Prawo pracy — porady prawne

Szukasz porady prawnej w zakresie prawa pracy? Przeczytaj nasze artykuły, w których poruszamy najważniejsze kwestie dotyczące m.in. praw kobiet w ciąży lub zwolnień pracowników.
Tematyka poruszana w naszych artykułach z pewnością będzie przydatna zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Opisujemy kwestie z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie, w tym prawodawstwa, które powstało podczas pandemii koronawirusa.
Pamiętaj jednak, że porady prawne zawarte w artykułach, nie zastąpią fachowej pomocy prawnej, podczas której prawnik z dużym doświadczeniem i wiedzą, będzie mógł uwzględnić również okoliczności indywidualne dla każdej sprawy, które bardzo często mają wpływ na jej przebieg. W tym celu warto postawić na kontakt z kancelarią prawną.

Dyskryminacja w pracy – jak się chronić i walczyć o swoje prawa?

Prawo pracy|

Dyskryminacja w pracy może dotknąć każdego pracownika. Dyskryminacja to między innymi nierówne traktowanie poszczególnych pracowników. Pracownik, który jest dyskryminowany, ma prawo do wystąpienia na drogę sądową. Jednym z podstawowych praw pracowników jest poszanowanie równości oraz brak dyskryminacyjnych zachowań w środowisku pracy. Niestety praw tych nie zawsze się przestrzega. Z tego artykułu dowiesz się: Jakie [...]

Odszkodowanie za wypadek w pracy – jak go dochodzić?

Prawo pracy, Zadośćuczynienia i odszkodowania|

Wypadek w pracy to zdarzenie, które jest nagłe i spowodowane przyczyną zewnętrzną. Występuje w związku z pracą i może powodować uraz lub śmierć. Odszkodowanie za wypadek w pracy ma na celu naprawienie wyrządzonych szkód i urazów. O odszkodowaniu możemy mówić w przypadku, gdy daną osobę zatrudniono na podstawie umowy o pracę. Z tego artykułu [...]

Prawa kobiet w ciąży – jakie prawa w pracy przysługują ciężarnej?

Prawo pracy|

Prawa kobiet w ciąży to temat budzący wiele wątpliwości. Pracownice takie należą do specjalnej grupy, znajdującej się pod szczególną ochroną. Podlegają one innemu, bardziej uprzywilejowanemu traktowaniu, a ich ochronę przewiduje nie tylko prawo polskie, ale także europejskie oraz międzynarodowe. W polskim prawie ustawą, która porusza tematykę szczególnej ochrony kobiet w ciąży jest Ustawa Kodeks [...]

Pomoc państwa w czasie koronawirusa

Prawo gospodarcze, Prawo pracy|

Cz. 4 – Pomoc  państwa Rząd rusza na pomoc W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, Ministerstwo Rozwoju planuje przedłożyć projekt zawierający nowy pakiet rozwiązań. Jego celem jest pomoc przedsiębiorcom w ustabilizowaniu swojej sytuacji finansowej.W chwili obecnej znamy tylko projekt ustawy, który podlega jeszcze dalszym modyfikacjom. O bardziej wiążących rozwiązaniach, będziemy informować szczegółowo, natomiast [...]

Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w czasie pandemii

Prawo pracy|

Cz. 3 – Sprawy pracownicze Koronawirus podstawą do zwolnień? Wobec rosnącego zagrożenia, z jakim wiąże się rozprzestrzenianie koronawirusa, należy rozważyć kwestię trudności, z jakimi mają obecnie do czynienia przedsiębiorcy. Utrudnienia te mogą doprowadzić do konieczności przeprowadzenia zwolnień wśród zatrudnionej kadry pracowniczej. Jakie są prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w czasie pandemii?  Polscy przedsiębiorcy znajdują [...]

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem przed rokiem 2019/20

Prawo pracy|

We wrześniu 2017 roku w życie weszła reforma systemu oświaty. Wprowadzono wówczas nową ustawę - Prawo oświatowe, która zastąpiła dotychczasową ustawę o systemie oświaty. Adresatom artykułu nie trzeba przypominać założeń reformy systemu oświaty, warto jednak zwrócić uwagę, że reformę wdrożono na podstawie ustawy. Przepisy wprowadzające ustawę  mają charakter przejściowy i obowiązują niestety do dzisiaj. [...]

Minimalne wynagrodzenie na umowę o zlecenie i umowę świadczenia usług

Prawo administracyjne, Prawo cywilne, Prawo gospodarcze, Prawo pracy|

Po wielu latach prób i dyskusji z dniem 1 stycznia 2017 r. wprowadzone zostaje Minimalne wynagrodzenie na umowę o zlecenie i umowy o świadczenie usług. Wszystko za sprawą ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. (Dz. U. 2016.1265). Minimalne wynagrodzenie na umowę o zlecenie a prawo W pierwszej kolejności należy wskazać, iż ustawodawca wprowadził [...]

Długotrwała choroba pracownika przyczyną rozwiązania umowy

Prawo pracy|

Zgodnie z powszechnie obowiązującym mniemaniem pracownik, który przebywa na tzw. chorobowym, jest nietykalny z punktu widzenia ewentualnej możliwości rozwiązania z nim stosunku pracy. Okoliczność ta implikuje fakt, że pracownicy często świadomie wykorzystują swoje chorobowe do unikania pracy oraz pobierania nienależnych im świadczeń. W tym miejscu należałoby wskazać na ewentualne kontrole ZUS mające na celu [...]