ul. św. Wojciech 10/7, 61-749 Poznań   |   kontakt@smadwokaci.pl   |   tel. 602 853 470,   |   tel. 697 566 050   |   tel. 509 131 490
Adwokat Bartłomiej Markewicz

About Adwokat Bartłomiej Markewicz

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2013- 2015 odbył aplikację adwokacką organizowaną przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu. Ze względu na zainteresowania prywatne z powodzeniem zajmuje się i prowadzi sprawy z zakresu prawa sportowego. Prywatnie zapalony miłośnik aktywnego trybu życia i podróży. Dowiedz się więcej!

Przekształcanie najmu lokali spółdzielni mieszkaniowych w lokale własnościowe (I część)

2016-11-03T14:28:09+00:00 3 listopada 2016|Prawo administracyjne, Prawo cywilne|

Na skutek wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. (sygnatura akt K 64/07) oraz z dnia 14 lutego 2012 r. (sygnatura akt P 17/10) doszło do sytuacji, w której dotychczasowi najemcy lokali mieszkalnych, które przed nieodpłatnym przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej zostali pozbawieni [...]

Przebieg procesu rozwodowego

2016-10-18T14:02:12+00:00 18 października 2016|Prawo cywilne, Prawo rodzinne|

Jak skutecznie wnieść pozew o rozwód? Jaka jest od niego opłata? Kogo w pozwie wymienić? Do jakiego sądu skierować pozew? Na te i wiele innych pytań należy odpowiedzieć przed wniesieniem pozwu o rozwód. Oczywiście najbezpieczniej w tym zakresie skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, ale nie oznacza to, że kodeks postępowania cywilnego (k.p.c.) nakłada na stronę [...]

Wina w wyroku rozwodowym

2016-10-10T14:30:10+00:00 10 października 2016|Prawo cywilne, Prawo rodzinne|

W przypadku procesu rozwodowego strony nie zawsze przykładają należną uwagę do rozstrzygnięcia w zakresie winy w rozkładzie pożycia. Kwestia ta jest jednak niezwykle istotna i w przyszłości może decydować o powstaniu obowiązku alimentacyjnego na rzecz drugiego małżonka. Zgodnie z art. 57 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.) orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i [...]

Kiedy sąd może orzec rozwód?

2016-10-10T14:32:22+00:00 22 września 2016|Prawo rodzinne|

Sprawy rozwodowe należą do najdelikatniejszych spraw związanych z działalnością prawniczą. Jednakże współcześnie stają się również jednymi z częstszych. Zanim zgłosimy się do adwokata warto wiedzieć jakie warunki muszą się ziścić, aby orzeczenie rozwodu było możliwe i o czym rozstrzyga sąd w wyroku rozwodowym. Zasadniczo kwestię rozwodu regulują art. 55- 61 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.). [...]

Mała ustawa reprywatyzacyjna

2017-09-12T09:22:14+00:00 15 września 2016|Odzyskiwanie majątku utraconego po II Wojnie Światowej, Prawo administracyjne, Prawo cywilne, Prawo rodzinne, Prawo spadkowe, Zadośćuczynienia i odszkodowania|

W sobotę w życie wchodzi tzw. Mała ustawa reprywatyzacyjna. Jej celem jest uregulowanie kwestii związanych z reprywatyzacją nieruchomości przejętych po II Wojnie Światowej przez państwo polskie. Ustawa nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z odzyskiwaniem zabranego mienia, jednakże wskazuje drogę, jaką prawdopodobnie w najbliższych miesiącach pójdzie ustawodawca w tej materii. Poniżej zamieszczamy tekst ustawy. Zmiana ustawy [...]

Nagranie jako dowód w sądzie

2017-09-12T09:22:15+00:00 9 września 2016|Prawo cywilne, Prawo gospodarcze, Prawo rodzinne, Prawo spadkowe, Zadośćuczynienia i odszkodowania|

Nagranie jako dowód w sądzie Kwestia wykorzystania w sądzie nagrań rozmów była już niejednokrotnie przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego. W jednym z ostatnich wyroków z dnia 22 kwietnia 2016 r. (II CSK 478/15) Sąd Najwyższy po raz kolejny pochylił się nad tą problematyką porządkując niejako dotychczasowe poglądy w przedmiotowej kwestii.   Jedna z tez wymienionego wyżej [...]

Odzyskiwanie majątku bez ustawy reprywatyzacyjnej

2017-09-12T09:22:15+00:00 2 września 2016|Odzyskiwanie majątku utraconego po II Wojnie Światowej, Prawo administracyjne, Prawo cywilne|

W związku z wydarzeniami w Warszawie bardzo popularnym tematem stało się odzyskiwanie majątków zabranych właścicielom przez Państwo Polskie w różnych okresach po II Wojnie Światowej. Niewątpliwie istnieje konieczność uchwalenia ustawy regulującej tę materię. Jednakże jej brak nie oznacza, że dawni właściciele nie mogą dochodzić zwrotu bezprawnie odebranych nieruchomości, bądź odszkodowania odpowiadającego ich wartości. W praktyce [...]

Jak najszybciej dochodzić zapłaty długu?

2017-09-12T09:22:15+00:00 29 sierpnia 2016|Prawo cywilne|

W ostatnim artykule poruszyłem kwestię czym jest dług i jakie kroki podjąć w pierwszej kolejności, aby dochodzić należnego roszczenia. W następnych tekstach skupię się na trybach sądowego dochodzenia należności oraz odpowiem na pytanie, który z nich daje najlepsze efekty. Na początku postępowanie nakazowe. Ten tryb postępowania określony został w Kodeksie postępowania cywilnego w art. 4841- [...]

Czym są długi i jak powstają? Co zrobić w pierwszej kolejności?

2017-09-12T09:22:15+00:00 11 sierpnia 2016|Prawo cywilne|

Niezapłacone długi. Największa zmora przedsiębiorców. Niestety wraz z rozwojem stosunków gospodarczych problem ten zdecydowanie się nasila. Co zrobić gdy nierzetelny kontrahent zalega nam z płatnościami? Do kogo się zwrócić? Ile to kosztuje? Na te i wiele innych pytań postaram się odpowiedzieć w niniejszej serii artykułów. Przy czym podkreślenia wymaga fakt, iż głównym moim celem [...]