Przestępstwa gospodarcze

Przestępstwa gospodarcze są to czyny, których dokonują uczestnicy obrotu gospodarczego. Przynajmniej jeden z uczestników jest podmiotem profesjonalnym. Przestępstwa te podlegają karze, ze względu na fakt, że zagrażają dobrom w sferze życia gospodarczego. Do przestępstw gospodarczych należą m.in. przestępstwa komputerowe, przestępstwa giełdowe, fałszowanie zestawień księgowych, oszustwa podatkowe, a także naruszanie norm bezpieczeństwa i zdrowia pracowników czy też tworzenie fikcyjnych przedsiębiorstw bądź piramid finansowych.

Przestępstwa gospodarcze naruszają interesy wszystkich uczestników obrotu gospodarczego. Dodatkowo godzą w instytucje finansów publicznych. O. Górniok wyróżnia 4 możliwe ujęcia sklasyfikowania przestępczości gospodarczej. Są to ujęcia administracyjne, dziennikarskie, profesjonalne oraz marksistowskie. Autorka ta wskazuje także 3 typy patologicznych zachowań gospodarczych, właściwych dla pewnego okresu – gospodarki nakazowo-rozdzielczej, okresu przejściowego, a także gospodarki rynkowej.

Zgodnie z przepisami działalność gospodarcza to działalność wytwórcza, budowlana, handlowa itp., która jest wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Zachowania uczestników, które są bezprawne i karalne mogą zostać zaliczone jako przestępczość gospodarcza.

Analizując przestępczość gospodarczą, wyróżnia się dwa rodzaje czynników kryminogennych. Można je podzielić na te związane z płaszczyzną ekonomiczną oraz społeczno-kulturową. Do czynników tych zalicza się m.in. reguły nadzorowania instytucji, zmienność sytuacji gospodarczych, a także prawne formy działalności. Podziałowi na kilka grup podlegają także sprawcy przestępstw gospodarczych. Wyróżnia się wśród nich sprawców zawodowych, sytuacyjnych oraz okazjonalnych. Sprawcy przestępstw gospodarczych należą do różnych warstw – górnej, średniej i dolnej.

Przestępstwo komputerowe — co zrobić, gdy padniesz jego ofiarą?

Kategorie: Prawo karne|Tagi: |

Internet obecnie staje się nie tylko źródłem wielu korzyści, ale także zagrożeń. Pozorna anonimowość panująca w sieci sprawia, że niektórzy oszuści upodobali sobie to miejsce do dokonywania czynów zabronionych. To z kolei prowadzi do sytuacji, w której przestępstwo komputerowe dotyka coraz większej liczby użytkowników. Internetowi oszuści wykazują się ponadto większą kreatywnością i coraz częściej [...]

Przestępstwo „prania brudnych pieniędzy”

Kategorie: Prawo gospodarcze, Prawo karne, Prawo karne skarbowe|Tagi: , |

Kolejnym przestępstwem, związanym z działalnością białych kołnierzyków jest tzw. przestępstwo prania brudnych pieniędzy stypizowane w art. 299 Kodeksu karnego. We wcześniejszych tekstach pisaliśmy ogólnie o problemie jakim są przestępstwa białych kołnierzyków oraz o przestępstwie jakim jest posługiwanie się fałszywym dokumentem i podrabianie dokumentów. Pranie brudnych pieniędzy - art. 299 KK Przepis ten penalizuje zachowania [...]

Przestępstwa białych kołnierzyków – na czym polegają?

Kategorie: Prawo cywilne, Prawo gospodarcze, Prawo karne|Tagi: , |

Przestępstwa białych kołnierzyków - na czym polegają? Przestępstwa osób wykonujących zawody związane z finansami, działających w spółkach i innych podmiotach będących osobami prawnymi, jak również w przedsiębiorstwach prowadzonych przez osoby wykonujące działalność gospodarczą to potocznie przestępstwa białych kołnierzyków. Termin “przestępczość białych kołnierzyków” - "white collar crime" - został wprowadzony w 1949 roku. Przestępczość białych kołnierzyków [...]

Art 18 ksh – zakaz pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej w spółce

Kategorie: Prawo cywilne, Prawo gospodarcze, Prawo karne|Tagi: , |

W prowadzonej przeze mnie praktyce bardzo często zdarza się, że osoba mająca problem na gruncie prawa karnego obawia się, że może to się przełożyć na jej sytuację zawodową. Dotyczy to zwłaszcza osób wchodzących w skład organów spółek handlowych. Czy rzeczywiście tak jest? Przyjrzyjmy się art. 18 ksh. Art. 18 ksh § 2 - Kodeks [...]

Przejdź do góry