Temat

postępowanie karne

Postępowanie karne

Postępowanie karne dotyczy czynności procesowych, realizujących prawo karne materialne. Może zostać wszczęte w naprawdę wielu przypadkach. Czy to niewielkie wykroczenie, czy też przestępstwo gospodarcze —  należy znać swoje prawa. Celem postępowania karnego jest wykrycie sprawcy danego czynu zabronionego, a w dalszej kolejności pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Postępowanie karne reguluje Kodeks postępowania karnego z 1997 roku.

W poniższych wpisach staramy się nakreślić specyficzne sprawy postępowania karnego i wyjaśnić ich zawiłości. Pamiętaj jednak, że mimo uwzględnienia aktualnego stanu prawnego, czytanie artykułów nie jest w stanie zastąpić fachowej porady prawnej, udzielanej przez adwokata. Tylko podczas niej możliwe będzie uwzględnienie wszystkich okoliczności istotnych dla sprawy. Czasem bowiem nieistotny z pozoru szczegół, może wpłynąć na ogólny wynik sprawy i jej powodzenie lub porażkę. Ze względu na to zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią adwokacką. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz wiedzy w zakresie prawa karnego jesteśmy w stanie zapewnić Państwu pomoc prawną na najwyższym poziomie.

Tryby ścigania przestępstw - przestępstwa publicznoskargowe i prywatnoskargowe

Tryby ścigania przestępstw

Tryby ścigania przestępstw. Przestępstwa ścigane z urzędu, na wniosek lub z oskarżenia prywatnego Polskie prawo wyróżnia 2 tryby ścigania przestępstw. Są to przestępstwa publicznoskargowe oraz prywatnoskargowe. W ramach przestępstw publicznoskargowych wyróżnia się jeszcze tryb ścigania z urzędu oraz tryb ścigania na wniosek. Wskazane tryby ścigania przestępstw zostaną szerzej opisane w poniższym artykule. Tryby ścigania przestępstw,...
Zgwałcenie i odpowiedzialność karna

Zgwałcenie i odpowiedzialność karna

Zgwałcenie i odpowiedzialność karna Zgwałcenie to przestępstwo seksualne, zaliczane do jednych z cięższych przestępstw seksualnych. Polskie prawo wyróżnia różne kwalifikacje zgwałcenia. Przedstawimy je bliżej w naszym wpisie. Kwestię pozostałych przestępstw seksualnych poruszaliśmy w naszym poprzednim wpisie. W tym skupimy się na przestępstwie zgwałcenia. Regulacje prawne dotyczące zgwałcenia zawarte są w Kodeksie karnym. Znajdują się one...
Zatarcie skazania w polskim prawie

Zatarcie skazania — czym jest i kiedy następuje?

Zatarcie skazania — czym jest i jak sprawdzić, czy nastąpiło zatarcie skazania, czy następuje automatycznie? Zatarcie skazania stanowi pewnego rodzaju nagrodę dla osób, które w przeszłości popełniły przestępstwo i po odbyciu zasądzonej kary przestrzegają obowiązującego prawa. W poniższym artykule wyjaśniamy, czym jest zatarcie skazania oraz jak złożyć wniosek jego dotyczący! Zatarcie skazania stanowi szansę dla...
Obrona konieczna - przekroczenie granic obrony koniecznej

Obrona konieczna i jej granice – jak bronić się zgodnie z prawem?

Obrona konieczna, przekroczenie granicy obrony koniecznej – jak bronić się zgodnie z prawem? Obrona konieczna stanowi jeden z kontratypów – okoliczność wyłączającą bezprawność czynu. Ze względu na zaistnienie pewnych okoliczności dane postępowanie, które w innej sytuacji byłoby bezprawne, w określonej sytuacji takie nie jest. Obrona konieczna stanowi odparcie bezprawnego zamachu na określone dobra.  Obrona konieczna...
System dozoru elektronicznego - koronawirus

System dozoru elektronicznego – zmiany w związku z epidemią koronawirusa

System dozoru elektronicznego – zmiany w związku z epidemią koronawirusa Błyskawiczne rozprzestrzenianie się wirusa SARS-Cov-2 w kraju i na świecie spowodowało potrzebę wprowadzenia zmian na wielu płaszczyznach życia codziennego. Zmiany te dotyczą również życia więźniów oraz osób, które jeszcze nie rozpoczęły odbywania wymierzonej kary pozbawienia wolności. Jedną z nich jest system dozoru elektronicznego. Zmiany w...
znęcanie się nad zwierzętami kodeks karny

