Temat

prawa pracodawcy

Prawa pracodawcy

Prawa pracodawcy są to normy, które dotyczą uprawnień osób zatrudniających pracowników w ramach stosunku pracy. Podobnie jak w przypadku praw pracownika, źródłem praw pracodawcy jest w głównej mierze Kodeks Pracy. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące uprawnień pracodawców znajdują się w poniższych artykułach zamieszczonych na naszym blogu prawniczym.

Pracodawca może m.in. swobodnie wybierać, kogo zatrudni. Może w swobodny sposób ustalać warunki zatrudnienia, w tym m.in. wynagrodzenie oraz ustalenie obowiązków wchodzących w zakres pracy. Jeśli pracownik nie wywiązuje się z nich lub wykonuje je w nieodpowiedni sposób, prawa pracodawcy pozwalają na zwolnienie takiego pracownika. Pracodawca może ponadto nakładać na pracownika kary i udzielać mu upomnień. Do jego uprawnień zalicza się również przyznawanie nagród oraz wyróżnień.

Pamiętaj jednak, że nawet najdokładniej przygotowany artykuł nie zastąpi fachowej porady prawnej. W celu uzyskania szczegółowej informacji dotyczącej Państwa sytuacji zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią adwokacką.

Minimalne wynagrodzenie zlecenie - sprawdź najniższą krajową w 2023!

Minimalne wynagrodzenie na umowę o zlecenie i umowę świadczenia usług w 2022 i 2023

Minimalne wynagrodzenie na umowę o zlecenie i umowę świadczenia usług w 2022 i 2023 Szacuje się, że najniższą stawkę, czyli minimalne wynagrodzenie, zarabia w naszym kraju około 1,5 mln obywateli. Po wielu latach prób i dyskusji z dniem 1 stycznia 2017 r. wprowadzone zostaje Minimalne wynagrodzenie na umowę o zlecenie i umowy o świadczenie usług....
Wypłata zasiłku chorobowego przez pracodawcę

Wypłata zasiłku chorobowego przez pracodawcę i ZUS

Wypłata zasiłku chorobowego przez pracodawcę i ZUS Wypłata zasiłku chorobowego jest jednym z częściej wyszukiwanych tematów dotyczących prawa pracy. W niniejszym artykule weryfikujemy, komu przysługuje zasiłek chorobowy. Sprawdzamy także, jakie są terminy na jego wypłatę. Na początku roku zmieniła się gwarantowana kwota świadczenia chorobowego. Ma to związek ze zmianą minimalnego wynagrodzenia. Poznaj więcej szczegółów dotyczących...
Bezpieczeństwo danych a praca zdalna

Bezpieczeństwo danych w dobie pracy zdalnej – względy prawne

Bezpieczeństwo danych w dobie pracy zdalnej – względy prawne Obecna sytuacja na świecie zmusiła wiele osób do pracy zdalnej. Ten rodzaj wykonywania obowiązków zawodowych wiąże się jednak z pewnymi komplikacjami jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych. Co zrobić, by dane te były bezpieczne i jak pracować zdalnie, nie naruszając prawa? Praca poza siedzibą pracodawcy niesie ze...
Odszkodowanie za wypadek w pracy - jak go dochodzić

Odszkodowanie za wypadek w pracy – jak go dochodzić?

Odszkodowanie za wypadek w pracy – jak go dochodzić? Wypadek w pracy to zdarzenie, które jest nagłe i spowodowane przyczyną zewnętrzną. Występuje w związku z pracą i może powodować uraz lub śmierć. Odszkodowanie za wypadek w pracy ma na celu naprawienie wyrządzonych szkód i urazów. O odszkodowaniu możemy mówić w przypadku, gdy daną osobę zatrudniono...
Tarcza antykryzysowa 2.0

Tarcza antykryzysowa 2.0 – nowe rozwiązania prawne

Tarcza antykryzysowa 2.0 – nowe rozwiązania prawne Wprowadzone ponad miesiąc temu ograniczenia w związku z przemieszczaniem się i prowadzeniem działalności gospodarczych spowodowały ogromny przestój ekonomiczny. Jego skutkiem jest narastający kryzys gospodarczy. Na obecnym etapie epidemii zauważalne już są straty, jakie ponoszą firmy w związku z zakłóceniami przeszkadzającymi w ich regularnej działalności. W związku z panującą...
sposoby na Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym i dyplomowanym – ogólne sposoby

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym i dyplomowanym – ogólne sposoby W poprzednim artykule skupiliśmy się nad problemem rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem z przyczyn dotyczących reformy oświaty. Postanowiliśmy w tym tekście przybliżyć Państwu regulacje z zakresu stosunków służbowych pomiędzy nauczycielami a szkołami. W odpowiedzi na artykuł dotyczący zwolnień z przyczyn wywołanych reformą, wielu z...
rozwiązanie umowy z nauczycielem

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem przed rokiem 2019/20

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem przed rokiem 2019/20 We wrześniu 2017 roku w życie weszła reforma systemu oświaty. Wprowadzono wówczas nową ustawę – Prawo oświatowe, która zastąpiła dotychczasową ustawę o systemie oświaty. Adresatom artykułu nie trzeba przypominać założeń reformy systemu oświaty, warto jednak zwrócić uwagę, że reformę wdrożono na podstawie ustawy. Przepisy wprowadzające ustawę  mają...
Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika z powodu długotrwałej choroby

Długotrwała choroba pracownika przyczyną rozwiązania umowy

Długotrwała choroba pracownika przyczyną rozwiązania umowy Zgodnie z powszechnie obowiązującym mniemaniem pracownik, który przebywa na tzw. chorobowym, jest nietykalny z punktu widzenia ewentualnej możliwości rozwiązania z nim stosunku pracy. Okoliczność ta implikuje fakt, że pracownicy często świadomie wykorzystują swoje chorobowe do unikania pracy oraz pobierania nienależnych im świadczeń. W tym miejscu należałoby wskazać na ewentualne...

Kategorie wpisów