ul. św. Wojciech 10/7, 61-749 Poznań   |   kontakt@smadwokaci.pl   |   tel. 602 853 470,   |   tel. 697 566 050   |   tel. 509 131 490
Prawnik Jakub Kalak 2019-02-12T07:41:29+00:00

Prawnik Jakub Kalak

Adwokat Poznań Jakub Kalak

Specjalista w zakresie prawa cywilnego oraz administracyjnego. Zajmuje się również sprawami karnymi o charakterze gospodarczym i skarbowym. Zapewnia obsługę prawną podmiotom gospodarczym, opracowuje i nadzoruje ich procesy restrukturyzacyjne oraz wygasza działalność. Brał udział w kompleksowej obsłudze jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych. Niemała część jego pracy zawodowej skupia się na praktyce procesowej. Ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe zdobywał przede wszystkim w poznańskich kancelariach prawnych i podatkowych, w PZU S.A. oraz w jednej z największych polskich kancelarii brokerów ubezpieczeniowych.

Doktorant w Zakładzie Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Odbył też stypendium naukowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Zurychu. Prelegent oraz uczestnik licznych konferencji naukowych z zakresu prawa cywilnego, w szczególności procedury cywilnej. Autor ponad 20 publikacji z zakresu procedury cywilnej, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych. W pracy naukowej skupia się jednak przede wszystkim na zagadnieniach postępowania dowodowego w sprawach cywilnych, pozasądowych metodach rozwiązywania sporów oraz sądowym postępowaniu egzekucyjnym.

MASZ PYTANIA? WĄTPLIWOŚCI? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

OSTATNIE AKTUALNOŚCI

  • Przestępstwo znęcania się nad zwierzętami

Przestępstwo znęcania się nad zwierzętami

16 maja 2019|0 komentarzy

W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o tzw. przestępstwie znęcania nad zwierzętami, które wyrażone zostało przez ustawodawcę w [...]

Skutki reformy systemu oświaty w zakresie możliwości rozwiązywania z nauczycielami stosunku pracy przed rokiem szkolnym 2019/20

5 kwietnia 2019|0 komentarzy

            We wrześniu 2017 roku w życie weszła reforma systemu oświaty. Wprowadzono wówczas nową ustawę - Prawo oświatowe, która [...]

  • Brak wynagrodzenia

Pozwy zbiorowe w sprawie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przyjęte do rozpoznania w postępowaniu grupowym

5 kwietnia 2019|0 komentarzy

W ramach prowadzonej praktyki reprezentuję grupę nauczycieli, domagającą się od zatrudniających ją szkół z województwa wielkopolskiego zapłaty wynagrodzenia za [...]

  • Roszczenie ubezpieczonego wobec ubezpieczyciela o zwrot świadczenia spełnionego na rzecz pokrzywdzonego

Roszczenie ubezpieczonego wobec ubezpieczyciela o zwrot świadczenia spełnionego na rzecz pokrzywdzonego

21 grudnia 2018|0 komentarzy

Sprawca wypadku komunikacyjnego, wobec którego zastosowano środek karny polegający na obowiązku naprawienia szkody albo też orzeczono obowiązek wypłaty zadośćuczynienia [...]