ul. św. Wojciech 10/7, 61-749 Poznań   |   kontakt@smadwokaci.pl   |   tel. 602 853 470,   |   tel. 697 566 050   |   tel. 509 131 490
Prawo sportowe 2017-09-12T09:22:12+00:00

PRAWO SPORTOWE

  • udzielanie porad prawnych,
  • dochodzenia należności od klubu sportowego,
  • uzyskiwania odszkodowań i zadośćuczynień w przypadku kontuzji,
  • reprezentowania sportowca w kontaktach z klubem lub sponsorem,
  • podpisania przez sportowca umowy z klubem lub sponsorem,
  • reprezentowaniu sportowca przed sądami polubownym i innymi organami (w szczególności przed Piłkarskim Sądem Polubownym Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Izbą ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych Polskiego Związku Piłki Nożnej), a także przed sądami powszechnymi,
  • transfer sportowca.

OSTATNIE AKTUALNOŚCI – PRAWO SPORTOWE