Year

2022
Podważenie testamentu notarialnego - jak to zrobić?

Podważenie testamentu notarialnego – jak stwierdzić nieważność testamentu?

Podważenie testamentu – jak podważyć testament? Ile jest czasu na podważenie testamentu? Podważenie testamentu notarialnego jest możliwe, gdy przed sądem zostanie zgłoszony zarzut nieważności testamentu. W jakich przypadkach jest to możliwe i co decyduje o przyczynie nieważności? Z tego artykułu dowiesz się jak podważyć testament notarialny i w jakim czasie można to zrobić. Sprawdź! Czym...
Zawieszenie spółki z o.o - jak przeprowadzić zawieszenie działalności spółki?

Zawieszenie spółki z o.o. – jak zawiesić działalności spółki?

Zawieszenie spółki z o.o. może być koniecznością, kiedy nie przynosi ona zysków lub koszty jej działania są zbyt wysokie. Zawieszenie działalności spółki jest też kołem ratunkowym, zanim podejmie się decyzje o jej ewentualnej likwidacji. Zobacz, jak zawiesić działalność spółki!
Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem - na czym polega?

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem a ustalenie kontaktów – różnice

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem oraz ustalenie jest dosyć powszechnym zagadnieniem. Dzieje się to przede wszystkim, kiedy rodzice dziecka rozwodzą się i należy ustalić, w jaki sposób będzie wyglądało utrzymywanie kontaktów z dzieckiem. Zobacz, na czym polega różnica i jak można je uzyskać!
Jak ubezwłasnowolnić alkoholika? Sprawdź!

Ubezwłasnowolnienie alkoholika – kiedy jest to możliwe i jak to zrobić?

Kiedy działanie osoby uzależnionej może przynieść konsekwencje dla jego bliskich, możliwe jest ubezwłasnowolnienie alkoholika, które następuje na wniosek członków jego rodziny. Co ma na celu ta procedura i jak ją przeprowadzić? Czy przymusowe leczenie odwykowe jest możliwe? Dowiesz się z tego artykułu!
Podział majątku po rozwodzie - o czym należy wiedzieć?

Podział majątku po rozwodzie – o czym należy wiedzieć?

Jeśli chodzi o podział majątku wspólnego małżonków, jest to jedna z najbardziej skomplikowanych spraw, zarówno prawnie, jak i w rzeczywistym przebiegu. Podział majątku może zostać ustalony między małżonkami, czyli polubownie, lub może zostać rozstrzygnięty na drodze sądowej. Dowiedz się, co oznacza ustawowa wspólność majątkowa małżeńska.
na czym polega kontrakt menedżerski

Kontrakt menedżerski w spółce – na czym polega?

Jak sama nazwa wskazuje, taka forma zatrudnienia jest kierowana do osób posiadających wysokie kwalifikacje, często zajmujących stanowiska kierownicze. Co ważne, pojęcia kontraktu polskie prawo nie definiuje. To oznacza, że umowa kontraktu menadżerskiego należy do tak zwanych umów nienazwanych.
Sprzedaż udziałów w spółce - jak to zrobić?

Sprzedaż udziałów w spółce – jak to zrobić i czym skutkuje?

Sprzedaż udziałów w spółce – jak to zrobić i czym skutkuje? Czasami wspólnik w spółce decyduje się na zrezygnowanie z tego układu. Wtedy właśnie musi rozważyć sprzedaż udziałów w spółce. Aby czynność była ważna, należy podjąć odpowiednie kroki, przy zastosowaniu się do określonych procedur. W poniższym artykule wyjaśniamy, o czym należy pamiętać przy sprzedaży udziałów...
Tajemnica przedsiębiorstwa - czym jest?

Tajemnica przedsiębiorstwa i tajemnica handlowa – naruszenie, konsekwencje i zapobieganie

Tajemnica handlowa i tajemnica przedsiębiorstwa – czym są i jak je chronić? Prowadząc przedsiębiorstwo lub będąc zatrudnionym w jakimś miejscu, mogłeś się spotkać z terminem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub „tajemnica handlowa”. Są one istotnym elementem działalności gospodarczych. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, czym są, jakie są konsekwencje naruszenia tajemnicy handlowej lub przedsiębiorstwa. Czy tajemnica przedsiębiorstwa...
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji - czym jest?

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji — na czym polega?

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji — na czym polega? Często dwa podmioty, które zobowiązują się do zawarcia umowy między sobą, chcą zabezpieczyć swój interes. Dzieje się tak zwłaszcza kiedy obie strony zobowiązują się do wzajemnych świadczeń i istnieje obawa, że któraś ze stron się z nich nie wywiąże. W takim wypadku, przy zawieraniu umowy można...
Cofnięcie pozwu - czym jest?

Cofnięcie pozwu – czy jest ono możliwe?

Cofnięcie pozwu – czy jest ono możliwe? Czasami po złożeniu pozwu w sądzie, sytuacja się zmienia i decydujemy się na wycofanie pozwu. Cofnięcie pozwu jest możliwe nawet wtedy, kiedy sprawa trafiła już do sądu. Pewne okoliczności uzasadniają tę czynność. Dowiedz się z poniższego artykułu, o czym należy pamiętać, aby móc wycofać pozew. Czym jest cofnięcie...
Unieważnienie małżeństwa kościelnego

Unieważnienie małżeństwa w świetle polskiego prawa

Unieważnienie małżeństwa w świetle polskiego prawa Unieważnienie małżeństwa jest dopuszczalne przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. By było to możliwe, sąd najpierw musi zbadać, czy zaistniałe przesłanki są wystarczające, by związek małżeński unieważnić. W artykule przytaczamy, z czym wiąże się unieważnienie małżeństwa. W poniższym tekście uwzględniono głównie kwestie dotyczące małżeństwa kościelnego z jednoczesnym uwzględnieniem przepisów dotyczących...

Kategorie wpisów