ul. św. Wojciech 10/7, 61-749 Poznań   |   kontakt@smadwokaci.pl   |   tel. 602 853 470,   |   tel. 697 566 050   |   tel. 509 131 490
Prawo autorskie 2017-09-12T09:22:12+00:00

PRAWO AUTORSKIE

  • konstruowanie umów związanych z ochroną praw twórców,
  • prowadzenie sporów dotyczących naruszenia praw autorskich,
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu reklamy, prawa autorskiego, praw pokrewnych, prawa prasowego, prawa własności przemysłowej oraz prawa nieuczciwej konkurencji,
  • pomoc prawna w sporach wywołanych czynami nieuczciwej konkurencji (w tym w sprawach oznaczeń indywidualizujących przedsiębiorstwo, towary lub usługi, w sprawach związanych z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa, reklamy itp.), w tym prowadzenie spraw sądowych cywilnych i karnych,
  • ocena planowanych działań przedsiębiorcy (np. reklamy) pod kątem przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

OSTATNIE AKTUALNOŚCI – PRAWO AUTORSKIE