Odzyskiwanie majątku utraconego po II wojnie światowej

  • Udzielanie porad prawnych,
  • przygotowywanie opinii prawnych o możliwości odzyskania majątku,
  • reprezentacja i pomoc w postępowaniach odszkodowawczych,
  • pomoc w uzyskaniu zabranego mienia,
  • pomoc w zakresie dochodzenia odszkodowania,
  • inicjowanie i prowadzenie postępowania o zwrot majątku przed wszystkimi organami,
  • postępowanie na etapie fizycznego odzyskania majątku.
Mała ustawa reprywatyzacyjna

Mała ustawa reprywatyzacyjna – Tekst

Mała ustawa reprywatyzacyjna – Tekst W sobotę w życie wchodzi tzw. Mała ustawa reprywatyzacyjna. Jej...