Adwokat Bartłomiej Markewicz

About Adwokat Bartłomiej Markewicz

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2013- 2015 odbył aplikację adwokacką organizowaną przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu. Ze względu na zainteresowania prywatne z powodzeniem zajmuje się i prowadzi sprawy z zakresu prawa sportowego. Prywatnie zapalony miłośnik aktywnego trybu życia i podróży. Dowiedz się więcej!

Przekształcanie najmu lokali spółdzielni mieszkaniowych w lokale własnościowe (II część)

2019-06-28T13:12:29+02:008 listopada 2016|Prawo administracyjne, Prawo cywilne|

W poprzednim artykule poruszyłem kwestię ewolucji zasad przekazywania mieszkań zakładowych oraz przyznawania ich najemcom praw do zajmowanych lokali. Poniżej odpowiem na pytanie jaki wpływ na możliwości nabycia własności takich lokali miał wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lutego 2012 r. (sygn. akt P 17/10) oraz jakie są praktyczne sposoby nabywania własności takich lokali   Orzeczenie [...]

Przekształcenie mieszkania spółdzielczego własnościowego w odrębną własność – część I

2019-06-21T11:54:32+02:003 listopada 2016|Prawo administracyjne, Prawo cywilne|

Na skutek wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. (sygnatura akt K 64/07) oraz z dnia 14 lutego 2012 r. (sygnatura akt P 17/10) doszło do sytuacji, w której dotychczasowi najemcy lokali mieszkalnych, które przed nieodpłatnym przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej zostali [...]

Jak wygląda przebieg rozwodu? Proces rozwodowy a prawo

2019-07-11T12:47:55+02:0018 października 2016|Prawo cywilne, Prawo rodzinne|

Jak skutecznie wnieść pozew o rozwód? Jaka jest od niego opłata? Z czym wiąże przebieg rozwodu? Kogo w pozwie wymienić? Do jakiego sądu skierować pozew? Na te i wiele innych pytań należy odpowiedzieć przed wniesieniem pozwu o rozwód. Oczywiście najbezpieczniej w tym zakresie skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, ale nie oznacza to, że kodeks postępowania [...]

Rozwód z orzeczeniem winy

2019-06-21T10:44:42+02:0010 października 2016|Prawo cywilne, Prawo rodzinne|

W przypadku orzeczenia rozwodu strony nie zawsze przykładają należną uwagę do rozstrzygnięcia w zakresie winy w rozkładzie pożycia. Kwestia ta jest jednak niezwykle istotna i w przyszłości może decydować o powstaniu obowiązku alimentacyjnego na rzecz drugiego małżonka. Jak więc wygląda rozwód z orzeczeniem winy? Sprawa rozwodowa z orzekaniem o winie Zgodnie z art. 57 § [...]

Kiedy sąd orzeka rozwód?

2019-07-11T12:49:48+02:0022 września 2016|Prawo rodzinne|

Sprawy rozwodowe należą do najdelikatniejszych spraw związanych z działalnością prawniczą. Jednakże współcześnie stają się również jednymi z częstszych. Zanim zgłosimy się do adwokata warto wiedzieć jakie warunki muszą się ziścić, aby orzeczenie rozwodu było możliwe i o czym rozstrzyga sąd w wyroku rozwodowym. Rozwód w sądzie Zasadniczo kwestię rozwodu regulują art. 55- 61 Kodeksu [...]

Mała ustawa reprywatyzacyjna

2019-06-28T13:07:43+02:0015 września 2016|Odzyskiwanie majątku utraconego po II Wojnie Światowej, Prawo administracyjne, Prawo cywilne, Prawo rodzinne, Prawo spadkowe, Zadośćuczynienia i odszkodowania|

W sobotę w życie wchodzi tzw. Mała ustawa reprywatyzacyjna. Jej celem jest uregulowanie kwestii związanych z reprywatyzacją nieruchomości przejętych po II Wojnie Światowej przez państwo polskie. Ustawa nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z odzyskiwaniem zabranego mienia, jednakże wskazuje drogę, jaką prawdopodobnie w najbliższych miesiącach pójdzie ustawodawca w tej materii. Poniżej zamieszczamy tekst ustawy. Zmiana ustawy [...]

Nagranie jako dowód w sądzie

2019-06-21T09:55:31+02:009 września 2016|Prawo cywilne, Prawo gospodarcze, Prawo rodzinne, Prawo spadkowe, Zadośćuczynienia i odszkodowania|

Kwestia tego, czy nagranie jest dowodem w sądzie, była już niejednokrotnie przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego. W jednym z ostatnich wyroków z dnia 22 kwietnia 2016 r. (II CSK 478/15) Sąd Najwyższy po raz kolejny pochylił się nad tą problematyką porządkując niejako dotychczasowe poglądy w przedmiotowej kwestii. Nagranie rozmowy jako dowód w sprawie karnej Jedna [...]

Jak odzyskać ziemie zabrane przez państwo bez ustawy reprywatyzacyjnej?

2019-06-21T09:50:31+02:002 września 2016|Odzyskiwanie majątku utraconego po II Wojnie Światowej, Prawo administracyjne, Prawo cywilne|

 W związku z wydarzeniami w Warszawie bardzo popularnym tematem stało się odzyskiwanie majątków zabranych właścicielom przez Państwo Polskie w różnych okresach po II Wojnie Światowej. Niewątpliwie istnieje konieczność uchwalenia ustawy regulującej tę materię. Jednakże jej brak nie oznacza, że dawni właściciele nie mogą dochodzić zwrotu bezprawnie odebranych nieruchomości, bądź odszkodowania odpowiadającego ich wartości. Jak [...]

Jak odzyskać pieniądze od dłużnika?

2019-06-21T09:47:59+02:0029 sierpnia 2016|Prawo cywilne|

Ostatnio poruszyłem kwestię czym jest dług i jakie kroki podjąć w pierwszej kolejności, aby dochodzić należnego roszczenia. W następnych tekstach skupię się na trybach sądowego dochodzenia należności, czyli na tym, jak ściągnąć dług czy też jak odzyskać pieniądze od dłużnika. Przeanalizuję kolejne procedury oraz przedstawię ich efektywność, zaczynając od postępowania nakazowego. Jak odzyskać pieniądze [...]

Czym są długi i jak powstają? Co zrobić w pierwszej kolejności? Art. 101 KC

2019-06-21T10:20:16+02:0011 sierpnia 2016|Prawo cywilne|

Niezapłacone długi. Największa zmora przedsiębiorców. Niestety wraz z rozwojem stosunków gospodarczych problem ten zdecydowanie się nasila. Jak odzyskać pieniądze od dłużnika? Do kogo się zwrócić? Ile to kosztuje? Czym  jest art. 101 KC? Na te i wiele innych pytań postaram się odpowiedzieć w niniejszej serii artykułów. Przy czym podkreślenia wymaga fakt, iż głównym moim [...]