Porady prawne — prawo pracy

Szukasz porady prawnej w zakresie prawa pracy? Przeczytaj nasze artykuły, w których poruszamy najważniejsze kwestie dotyczące m.in. praw kobiet w ciąży lub zwolnień pracowników.
Tematyka poruszana w naszych artykułach z pewnością będzie przydatna zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Opisujemy kwestie z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie, w tym prawodawstwa, które powstało podczas pandemii koronawirusa.

W naszych treściach znajdziesz wiele istotnych informacji, które pomogą Ci w rozwianiu wątpliwości dotyczących kwestii związanych z prawem pracy. Poza jak najprostszym wyjaśnieniem danego problemu przytaczamy także podstawy prawne, stanowiące najważniejsze źródło wiedzy prawniczej, związane z danym zagadnieniem.

Pamiętaj jednak, że mimo prób jak najdokładniejszego przedstawienia danego zagadnienia na naszym blogu prawniczym, porady prawne dotyczące prawa pracy, zawarte w artykułach, nie zastąpią fachowej pomocy prawnej, podczas której prawnik z dużym doświadczeniem i wiedzą, będzie mógł uwzględnić również okoliczności indywidualne dla każdej sprawy, które bardzo często mają wpływ na jej przebieg. W tym celu warto postawić na kontakt z kancelarią prawną.

Przerywany czas pracy — czym jest i kto może tak pracować?

Kategorie: Prawo pracy|Tagi: |

Przerywany czas pracy stosują niektóre zakłady pracy w całej Polsce. W prawie podlega on odpowiednim regulacjom. Okazuje się jednak, że nie każda osoba ma możliwość pracy w ten sposób. W poniższym wpisie znajdują się najważniejsze informacje na temat przerywanego czasu pracy. Z tego artykułu dowiesz się: Czym jest przerywany czas pracy? Jak kwestie przerywanego [...]

Wypłata zasiłku chorobowego przez pracodawcę i ZUS

Kategorie: Prawo pracy|Tagi: , |

Wypłata zasiłku chorobowego jest jednym z częściej wyszukiwanych tematów dotyczących prawa pracy. W niniejszym artykule weryfikujemy, komu przysługuje zasiłek chorobowy. Sprawdzamy także, jakie są terminy na jego wypłatę. Na początku roku zmieniła się gwarantowana kwota świadczenia chorobowego. Ma to związek ze zmianą minimalnego wynagrodzenia. Poznaj więcej szczegółów dotyczących wypłaty zasiłku! Z tego artykułu dowiesz [...]

Bezpieczeństwo danych w dobie pracy zdalnej – względy prawne

Kategorie: Prawo cywilne, Prawo pracy|Tagi: , |

Obecna sytuacja na świecie zmusiła wiele osób do pracy zdalnej. Ten rodzaj wykonywania obowiązków zawodowych wiąże się jednak z pewnymi komplikacjami jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych. Co zrobić, by dane te były bezpieczne i jak pracować zdalnie, nie naruszając prawa? Z tego artykułu dowiesz się: Jakie regulacje prawne dotyczą bezpieczeństwa danych podczas pracy zdalnej? [...]

Dyskryminacja w pracy – jak się chronić i walczyć o swoje prawa?

Kategorie: Prawo pracy|Tagi: , |

Dyskryminacja w pracy może dotknąć każdego pracownika. Dyskryminacja to między innymi nierówne traktowanie poszczególnych pracowników. Pracownik, który jest dyskryminowany, ma prawo do wystąpienia na drogę sądową. Jednym z podstawowych praw pracowników jest poszanowanie równości oraz brak dyskryminacyjnych zachowań w środowisku pracy. Niestety praw tych nie zawsze się przestrzega. Z tego artykułu dowiesz się: Jakie [...]

Odszkodowanie za wypadek w pracy – jak go dochodzić?

Kategorie: Prawo pracy, Zadośćuczynienia i odszkodowania|Tagi: , , |

Wypadek w pracy to zdarzenie, które jest nagłe i spowodowane przyczyną zewnętrzną. Występuje w związku z pracą i może powodować uraz lub śmierć. Odszkodowanie za wypadek w pracy ma na celu naprawienie wyrządzonych szkód i urazów. O odszkodowaniu możemy mówić w przypadku, gdy daną osobę zatrudniono na podstawie umowy o pracę. Z tego artykułu [...]

Prawa kobiet w ciąży – jakie prawa w pracy przysługują ciężarnej?

Kategorie: Prawo pracy|Tagi: |

Prawa kobiet w ciąży to temat budzący wiele wątpliwości. Pracownice takie należą do specjalnej grupy, znajdującej się pod szczególną ochroną. Podlegają one innemu, bardziej uprzywilejowanemu traktowaniu, a ich ochronę przewiduje nie tylko prawo polskie, ale także europejskie oraz międzynarodowe. W polskim prawie ustawą, która porusza tematykę szczególnej ochrony kobiet w ciąży jest Ustawa Kodeks [...]

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem przed rokiem 2019/20

Kategorie: Prawo pracy|Tagi: |

We wrześniu 2017 roku w życie weszła reforma systemu oświaty. Wprowadzono wówczas nową ustawę - Prawo oświatowe, która zastąpiła dotychczasową ustawę o systemie oświaty. Adresatom artykułu nie trzeba przypominać założeń reformy systemu oświaty, warto jednak zwrócić uwagę, że reformę wdrożono na podstawie ustawy. Przepisy wprowadzające ustawę  mają charakter przejściowy i obowiązują niestety do dzisiaj. [...]

Minimalne wynagrodzenie na umowę o zlecenie i umowę świadczenia usług

Kategorie: Prawo administracyjne, Prawo cywilne, Prawo gospodarcze, Prawo pracy|Tagi: , |

Szacuje się, że najniższą stawkę zarabia w naszym kraju około 1,5 mln obywateli. Po wielu latach prób i dyskusji z dniem 1 stycznia 2017 r. wprowadzone zostaje Minimalne wynagrodzenie na umowę o zlecenie i umowy o świadczenie usług. Wszystko za sprawą ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. (Dz. U. 2016.1265). Z tego artykułu [...]

Długotrwała choroba pracownika przyczyną rozwiązania umowy

Kategorie: Prawo pracy|Tagi: , |

Zgodnie z powszechnie obowiązującym mniemaniem pracownik, który przebywa na tzw. chorobowym, jest nietykalny z punktu widzenia ewentualnej możliwości rozwiązania z nim stosunku pracy. Okoliczność ta implikuje fakt, że pracownicy często świadomie wykorzystują swoje chorobowe do unikania pracy oraz pobierania nienależnych im świadczeń. W tym miejscu należałoby wskazać na ewentualne kontrole ZUS mające na celu [...]

Przejdź do góry