Alimentacja

Alimentacja jest jednym z rodzajów obowiązkowego świadczenia. Płacą je osoby fizyczne na rzecz innych osób fizycznych. Świadczenia w ramach alimentacji płaci się w regularnych odstępach czasowych. Termin ten jest ściśle powiązany z istnieniem obowiązku alimentacyjnego. Regulacje na jego temat znajdują się w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, w rozdziale III. Nosi on tytuł „Obowiązek alimentacyjny”.

Obowiązek ten polega w głównej mierze na dostarczeniu środków utrzymania oraz środków wychowania. Obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Jednym z najczęstszych obowiązków alimentacyjnych jest obowiązek rodziców wobec dziecka. W sytuacji, kiedy dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, rodzice są zobowiązani do alimentacji na jego rzecz. Alimentów mogą żądać od siebie również rozwiedzeni małżonkowie.

Alimentacja to problem, który bardzo często porusza się w aspekcie prawa rodzinnego. Z nami dowiesz się m.in., kiedy masz prawo do alimentów, z czym taki obowiązek się wiążę. Przedstawiamy również, jak ściągnąć niezapłacone alimenty. Nasze teksty powstają z uwzględnieniem obowiązującego prawa i są co jakiś czas aktualizowane.

W poniższych artykułach przedstawiamy najważniejsze regulacje prawne dotyczące alimentacji. Pamiętaj jednak, że nie zastąpią one fachowej porady prawnej. Podczas niej uzyskasz więcej informacji z uwzględnieniem istotnych dla sprawy okoliczności. Czasem z pozoru nieistotne szczegóły mogą bowiem w znaczny sposób wpłynąć na przebieg sprawy. Jeśli potrzebujesz porady prawnej w konkretnej kwestii, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią adwokacką.

Egzekucja alimentów z zagranicy w Polsce: jak je uzyskać?

Kategorie: Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Tagi: |

Egzekucja alimentów z zagranicy bywa niełatwym zadaniem. Konieczność ta występuje, jednak jeśli dłużnik wyjeżdża za granicę i nie dokonuje regulacji zaległości. Jest to trudniejsze w porównaniu z egzekucją alimentów w Polsce. Pozyskanie alimentów z zagranicy nie jest jednak niemożliwe.

Alimenty na dorosłe dziecko — czy trzeba je płacić?

Kategorie: Prawo rodzinne|Tagi: |

Kwestie dotyczące alimentacji budzą sporo wątpliwości oraz emocji. Jednym z ważniejszych zagadnień są alimenty na dorosłe dziecko. W poniższym artykule sprawdzamy, czy pełnoletność jest granicą, do której należy płacić alimenty. Weryfikujemy także, co dzieje się, gdy dziecko osiągnie tę granicę wieku. Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są kryteria, w których konieczne jest płacenie [...]

Odebranie praw rodzicielskich – kiedy ma miejsce?

Kategorie: Prawo rodzinne|Tagi: |

Władza rodzicielska rozumiana jest jako prawa i obowiązki, które względem dziecka mają rodzice. Władza ta zazwyczaj jest sprawowana przez dwóch rodziców nad dzieckiem, które jest małoletnie. W niektórych sytuacjach prawa rodzicielskie i władza rodzicielska mogą jednak zostać odebrane.

Ściąganie alimentów – ułatwienia dzięki zmianom legislacyjnym

Kategorie: Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Tagi: |

W poprzednim artykule poruszyłem kwestię zmian legislacyjnych (kodeks karny art 209) mających na celu ułatwienie ściągania alimentów. Poniżej chciałbym odnieść się do kwestii jak w praktyce wprowadzone zmiany wpłyną na ściąganie alimentów Ściąganie alimentów - ułatwienia Jak już była o tym mowa wprowadzony na podstawie ustawy nowelizującej art. 209 k.k. paragraf 4 stanowi: Nie [...]

Kodeks karny art. 209 – zmiany dotyczące niealimentacji

Kategorie: Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Tagi: , |

Problem niealimentacji jest nie tylko problemem prawnym, ale przede wszystkim problemem społecznym. Dotychczasowe rozwiązania legislacyjne w dużej mierze były niewydolne. Od wejścia w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy, wydaje się, że ściąganie alimentów stanie się znacznie prostsze. Znowelizowany został Kodeks Karny art. 209 oraz ustawa o pomocy osobom [...]

Rozwód z orzeczeniem winy

Kategorie: Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Tagi: , |

W przypadku orzeczenia rozwodu strony nie zawsze przykładają należną uwagę do rozstrzygnięcia w zakresie winy w rozkładzie pożycia. Rozkład pożycia to ustanie więzów fizycznych, psychicznych i gospodarczych. Kwestia ta jest jednak niezwykle istotna. Orzeczenie o winie może decydować o powstaniu obowiązku alimentacyjnego na rzecz drugiego małżonka. Jak więc wygląda rozwód z orzeczeniem winy? Z [...]

Przejdź do góry