Znęcanie się nad zwierzętami a kodeks karny – podstawowe informacje

Znęcanie się nad zwierzętami a kodeks karny – podstawowe informacje W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o tzw. przestępstwie znęcania nad zwierzętami. Zostało ono wyrażone przez ustawodawcę w art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt. Na wstępie wspomnieć trzeba, że obowiązująca w tym zakresie regulacja jest przestarzała i nie przystaje do obecnych realiów....
Kodeks karny art. 209

Kodeks karny art. 209 – zmiany dotyczące niealimentacji

Kodeks karny art. 209 – zmiany dotyczące niealimentacji Problem niealimentacji jest nie tylko problemem prawnym, ale przede wszystkim problemem społecznym. Dotychczasowe rozwiązania legislacyjne w dużej mierze były niewydolne. Od wejścia w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy, wydaje się, że ściąganie alimentów stanie się znacznie prostsze. Znowelizowany został Kodeks Karny...
Przestępstwo prania brudnych pieniędzy - podstawowe informacje

Przestępstwo „prania brudnych pieniędzy”

Przestępstwo „prania brudnych pieniędzy” Kolejnym przestępstwem, związanym z działalnością białych kołnierzyków jest tzw. przestępstwo prania brudnych pieniędzy stypizowane w art. 299 Kodeksu karnego. We wcześniejszych tekstach pisaliśmy ogólnie o problemie jakim są przestępstwa białych kołnierzyków oraz o przestępstwie jakim jest posługiwanie się fałszywym dokumentem i podrabianie dokumentów. Pranie brudnych pieniędzy – art. 299 KK Przepis...
Kara za posługiwanie się fałszywym dokumentem

Posługiwanie się fałszywym dokumentem i podrabianie dokumentów

W praktyce adwokackiej do kancelarii coraz częściej trafiają osoby podejrzane lub też oskarżone o przestępstwa związane z wykonywaniem działalności gospodarczej, m.in. w związku ze świadomym zaciąganiem zobowiązań bez możliwości ich uregulowania. Tym razem omówimy temat tzw. fałszu materialnego.
oszustwa - przestępstwo białych kołnierzyków

Przestępstwa białych kołnierzyków – na czym polegają?

Przestępstwa białych kołnierzyków – na czym polegają? Przestępstwa osób wykonujących zawody związane z finansami, działających w spółkach i innych podmiotach będących osobami prawnymi, jak również w przedsiębiorstwach prowadzonych przez osoby wykonujące działalność gospodarczą to potocznie przestępstwa białych kołnierzyków. Termin “przestępczość białych kołnierzyków” – „white collar crime” – został wprowadzony w 1949 roku. Przestępczość białych kołnierzyków to...
kodeks art 18 ksh

Art 18 ksh – zakaz pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej w spółce

Art 18 ksh – zakaz pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej w spółce W prowadzonej przeze mnie praktyce bardzo często zdarza się, że osoba mająca problem na gruncie prawa karnego obawia się, że może to się przełożyć na jej sytuację zawodową. Dotyczy to zwłaszcza osób wchodzących w skład organów spółek handlowych. Czy rzeczywiście tak...
kara za nielegalny handel lekami

Nielegalny wywóz leków za granicę

Nielegalny wywóz leków za granicę Polski rynek farmaceutyczny jest największym rynkiem w Europie środkowej oraz szóstym rynkiem w Unii Europejskiej. Według prognoz w 2021 roku jego wartość ma osiągnąć niemal 40 miliardów złotych. Obecnie poważny problem stanowi występujący na polskim rynku farmaceutycznym nielegalny wywóz leków za granicę. Wynika on z faktu, że wiele leków jest...
decyzja starosty o zatrzymaniu prawa jazdy

Przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym – decyzja starosty o zatrzymaniu prawa jazdy

Przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym – decyzja starosty o zatrzymaniu prawa jazdy Decyzja starosty o zatrzymaniu prawa jazdy to coraz częstszy przypadek przy przekroczeniu prędkości na terenie zabudowanym. Urzędnik ma do tego prawo z tytułu nowo wprowadzonych przepisów, które dokładnie regulują, kiedy może to zrobić a kiedy nie. Jak więc wygląda sytuacja prawna kierowców w...
Nagranie rozmowy jako dowód w sprawie karnej

Nagranie jako dowód w sądzie

Kwestia tego, czy nagranie jest dowodem w sądzie, była już niejednokrotnie przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego. W jednym z ostatnich wyroków z dnia 22 kwietnia 2016 r. Sąd Najwyższy po raz kolejny pochylił się nad tą problematyką porządkując niejako dotychczasowe poglądy w przedmiotowej kwestii.

Kategorie wpisów