Postępowanie karne

Postępowanie karne dotyczy czynności procesowych, realizujących prawo karne materialne. Może zostać wszczęte w naprawdę wielu przypadkach. Czy to niewielkie wykroczenie, czy też przestępstwo gospodarcze —  należy znać swoje prawa. Celem postępowania karnego jest wykrycie sprawcy danego czynu zabronionego, a w dalszej kolejności pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Postępowanie karne reguluje Kodeks postępowania karnego z 1997 roku.

W poniższych wpisach staramy się nakreślić specyficzne sprawy postępowania karnego i wyjaśnić ich zawiłości. Pamiętaj jednak, że mimo uwzględnienia aktualnego stanu prawnego, czytanie artykułów nie jest w stanie zastąpić fachowej porady prawnej, udzielanej przez adwokata. Tylko podczas niej możliwe będzie uwzględnienie wszystkich okoliczności istotnych dla sprawy. Czasem bowiem nieistotny z pozoru szczegół, może wpłynąć na ogólny wynik sprawy i jej powodzenie lub porażkę. Ze względu na to zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią adwokacką. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz wiedzy w zakresie prawa karnego jesteśmy w stanie zapewnić Państwu pomoc prawną na najwyższym poziomie.

Tryby ścigania przestępstw

Kategorie: Prawo karne|Tagi: |

Polskie prawo wyróżnia 2 tryby ścigania przestępstw. Są to przestępstwa publicznoskargowe oraz prywatnoskargowe. W ramach przestępstw publicznoskargowych wyróżnia się jeszcze tryb ścigania z urzędu oraz tryb ścigania na wniosek. Wskazane tryby ścigania przestępstw zostaną szerzej opisane w poniższym artykule. Tryby ścigania przestępstw, które funkcjonują w Polsce to przestępstwa ścigane z urzędu, przestępstwa ścigane na [...]

Zgwałcenie i odpowiedzialność karna

Kategorie: Prawo karne|Tagi: |

Zgwałcenie to przestępstwo seksualne, zaliczane do jednych z cięższych przestępstw seksualnych. Polskie prawo wyróżnia różne kwalifikacje zgwałcenia. Przedstawimy je bliżej w naszym wpisie. Kwestię pozostałych przestępstw seksualnych poruszaliśmy w naszym poprzednim wpisie. W tym skupimy się na przestępstwie zgwałcenia. Regulacje prawne dotyczące zgwałcenia zawarte są w Kodeksie karnym. Znajdują się one w rozdziale XXV: [...]

Zatarcie skazania — czym jest i kiedy następuje?

Kategorie: Prawo karne|Tagi: |

Zatarcie skazania stanowi pewnego rodzaju nagrodę dla osób, które w przeszłości popełniły przestępstwo i po odbyciu zasądzonej kary przestrzegają obowiązującego prawa. W poniższym artykule wyjaśniamy, czym jest zatarcie skazania oraz jak złożyć wniosek jego dotyczący! Zatarcie skazania stanowi szansę dla byłych skazanych, by wykreślono ich z Krajowego Rejestru Karnego. Jeśli sąd orzeknie zatarcie skazania, [...]

Obrona konieczna i jej granice – jak bronić się zgodnie z prawem?

Kategorie: Prawo karne|Tagi: |

Obrona konieczna stanowi jeden z kontratypów - okoliczność wyłączającą bezprawność czynu. Ze względu na zaistnienie pewnych okoliczności dane postępowanie, które w innej sytuacji byłoby bezprawne, w określonej sytuacji takie nie jest. Obrona konieczna stanowi odparcie bezprawnego zamachu na określone dobra.  Kwestie dotyczące obrony koniecznej reguluje w Polsce Kodeks karny z 1997 roku w artykule [...]

System dozoru elektronicznego – zmiany w związku z epidemią koronawirusa

Kategorie: Prawo karne|Tagi: |

Błyskawiczne rozprzestrzenianie się wirusa SARS-Cov-2 w kraju i na świecie spowodowało potrzebę wprowadzenia zmian na wielu płaszczyznach życia codziennego. Zmiany te dotyczą również życia więźniów oraz osób, które jeszcze nie rozpoczęły odbywania wymierzonej kary pozbawienia wolności. Jedną z nich jest system dozoru elektronicznego. Zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt przewidujący zmiany [...]

Znęcanie się nad zwierzętami a kodeks karny – podstawowe informacje

Kategorie: Prawo karne|Tagi: |

Znęcanie się nad zwierzętami a kodeks karny - podstawowe informacje W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o tzw. przestępstwie znęcania nad zwierzętami. Zostało ono wyrażone przez ustawodawcę w art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt. Na wstępie wspomnieć trzeba, że obowiązująca w tym zakresie regulacja jest przestarzała i nie przystaje do obecnych [...]

Kodeks karny art. 209 – zmiany dotyczące niealimentacji

Kategorie: Prawo cywilne, Prawo rodzinne|Tagi: , |

Problem niealimentacji jest nie tylko problemem prawnym, ale przede wszystkim problemem społecznym. Dotychczasowe rozwiązania legislacyjne w dużej mierze były niewydolne. Od wejścia w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy, wydaje się, że ściąganie alimentów stanie się znacznie prostsze. Znowelizowany został Kodeks Karny art. 209 oraz ustawa o pomocy osobom [...]

Przestępstwo „prania brudnych pieniędzy”

Kategorie: Prawo gospodarcze, Prawo karne, Prawo karne skarbowe|Tagi: , |

Kolejnym przestępstwem, związanym z działalnością białych kołnierzyków jest tzw. przestępstwo prania brudnych pieniędzy stypizowane w art. 299 Kodeksu karnego. We wcześniejszych tekstach pisaliśmy ogólnie o problemie jakim są przestępstwa białych kołnierzyków oraz o przestępstwie jakim jest posługiwanie się fałszywym dokumentem i podrabianie dokumentów. Pranie brudnych pieniędzy - art. 299 KK Przepis ten penalizuje zachowania [...]

Posługiwanie się fałszywym dokumentem i podrabianie dokumentów

Kategorie: Prawo gospodarcze, Prawo karne|Tagi: |

W praktyce adwokackiej do kancelarii coraz częściej trafiają osoby podejrzane lub też oskarżone o przestępstwa związane z wykonywaniem działalności gospodarczej, m.in. w związku ze świadomym zaciąganiem zobowiązań bez możliwości ich uregulowania. Tym razem omówimy temat tzw. fałszu materialnego.

Przestępstwa białych kołnierzyków – na czym polegają?

Kategorie: Prawo cywilne, Prawo gospodarcze, Prawo karne|Tagi: , |

Przestępstwa białych kołnierzyków - na czym polegają? Przestępstwa osób wykonujących zawody związane z finansami, działających w spółkach i innych podmiotach będących osobami prawnymi, jak również w przedsiębiorstwach prowadzonych przez osoby wykonujące działalność gospodarczą to potocznie przestępstwa białych kołnierzyków. Termin “przestępczość białych kołnierzyków” - "white collar crime" - został wprowadzony w 1949 roku. Przestępczość białych kołnierzyków [...]

Przejdź do góry