ODZYSKIWANIE MAJĄTKU UTRACONEGO PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

  • Udzielanie porad prawnych,
  • przygotowywanie opinii prawnych o możliwości odzyskania majątku,
  • reprezentacja i pomoc w postępowaniach odszkodowawczych,
  • pomoc w uzyskaniu zabranego mienia,
  • pomoc w zakresie dochodzenia odszkodowania,
  • inicjowanie i prowadzenie postępowania o zwrot majątku przed wszystkimi organami,
  • postępowanie na etapie fizycznego odzyskania majątku.

Szukasz adwokata z Poznania zajmującego się odzyskiwaniem utraconego majątku?

Skontaktuj się z nami!