Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości pomaga w rozstrzygnięciu wielu trudnych przypadków. Gdy w grę wchodzi grunt, budowa lub dzielenie ziemi, warto jest znać swoje prawa i obowiązku. W poniższych wpisach blogowych wyjaśniamy specyfikę prawa nieruchomości i nakreślamy trudne sytuacje prawne.

Źródłem informacji na temat prawa nieruchomości jest m.in. Kodeks Cywilny. Nie zawiera on definicji nieruchomości wprost, natomiast podaje jej 3 rodzaje: nieruchomości gruntowe, nieruchomości budynkowe oraz nieruchomości lokalowe, czyli części budynków.

W poniższych artykułach uwzględniamy obowiązujący stan prawny. Należy jednak zaznaczyć, że mimo starannego przygotowania, czytanie artykułu nie jest w stanie zastąpić konsultacji prawnej ze specjalistą. Czasem z pozoru nieistotna rzeczy decyduje o dalszym przebiegu sprawy, a w konsekwencji o werdykcie. Ze względu na to zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią prawną z Poznania. Dzięki zdobytej wiedzy oraz doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić Państwu obsługę na najwyższym poziomie. Oferujemy skuteczną walkę o Państwa prawa, związaną z szerokim zagadnieniem, jakim jest prawo nieruchomości.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji — na czym polega?

Kategorie: Prawo cywilne|Tagi: , |

Często dwa podmioty, które zobowiązują się do zawarcia umowy między sobą, chcą zabezpieczyć swój interes. Dzieje się tak zwłaszcza kiedy obie strony zobowiązują się do wzajemnych świadczeń i istnieje obawa, że któraś ze stron się z nich nie wywiąże. W takim wypadku, przy zawieraniu umowy można zastosować notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Czym [...]

Sprzedaż mieszkania ze spadku

Kategorie: Prawo spadkowe|Tagi: |

W ostatnich latach w życie weszły przepisy, które sprawiają, że sprzedaż mieszkania ze spadku staje się łatwiejsza. W poniższym artykule przytaczamy, jakie formalności należy spełnić, by móc rozporządzać majątkiem, który zyskaliśmy po spadkodawcy. Dziedziczenie może mieć miejsce na 2 sposoby. Pierwszym z nich jest dziedziczenie na mocy testamentu. W przypadku jego braku lub nieważności [...]

Przekształcenie mieszkania spółdzielczego własnościowego w odrębną własność

Kategorie: Prawo administracyjne, Prawo cywilne|Tagi: , |

Przekształcenie mieszkania spółdzielczego własnościowego w odrębną własność na skutek wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. (sygnatura akt K 64/07) oraz z dnia 14 lutego 2012 r. (sygnatura akt P 17/10) stało się dla dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych, które przed nieodpłatnym przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową były mieszkaniami przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej [...]

Budowa na cudzym gruncie

Kategorie: Prawo cywilne|Tagi: |

Wbrew pozorom, jeszcze do niedawna stosunkowo często miały miejsce sytuacje „nabycia własności” nieruchomości z pominięciem formy aktu notarialnego. Wówczas świeżo upieczony „właściciel” przystępował do budowy domu lub też innego budynku. Jednakże, oczywistym obecnie jest, że dokonana przez niego transakcja zakupu nieruchomości nie była skuteczna. W tej sytuacji znajduje zastosowanie zasada panująca już w starożytnym [...]

Mała ustawa reprywatyzacyjna – Tekst

Kategorie: Odzyskiwanie majątku utraconego po II Wojnie Światowej, Prawo administracyjne, Prawo cywilne, Prawo rodzinne, Prawo spadkowe, Zadośćuczynienia i odszkodowania|Tagi: , |

W sobotę w życie wchodzi tzw. Mała ustawa reprywatyzacyjna. Jej celem jest uregulowanie kwestii związanych z reprywatyzacją nieruchomości przejętych po II Wojnie Światowej przez państwo polskie. Ustawa nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z odzyskiwaniem zabranego mienia, jednakże wskazuje drogę, jaką prawdopodobnie w najbliższych miesiącach pójdzie ustawodawca w tej materii. Poniżej zamieszczamy tekst ustawy. Zmiana ustawy [...]

Jak odzyskać ziemie zabrane przez państwo bez ustawy reprywatyzacyjnej?

Kategorie: Odzyskiwanie majątku utraconego po II Wojnie Światowej, Prawo administracyjne, Prawo cywilne|Tagi: |

 W związku z wydarzeniami w Warszawie bardzo popularnym tematem stało się odzyskiwanie majątków zabranych właścicielom przez Państwo Polskie w różnych okresach po II Wojnie Światowej. Niewątpliwie istnieje konieczność uchwalenia ustawy regulującej tę materię. Jednakże jej brak nie oznacza, że dawni właściciele nie mogą dochodzić zwrotu bezprawnie odebranych nieruchomości, bądź odszkodowania odpowiadającego ich wartości. Jak [...]

Przejdź do góry