ul. św. Wojciech 10/7, 61-749 Poznań   |   kontakt@smadwokaci.pl   |   tel. 602 853 470,   |   tel. 697 566 050   |   tel. 509 131 490
Prawo karne 2017-09-12T09:22:12+00:00

PRAWO KARNE

 • udzielanie porad prawnych,
 • przygotowanie opinii prawnych z zakresu prawa karnego ze szczególnym uwzględnieniem minimalizowania ryzyka ponoszenia odpowiedzialności prawnokarnej,
 • reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu sądowym,
 • reprezentacja w postępowaniu wykonawczym,
 • przygotowanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia,
 • przygotowanie apelacji oraz kasacji,
 • przygotowywanie zażaleń oraz sprzeciwów od wyroków nakazowych,
 • sporządzanie wniosków o:
  • odroczenie wykonania kary,
  • warunkowe zawieszenie kary,
  • udzielenie przerwy w karze,
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie,
  • ułaskawienie,
 • prowadzenie postępowań o odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
 • reprezentacja w sprawach o wykroczenia,
 • reprezentacja w sprawach karnych w postępowaniu międzynarodowym,
 • analiza prawnokarna podejmowanych działań gospodarczych,
 • udział i prowadzenie negocjacji związanych z dobrowolnym poddaniem się karze lub skazaniem bez.