ul. św. Wojciech 10/7, 61-749 Poznań   |   kontakt@smadwokaci.pl   |   tel. 602 853 470,   |   tel. 697 566 050   |   tel. 509 131 490

Zmiany ułatwiające ściąganie alimentów

2017-10-23T09:26:51+00:00 23 października 2017|Prawo cywilne, Prawo rodzinne|

W poprzednim artykule poruszyłem kwestię zmian legislacyjnych mających na celu ułatwienie ściągania alimentów. Poniżej chciałbym odnieść się do kwestii jak w praktyce wprowadzone zmiany wpłyną na możliwość odzyskania długu alimentacyjnego.   Ułatwienia w odzyskaniu zaległych alimentów Jak już była o tym mowa wprowadzony na podstawie ustawy z dnia …. nowelizującej art. 209 k.k. paragraf 4 [...]

Jak skutecznie odzyskiwać alimenty?  

2017-10-16T11:35:37+00:00 16 października 2017|Prawo cywilne, Prawo rodzinne|

Problem niealimentacji jest nie tylko problemem prawnym, ale przede wszystkim problemem społecznym. Dotychczasowe rozwiązania legislacyjne w dużej mierze były niewydolne. Od wejścia jednak w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy- Kodeks Karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2017, poz. 952) wydaje się, że ściąganie [...]

Przebieg procesu rozwodowego

2016-10-18T14:02:12+00:00 18 października 2016|Prawo cywilne, Prawo rodzinne|

Jak skutecznie wnieść pozew o rozwód? Jaka jest od niego opłata? Kogo w pozwie wymienić? Do jakiego sądu skierować pozew? Na te i wiele innych pytań należy odpowiedzieć przed wniesieniem pozwu o rozwód. Oczywiście najbezpieczniej w tym zakresie skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, ale nie oznacza to, że kodeks postępowania cywilnego (k.p.c.) nakłada na stronę [...]

Wina w wyroku rozwodowym

2016-10-10T14:30:10+00:00 10 października 2016|Prawo cywilne, Prawo rodzinne|

W przypadku procesu rozwodowego strony nie zawsze przykładają należną uwagę do rozstrzygnięcia w zakresie winy w rozkładzie pożycia. Kwestia ta jest jednak niezwykle istotna i w przyszłości może decydować o powstaniu obowiązku alimentacyjnego na rzecz drugiego małżonka. Zgodnie z art. 57 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.) orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i [...]

Kiedy sąd może orzec rozwód?

2016-10-10T14:32:22+00:00 22 września 2016|Prawo rodzinne|

Sprawy rozwodowe należą do najdelikatniejszych spraw związanych z działalnością prawniczą. Jednakże współcześnie stają się również jednymi z częstszych. Zanim zgłosimy się do adwokata warto wiedzieć jakie warunki muszą się ziścić, aby orzeczenie rozwodu było możliwe i o czym rozstrzyga sąd w wyroku rozwodowym. Zasadniczo kwestię rozwodu regulują art. 55- 61 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.). [...]

Mała ustawa reprywatyzacyjna

2017-09-12T09:22:14+00:00 15 września 2016|Odzyskiwanie majątku utraconego po II Wojnie Światowej, Prawo administracyjne, Prawo cywilne, Prawo rodzinne, Prawo spadkowe, Zadośćuczynienia i odszkodowania|

W sobotę w życie wchodzi tzw. Mała ustawa reprywatyzacyjna. Jej celem jest uregulowanie kwestii związanych z reprywatyzacją nieruchomości przejętych po II Wojnie Światowej przez państwo polskie. Ustawa nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z odzyskiwaniem zabranego mienia, jednakże wskazuje drogę, jaką prawdopodobnie w najbliższych miesiącach pójdzie ustawodawca w tej materii. Poniżej zamieszczamy tekst ustawy. Zmiana ustawy [...]

Nagranie jako dowód w sądzie

2017-09-12T09:22:15+00:00 9 września 2016|Prawo cywilne, Prawo gospodarcze, Prawo rodzinne, Prawo spadkowe, Zadośćuczynienia i odszkodowania|

Nagranie jako dowód w sądzie Kwestia wykorzystania w sądzie nagrań rozmów była już niejednokrotnie przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego. W jednym z ostatnich wyroków z dnia 22 kwietnia 2016 r. (II CSK 478/15) Sąd Najwyższy po raz kolejny pochylił się nad tą problematyką porządkując niejako dotychczasowe poglądy w przedmiotowej kwestii.   Jedna z tez wymienionego wyżej [...]