ul. św. Wojciech 10/7, 61-749 Poznań   |   kontakt@smadwokaci.pl   |   tel. 602 853 470,   |   tel. 697 566 050   |   tel. 509 131 490
Odzyskiwanie należności 2017-09-12T09:22:12+00:00

ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI

Pomoc prawna na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym w zakresie odzyskiwania należności wynikających z:

  • nieopłaconych faktur VAT,
  • niedotrzymanych umów,
  • zaległości czynszowych,
  • zaległych pożyczek,
  • kar umownych,
  • innych należności.

OSTATNIE AKTUALNOŚCI – ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI