Dość powszechne są sytuacje, gdy obiecany przez pracownika biura podróży bajkowy urlop w luksusowym hotelu czy też wygodnym apartamencie w rzeczywistości okazuje się fikcją, a na miejscu turysta dowiaduje się, że warunki jego zakwaterowania są inne niż wynikałoby to z zapewnień uzyskanych na etapie zamawiania wycieczki, lub też z katalogu biura podróży. Często jest tak, że za bezpłatne według wcześniejszych zapewnień atrakcje trzeba zapłacić, albo też w ogóle ich nie ma, w hotelowej restauracji podawane jest jedzenie powodujące, że sporą cześć pobytu spędza się w szpitalu, a w pokojach i na korytarzach jest wilgoć, brud oraz robactwo. Warto pamiętać, że w takiej sytuacji przysługuje nam odszkodowanie za zmarnowany urlop.

Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

W takich i w wielu innych przypadkach turysta nie jest bezbronny, powinien on jednak zastane na miejscu warunki odpowiednio udokumentować, najlepiej zdjęciami lub krótkimi filmami. Niezwykle istotnym jest również zadośćuczynienie obowiązkom, które na turystę nakłada Ustawa o usługach turystycznych. Po pierwsze więc należy zgłosić wykonawcy usługi (hotelowi) lub też organizatorowi wycieczki (np. bezpośrednio do biura podróży – telefonicznie lub też na miejscu – rezydentowi), że zastane na miejscu warunki nie odpowiadają standardowi, o którym zapewniali pracownicy biura podróży. Jednocześnie, z ustawy wynika że organizator turystyki musi w umowie wyraźnie poinformować drugą stronę o ciążącym na niej ww. obowiązku.

Odpowiedzialność za złe warunki w hotelu

Często zdarza się, że po przyjeździe do miejsca zakwaterowania turyści otrzymują mniejszy pokój niż ten wskazany w umowie lub katalogu. Możliwa jest także sytuacja gdy zamiast pokoju z widokiem na morze, otrzymujemy pokój w hotelu położonym od morza w znacznej odległości. Pokoje są gorzej wyposażone, nieposprzątane, albo nieumeblowane w porównaniu do tego, co wskazywało biuro podróży. Równie częsta jest sytuacja, gdy są one zawilgocone, albo co gorsze pojawia się w nich robactwo. Odszkodowanie za karaluchy bądź mrówki również należy się poszkodowanemu. W takich sytuacjach częstym manewrem ze strony biur podróży jest próba przerzucenia odpowiedzialności na sam hotel. Takie działania są jednak całkowicie oderwane od obowiązujących w naszym kraju regulacji prawnych. Pełną odpowiedzialność ponosi w tych przypadkach biuro podróży i to ono będzie musiało ponieść odszkodowanie za zmarnowany urlop.

Odpowiedzialność za źle zorganizowane wycieczki fakultatywne i niesmaczne jedzenie w restauracji

Podkreślić trzeba, że organizator turystyki (biuro podróży) ponosi pełną odpowiedzialność za podwykonawców którym zleca chociażby dowóz turystów na miejsce, organizację wycieczek fakultatywnych, czy też pracę lokalnych przewodników. Podobnie rzecz się ma z pracą restauracji, w których zakontraktowane są posiłki dla turystów, w szczególności jeśli ktoś się tym jedzeniem zatruje. Również w tych przypadkach możliwe jest dochodzenie swoich praw przed sądem.

W wyżej wskazanych przypadkach turysta dochodzić może od biura podróży odszkodowania oraz zadośćuczynienia.

Szukasz adwokata z Poznania z zakresu odszkodowań?

Skontaktuj się z nami!

Odszkodowanie za zmarnowany urlop

Co do zasady to pierwsze obliczyć można na podstawie tzw. Tabeli Frankfurckiej. Jest to dokument, który opracowany został na zleceniem Izby Cywilnej Sądu Krajowego Republiki Federalnej Niemiec i jako nie posiadający odpowiednika w Polsce stosowany jest przy rozpoznawaniu sporów przed Sądami powszechnymi. Tabela ta zawiera wyliczenie niemal wszystkich możliwych niedogodności mogących spotkać konsumenta wypoczywającego na wakacjach. Za każde takie „przewinienie” ze strony biura podróży obowiązany jest on zwrócić określony procent ceny wycieczki, przy czym w niektórych przypadkach przewidziane zostały tzw.”widełki” – zależnie od stopnia przewinienia.

