było im wypłacane w zaniżonej wysokości. W związku z tym sporem, moja kancelaria sporządziła i wniosła...

Kategorie wpisów