Pozwy zbiorowe w sprawie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przyjęte do rozpoznania w postępowaniu grupowym

Pozwy zbiorowe w sprawie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przyjęte do rozpoznania w postępowaniu grupowym

Pozwy zbiorowe w sprawie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
W ramach prowadzonej praktyki reprezentuję grupę nauczycieli, domagającą się od zatrudniających ją szkół z województwa wielkopolskiego zapłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, które przez wiele lat było im wypłacane w zaniżonej wysokości. W związku z tym sporem, moja kancelaria sporządziła i wniosła do jednego z wielkopolskich sądów precedensowe pozwy w postępowaniu grupowym.

Mimo istnienia wielu wątpliwości w zakresie dopuszczalności rozpoznawania spraw ww. kategorii w tym trybie oraz polemiki ze strony przeciwnej, sąd podzielił argumenty Kancelarii i przyjął sprawę do rozpoznania w postępowaniu grupowym. Stanowi to pierwszy istotny krok w odzyskaniu na rzecz nauczycieli należnych im kwot.

Powiązane posty

Zostaw komentarz

Kategorie wpisów