ul. św. Wojciech 10/7, 61-749 Poznań   |   kontakt@smadwokaci.pl   |   tel. 602 853 470,   |   tel. 697 566 050   |   tel. 509 131 490

Jak najszybciej dochodzić zapłaty długu?

2017-09-12T09:22:15+00:00 29 sierpnia 2016|Prawo cywilne|

W ostatnim artykule poruszyłem kwestię czym jest dług i jakie kroki podjąć w pierwszej kolejności, aby dochodzić należnego roszczenia. W następnych tekstach skupię się na trybach sądowego dochodzenia należności oraz odpowiem na pytanie, który z nich daje najlepsze efekty. Na początku postępowanie nakazowe. Ten tryb postępowania określony został w Kodeksie postępowania cywilnego w art. 4841- [...]

Chorobowe pracownika, a możliwość rozwiązania stosunku pracy

2017-09-12T09:22:15+00:00 18 sierpnia 2016|Prawo pracy|

Zgodnie z powszechnie obowiązującym mniemaniem pracownik, który przebywa na tzw. chorobowym jest nietykalny z punktu widzenia ewentualnej możliwości rozwiązania z nim stosunku pracy. Okoliczność ta implikuje fakt, że pracownicy często świadomie wykorzystują swoje chorobowe do unikania pracy oraz pobierania nienależnych im świadczeń. W tym miejscu należałoby wskazać na ewentualne kontrole ZUS mające na celu [...]

Czym są długi i jak powstają? Co zrobić w pierwszej kolejności?

2017-09-12T09:22:15+00:00 11 sierpnia 2016|Prawo cywilne|

Niezapłacone długi. Największa zmora przedsiębiorców. Niestety wraz z rozwojem stosunków gospodarczych problem ten zdecydowanie się nasila. Co zrobić gdy nierzetelny kontrahent zalega nam z płatnościami? Do kogo się zwrócić? Ile to kosztuje? Na te i wiele innych pytań postaram się odpowiedzieć w niniejszej serii artykułów. Przy czym podkreślenia wymaga fakt, iż głównym moim celem [...]