Prawa pracownika

Prawa pracownika określono w polskim prawie w  Kodeksie Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. W artykułach na naszym blogu prawniczym znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące uprawnień pracowniczych. Jest to między innymi wykonywanie jedynie obowiązków, które wynikają z treści umowy. Umowa o pracę nie może być jednocześnie skonstruowana w mniej korzystny dla pracownika sposób, niż wynika to z przepisów ustawy. Prawa pracownika to także m.in. godziwe wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Oznacza to, że powinno być ono adekwatne do wykonywanej pracy i związanymi z nią wymaganiami oraz odpowiedzialnością. Niedopuszczalna jest także dyskryminacja w pracy. Dotyczy to zarówno płci i orientacji seksualnej, jak i wieku czy niepełnosprawności. Pracownik może domagać się także odpowiedniej długości wypoczynku, a także bezpiecznych warunków pracy. Więcej informacji znajdziesz w poniższych wpisach.

Pamiętaj jednak, że nawet najbardziej starannie przygotowany artykuł nie zapewni fachowej porady prawnej. Ze względu na możliwość pojawienia się wielu szczegółów mających wpływ na ostateczny przebieg sprawy, w celu uzyskania szczegółowej analizy Państwa problemu zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Przerywany czas pracy — czym jest i kto może tak pracować?

Kategorie: Prawo pracy|Tagi: |

Przerywany czas pracy stosują niektóre zakłady pracy w całej Polsce. W prawie podlega on odpowiednim regulacjom. Okazuje się jednak, że nie każda osoba ma możliwość pracy w ten sposób. W poniższym wpisie znajdują się najważniejsze informacje na temat przerywanego czasu pracy. Poza polskim prawem system przerywanego czasu pracy uregulowany jest także w wewnętrznych regulaminach [...]

Wypłata zasiłku chorobowego przez pracodawcę i ZUS

Kategorie: Prawo pracy|Tagi: , |

Wypłata zasiłku chorobowego jest jednym z częściej wyszukiwanych tematów dotyczących prawa pracy. W niniejszym artykule weryfikujemy, komu przysługuje zasiłek chorobowy. Sprawdzamy także, jakie są terminy na jego wypłatę. Na początku roku zmieniła się gwarantowana kwota świadczenia chorobowego. Ma to związek ze zmianą minimalnego wynagrodzenia. Poznaj więcej szczegółów dotyczących wypłaty zasiłku! Pracownik z zasiłku chorobowego [...]

Bezpieczeństwo danych w dobie pracy zdalnej – względy prawne

Kategorie: Prawo cywilne, Prawo pracy|Tagi: , |

Obecna sytuacja na świecie zmusiła wiele osób do pracy zdalnej. Ten rodzaj wykonywania obowiązków zawodowych wiąże się jednak z pewnymi komplikacjami jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych. Co zrobić, by dane te były bezpieczne i jak pracować zdalnie, nie naruszając prawa? Praca poza siedzibą pracodawcy niesie ze sobą wiele zagrożeń. Są one związane z bezpieczeństwem [...]

Dyskryminacja w pracy – jak się chronić i walczyć o swoje prawa?

Kategorie: Prawo pracy|Tagi: , |

Dyskryminacja w pracy może dotknąć każdego pracownika. Dyskryminacja to między innymi nierówne traktowanie poszczególnych pracowników. Pracownik, który jest dyskryminowany, ma prawo do wystąpienia na drogę sądową. Jednym z podstawowych praw pracowników jest poszanowanie równości oraz brak dyskryminacyjnych zachowań w środowisku pracy. Niestety praw tych nie zawsze się przestrzega. Co to jest dyskryminacja w pracy? [...]

Odszkodowanie za wypadek w pracy – jak go dochodzić?

Kategorie: Prawo pracy, Zadośćuczynienia i odszkodowania|Tagi: , , |

Wypadek w pracy to zdarzenie, które jest nagłe i spowodowane przyczyną zewnętrzną. Występuje w związku z pracą i może powodować uraz lub śmierć. Odszkodowanie za wypadek w pracy ma na celu naprawienie wyrządzonych szkód i urazów. O odszkodowaniu możemy mówić w przypadku, gdy daną osobę zatrudniono na podstawie umowy o pracę. Aby można było [...]

Prawa kobiet w ciąży – jakie prawa w pracy przysługują ciężarnej?

Kategorie: Prawo pracy|Tagi: |

Prawa kobiet w ciąży to temat budzący wiele wątpliwości. Pracownice takie należą do specjalnej grupy, znajdującej się pod szczególną ochroną. Podlegają one innemu, bardziej uprzywilejowanemu traktowaniu, a ich ochronę przewiduje nie tylko prawo polskie, ale także europejskie oraz międzynarodowe. W polskim prawie ustawą, która porusza tematykę szczególnej ochrony kobiet w ciąży jest Ustawa Kodeks [...]

Tarcza antykryzysowa 2.0 – nowe rozwiązania prawne

Kategorie: Prawo gospodarcze|Tagi: , |

Wprowadzone ponad miesiąc temu ograniczenia w związku z przemieszczaniem się i prowadzeniem działalności gospodarczych spowodowały ogromny przestój ekonomiczny. Jego skutkiem jest narastający kryzys gospodarczy. Na obecnym etapie epidemii zauważalne już są straty, jakie ponoszą firmy w związku z zakłóceniami przeszkadzającymi w ich regularnej działalności. W związku z panującą pandemią pojawia się szereg rozwiązań prawnych, [...]

Pozwy zbiorowe w sprawie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przyjęte do rozpoznania w postępowaniu grupowym

Kategorie: Prawo cywilne|Tagi: , |

W ramach prowadzonej praktyki reprezentuję grupę nauczycieli, domagającą się od zatrudniających ją szkół z województwa wielkopolskiego zapłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, które przez wiele lat było im wypłacane w zaniżonej wysokości. W związku z tym sporem, moja kancelaria sporządziła i wniosła do jednego z wielkopolskich sądów precedensowe pozwy w postępowaniu grupowym. Mimo istnienia wielu wątpliwości [...]

Minimalne wynagrodzenie na umowę o zlecenie i umowę świadczenia usług w 2022 i 2023

Kategorie: Prawo administracyjne, Prawo cywilne, Prawo gospodarcze, Prawo pracy|Tagi: , |

Szacuje się, że najniższą stawkę, czyli minimalne wynagrodzenie, zarabia w naszym kraju około 1,5 mln obywateli. Po wielu latach prób i dyskusji z dniem 1 stycznia 2017 r. wprowadzone zostaje Minimalne wynagrodzenie na umowę o zlecenie i umowy o świadczenie usług. Wszystko za sprawą ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. (Dz. U. 2016.1265). [...]

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

Kategorie: Zadośćuczynienia i odszkodowania|Tagi: , |

Dość powszechne są sytuacje, gdy obiecany przez pracownika biura podróży bajkowy urlop w luksusowym hotelu czy też wygodnym apartamencie w rzeczywistości okazuje się fikcją, a na miejscu turysta dowiaduje się, że warunki jego zakwaterowania są inne niż wynikałoby to z zapewnień uzyskanych na etapie zamawiania wycieczki, lub też z katalogu biura podróży. Często jest [...]

Przejdź do góry