Jak posługiwać się tabelą frankfurcką

Rodzaj wadyBonifikarta w %
IZAKWATEROWANIE
1.Zmiana oferowanego obiektu na inny10-25
2.Zmiana odległości od plaży5-10
3.Zmiana warunków noclegu (inne piętro, bungalow na hotel itp.)5-10
4.Zamiana pokoju (np. 2 zamiast 1- osobowego)20-25
5.Gorszy pokój (w stosunku do obietnic):
za ciasny5-10
bez balkonu5-10
bez obiecanego widoku (morze, góry)5-10
robactwo10-50
bez pełnego węzła sanitarnego15-25
bez WC15
bez prysznica10
bez klimatyzacji10-20
bez radia i TV5
brak estetyki5-15
wymagający remontu i napraw10-50
robactwo10-50
6.Braki w wyposażeniu:
toalety15
łazienki15
przerwy w dostawie prądu lub gazu10-20
przerwy w dostawie wody10
brak windy5-10
7.Obsługa:
brak serwisu hotelowego25
brak higieny10-20
rzadko zmieniana pościel5-10
8.Inne niewygody:
hałas w dzień5-25
hałas w nocy10-40
brzydkie zapachy5-15
9.Brak przewidzianych zabiegów:
kąpieli termalnych20-40
masaży20-40
IIWYŻYWIENIE
1.Bez posiłków (a były przewidziane)50
2.Wady menu:
jednostajne5
nie dość ciepłe10
niesmaczne20-30
3.Obsługa przy posiłkach:
samoobsługa zamiast kelnerskiej10-15
długi czas oczekiwania5-15
posiłki na zmiany10
brak higieny na stołach5-10
brudna zastawa5-15
IIINIEKTÓRE Z POZOSTAŁYCH USTEREK(w stosunku do obietnic )
brak basenu lub brudny10-20
brudna plaża10-20
zakaz kąpieli w morzu braki w wyposażeniu plażowym5-10
odwołanie przewidzianych wycieczek20-30
wycieczki bez przewodnika10-20
nieprzewidziana przeprowadzkaproporcjonalnie do straty czasu (np. 1 dzień – równowartość)
IVTRANSPORT
spóźnienie ponad 4 godz.5
zmiana klasy na gorszą10-15
brak obiecanego transferuzwrot kosztów taksówek

Wysokość zadośćuczynienia za zmarnowany urlop

Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop dotyczy dóbr niematerialnych – w opisywanym przypadku przede wszystkim przyjemności jaką turysta traci w związku z niewłaściwą realizacją umowy przez biuro podróży. Należne jest ono za uszczerbek niemajątkowy tj. krzywdę. Kupując wycieczkę w biurze podróży liczy się na korzyści w postaci przyjemności, spokoju, wypoczynku. Jeśli wskutek nieprawidłowej realizacji umowy przez biuro podróży, przyjemności tych nie otrzymujemy, należne jest stosowne zadośćuczynienie. Jest ono niezależne od przyznanego odszkodowania. Dla ustalenia jego wysokości znaczenie może mieć m.in. stres związany z zastanymi na miejscu warunkami i różnicą w stosunku do tego co obiecywał organizator. Sądy biorą również pod uwagę czas jaki turysta zmuszony był poświęcić na załatwianie kwestii związanych z niedogodnościami wynikłymi w związku z niewłaściwym wykonaniem umowy przez biuro podróży.

Zasądzane przez sądy zadośćuczynienia za zmarnowany urlop sięgać mogą, w zależności od sytuacji, od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Istotne znaczenie może mieć nawet jeden dzień zakwaterowania w niewłaściwych warunkach – jeżeli rzutuje on na pozostałą część wakacyjnego pobytu. W praktyce zdarza się także naprawienie szkody w postaci udzielenia świadczenia zastępczego. Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop może polegać na umożliwieniu udziału w innej wycieczce, pobytu w hotelu, przyznaniu voucheru czy rabatu, jeżeli poszkodowany zdecyduje się ponownie skorzystać z usług tego samego organizatora wyjazdów turystycznych.

Nasza kancelaria zajmuje się m. in. tego typu sprawami o odszkodowanie, ale również wieloma innymi z tego zakresu. Stąd posiadamy doświadczenie w tej gałęzi prawa i wiemy, co doradzić naszemu Klientowi.