ul. św. Wojciech 10/7, 61-749 Poznań   |   kontakt@smadwokaci.pl   |   tel. 602 853 470,   |   tel. 697 566 050   |   tel. 509 131 490

Pozwy zbiorowe w sprawie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przyjęte do rozpoznania w postępowaniu grupowym

  • Brak wynagrodzenia

W ramach prowadzonej praktyki reprezentuję grupę nauczycieli, domagającą się od zatrudniających ją szkół z województwa wielkopolskiego zapłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, które przez wiele lat było im wypłacane w zaniżonej wysokości. W związku z tym sporem, moja kancelaria sporządziła i wniosła do jednego z wielkopolskich sądów precedensowe pozwy w postępowaniu grupowym.

Mimo istnienia wielu wątpliwości w zakresie dopuszczalności rozpoznawania spraw ww. kategorii w tym trybie oraz polemiki ze strony przeciwnej, sąd podzielił argumenty Kancelarii i przyjął sprawę do rozpoznania w postępowaniu grupowym. Stanowi to pierwszy istotny krok w odzyskaniu na rzecz nauczycieli należnych im kwot.

2019-04-05T11:27:00+00:00 5 kwietnia 2019|Prawo cywilne|0 komentarzy
Adwokat Bartłomiej Markewicz
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2013- 2015 odbył aplikację adwokacką organizowaną przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu. Ze względu na zainteresowania prywatne z powodzeniem zajmuje się i prowadzi sprawy z zakresu prawa sportowego. Prywatnie zapalony miłośnik aktywnego trybu życia i podróży. Dowiedz się więcej!

Zostaw komentarz