ul. św. Wojciech 10/7, 61-749 Poznań   |   kontakt@smadwokaci.pl   |   tel. 602 853 470,   |   tel. 697 566 050   |   tel. 509 131 490
Prawo pracy 2017-09-12T09:22:12+00:00

PRAWO PRACY

  • reprezentacja w sporach sądowych przed sądami wszystkich instancji, na terenie kraju oraz prowadzenie negocjacji ugodowych,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dochodzenie roszczeń dotyczących mobbingu i nierównego traktowania,
  • roszczenia związane z niezgodnym z prawem lub nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę,
  • roszczenia związane z niezgodnym z prawem lub nieuzasadnionym rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia,
  • przygotowanie opinii prawnych,
  • negocjowanie i konstruowanie Układów Zbiorowych Pracy, aneksów, regulaminów pracy, premiowania i wynagradzania, sporządzanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów oraz klauzul o zakazie konkurencji,
  • kompleksowa obsługa prawna przy zwolnieniach grupowych oraz indywidualnych,
  • obsługa prawna w zakresie postępowań podejmowanych po zajściu wypadku przy pracy – postępowanie powypadkowe, roszczenia pracowników legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców,
  • ochrona przed roszczeniami dotyczącymi mobbingu czy dyskryminacji.