Kategoria

Reprezentacja obcokrajowców przed sądami i organami administracji państwowej

Reprezentacja obcokrajowców

Pani Maria bezpaństwowiec

22-letnia pani Maria bez praw obywatelskich

22-letnia pani Maria bez praw obywatelskich Pani Maria to 22-latka, która urodziła się oraz wychowała w Polsce, jednak niemożliwe było otrzymanie przez nią polskiego obywatelstwa. Ze względu na fakt, że ambasada Rumunii nie nadała również obywatelstwa rumuńskiego, pani Maria była bezpaństwowcem. Instytucje ani po stronie polskiej, ani po rumuńskiej nie były w stanie podjąć kroków...
Pobyt cudzoziemców podczas pandemii

Sytuacja cudzoziemców przebywających na terytorium RP w czasach pandemii COVID-19

Sytuacja cudzoziemców przebywających na terytorium RP w czasach pandemii COVID-19 31 marca 2020r., Prezydent podpisał Ustawę o ,,zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw’’. Ustawa zawiera szereg rozwiązań dla cudzoziemców, którzy przebywają obecnie na terytorium RP. Jak pobyt...

Kategorie wpisów