Wyrok TSUE w sprawie Frankowiczów z czerwca 2023 – jakie wnosi zmiany?

Wyrok TSUE w sprawie Frankowiczów z czerwca 2023 – jakie wnosi zmiany?

Wyrok TSUE w sprawie Frankowiczów z czerwca 2023 – jakie wnosi zmiany?

15 czerwca 2023 roku to dzień, w którym zapadł bardzo istotny wyrok zarówno dla Frankowiczów, jak i bankowców. To właśnie tego dnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenia w dwóch istotnych dla konsumentów aspektach. Zmiany, jakie wprowadza przełomowy wyrok z połowy czerwca, omawiam dokładnie w poniższym artykule.

Orzeczenie TSUE – co zmienia wyrok dla konsumentów?

W związku z ostatnim wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 czerwca 2023 roku o sygnaturze C-520/21, sektor bankowy, który na wszelkie sposoby starał się zniechęcić Frankowiczów do dochodzenia swoich racji przed sądami, utracił ostatni argument, którym próbował zastraszyć konsumentów. TSUE w sposób jasny i klarowny stwierdził, że banki nie mogą żądać od byłych kredytobiorców wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału w sytuacji gdy umowa kredytu została unieważniona. W poniższym artykule wyjaśniam, co oznacza orzecznictwo TSUE dla Frankowiczów.

Jednocześnie Trybunał poszedł jeszcze dalej – stwierdzając, że to kredytobiorcy mogą dochodzić od banku wynagrodzenia za korzystanie z ich kapitału w postaci spłacanych rat kredytu. Zagadnienie trafiło do TSUE na kanwie sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, gdzie Sędzia prowadzący sprawę zapytał Trybunał czy bank ma prawo do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału, ale również czy kredytobiorca może złożyć analogiczny pozew przeciwko bankowi.

Praktyki banków a wyrok TSUE

Co istotne Trybunał podkreślił, że uznanie umowy za nieważną jest skutkiem nieuczciwych praktyk stosowanych przez bank, więc nie można dopuścić do tego, aby mimo to mógł on czerpać korzyści finansowe z tychże praktyk. Ma to wywołać dodatkowy efekt odstraszający dla nieuczciwych przedsiębiorców.

Podobnie TSUE rozprawił się z podnoszonym przez banki oraz KNF argumentem dotyczącym rzekomego zagrożenia stabilności rynków finansowych. Nie ma on bowiem znaczenia w ramach wykładni unijnej dyrektywy nr 93/13, która ma na celu ochronę konsumentów.

Co oznacza orzeczenie TSUE dla Frankowiczów?

W chwili obecnej można więc uznać, że banki pozbawione zostały ostatnich argumentów w walce z reprezentowanymi przez kancelarie adwokackie konsumentami. Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach kredytów frankowych. Wspólnicy mogą poszczycić się wieloma wygranymi sprawami z tego zakresu. Z tego względu zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane pozbyciem się problemu w postaci kredytu frankowego. Więcej informacji o działaniach naszej kancelarii w sprawach o kredytach frankowych znajdą Państwo tu: https://smadwokaci.pl/pomoc-frankowiczom/

Poniżej przedstawiamy niektóre z uzyskanych przez nas wyroków w sprawach frankowych prowadzonych na terenie całego kraju.

Sprawdź nasze wygrane sprawy

  • SPRAWA NA 683 TYS. ZŁ

  • SPRAWA NA 328 TYS. ZŁ

  • SPRAWA NA 205 TYS. ZŁ

  • SPRAWA NA 188 TYS. ZŁ

  • SPRAWA NA 38 TYS. ZŁ

  • SPRAWA NA 92 TYS. ZŁ

  • SPRAWA NA 136 TYS. ZŁ

Powiązane posty

Zostaw komentarz

Kategorie wpisów