Temat

prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości pomaga w rozstrzygnięciu wielu trudnych przypadków. Gdy w grę wchodzi grunt, budowa lub dzielenie ziemi, warto jest znać swoje prawa i obowiązku. W poniższych wpisach blogowych wyjaśniamy specyfikę prawa nieruchomości i nakreślamy trudne sytuacje prawne.

Źródłem informacji na temat prawa nieruchomości jest m.in. Kodeks Cywilny. Nie zawiera on definicji nieruchomości wprost, natomiast podaje jej 3 rodzaje: nieruchomości gruntowe, nieruchomości budynkowe oraz nieruchomości lokalowe, czyli części budynków.

W poniższych artykułach uwzględniamy obowiązujący stan prawny. Należy jednak zaznaczyć, że mimo starannego przygotowania, czytanie artykułu nie jest w stanie zastąpić konsultacji prawnej ze specjalistą. Czasem z pozoru nieistotna rzeczy decyduje o dalszym przebiegu sprawy, a w konsekwencji o werdykcie. Ze względu na to zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią prawną z Poznania. Dzięki zdobytej wiedzy oraz doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić Państwu obsługę na najwyższym poziomie. Oferujemy skuteczną walkę o Państwa prawa, związaną z szerokim zagadnieniem, jakim jest prawo nieruchomości.

Jak przebiega sprzedaż mieszkania ze spadku

Sprzedaż mieszkania ze spadku

Sprzedaż mieszkania ze spadku, czy zapłacę podatek od sprzedaży? W ostatnich latach w życie weszły przepisy, które sprawiają, że sprzedaż mieszkania ze spadku staje się łatwiejsza. W poniższym artykule przytaczamy, jakie formalności należy spełnić, by móc rozporządzać majątkiem, który zyskaliśmy po spadkodawcy. Dziedziczenie może mieć miejsce na 2 sposoby. Pierwszym z nich jest dziedziczenie na...
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji - czym jest?

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji — na czym polega?

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji — na czym polega? Często dwa podmioty, które zobowiązują się do zawarcia umowy między sobą, chcą zabezpieczyć swój interes. Dzieje się tak zwłaszcza kiedy obie strony zobowiązują się do wzajemnych świadczeń i istnieje obawa, że któraś ze stron się z nich nie wywiąże. W takim wypadku, przy zawieraniu umowy można...
przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność

Przekształcenie mieszkania spółdzielczego własnościowego w odrębną własność

Przekształcenie mieszkania spółdzielczego własnościowego w odrębną własność Przekształcenie mieszkania spółdzielczego własnościowego w odrębną własność na skutek wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. (sygnatura akt K 64/07) oraz z dnia 14 lutego 2012 r. (sygnatura akt P 17/10) stało się dla dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych, które przed nieodpłatnym przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową były...
budowa na cudzym gruncie

Budowa na cudzym gruncie

Budowa na cudzym gruncie Wbrew pozorom, jeszcze do niedawna stosunkowo często miały miejsce sytuacje „nabycia własności” nieruchomości z pominięciem formy aktu notarialnego. Wówczas świeżo upieczony „właściciel” przystępował do budowy domu lub też innego budynku. Jednakże, oczywistym obecnie jest, że dokonana przez niego transakcja zakupu nieruchomości nie była skuteczna. W tej sytuacji znajduje zastosowanie zasada panująca...
Mała ustawa reprywatyzacyjna

Mała ustawa reprywatyzacyjna – Tekst

Mała ustawa reprywatyzacyjna – Tekst W sobotę w życie wchodzi tzw. Mała ustawa reprywatyzacyjna. Jej celem jest uregulowanie kwestii związanych z reprywatyzacją nieruchomości przejętych po II Wojnie Światowej przez państwo polskie. Ustawa nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z odzyskiwaniem zabranego mienia, jednakże wskazuje drogę, jaką prawdopodobnie w najbliższych miesiącach pójdzie ustawodawca w tej materii. Poniżej zamieszczamy...
Odzyskanie nieruchomości od skarbu państwa

Jak odzyskać ziemie zabrane przez państwo bez ustawy reprywatyzacyjnej?

Jak odzyskać ziemie zabrane przez państwo bez ustawy reprywatyzacyjnej? W związku z wydarzeniami w Warszawie bardzo popularnym tematem stało się odzyskiwanie majątków zabranych właścicielom przez Państwo Polskie w różnych okresach po II Wojnie Światowej. Niewątpliwie istnieje konieczność uchwalenia ustawy regulującej tę materię. Jednakże jej brak nie oznacza, że dawni właściciele nie mogą dochodzić zwrotu bezprawnie...

Kategorie wpisów