ul. św. Wojciech 10/7, 61-749 Poznań   |   kontakt@smadwokaci.pl   |   tel. 602 853 470,   |   tel. 697 566 050   |   tel. 509 131 490
Reprezentacja obcokrajowców przed sądami i organami administracji państwowej 2017-09-12T09:22:12+00:00

REPREZENTACJA OBCOKRAJOWCÓW PRZED SĄDAMI I ORGANAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

  • prowadzenie spraw związanych z wydaniem oraz przedłużaniem okresu ważności wiz,
  • prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zezwoleń na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • prowadzenie spraw związanych z udzieleniem statusu uchodźcy,
  • prowadzenie spraw związanych z udzieleniem ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany,
  • prowadzenie spraw związanych z udzieleniem azylu,
  • prowadzenie spraw związanych z udzieleniem ochrony czasowej,
  • prowadzenie spraw związanych ze zobowiązaniem cudzoziemca do powrotu,
  • prowadzenie spraw dotyczących udzielenia zgody na pracę na terenie Polski.

OSTATNIE AKTUALNOŚCI – REPREZENTACJA OBCOKRAJOWCÓW PRZED SĄDAMI I ORGANAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