Banki wobec kryzysu

Wobec powstałego zagrożenia rozprzestrzenienia się pandemii koronawirusa i zagrożenia chorobą COVID-19, banki wyszły naprzeciw oczekiwaniom klientów. Związek Banków Polskich (ZBP) wystosował oficjalny komunikat dotyczący sytuacji finansowej kredytobiorców.  W najbliższym czasie może stać się ona niezwykle trudna, w związku z chaosem, jaki wywołała pandemia wirusa SARS-CoV-2. 

Rzeczony komunikat ZBP porusza dwie kwestie. Po pierwsze, wskazuje, że banki dostrzegły konieczność podjęcia odpowiednich działań w celu rozwiązania problemów, które mogą wyniknąć w zakresie spłat kredytów przez kredytobiorców, którzy znaleźli się w niezwykle szczególnej sytuacji finansowej. Po drugie podkreślono, że podejmowane przez banki kroki mają na celu przede wszystkim zapewnienie pomocy osobom fizycznym i przedsiębiorstwom znajdującym lub mogącym się znaleźć w finansowych tarapatach. 

Działania dotyczące kredytobiorców 

Komunikat ZBP zawiera katalog działań, które mają zostać podjęte w celu zapewnienia najbardziej optymalnych rozwiązań dla klientów. Rozważmy poniżej, jakich zagadnień dotyczy. 

Przede wszystkim wdrożono możliwość odroczenia (zawieszenia) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych oraz rat kapitałowych przez czas do trzech miesięcy. Natomiast konsekwencją odroczenia bądź zawieszenia spłaty rat jest stosowne wydłużenie całkowitego okresu spłaty kredytu, jeżeli zostanie równolegle przedłużony okres obowiązywania zabezpieczenia kredytu. Nie jest wykluczone wydłużenie rzeczonego okresu o kolejne miesiące. 

Możliwe ułatwienia mają dotyczyć jedynie niektórych rodzajów zaciągniętych kredytów tj. kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych czy też kredytów dla przedsiębiorców. Ułatwienia to również uproszczony oraz przyspieszony proces rozpatrywania wniosków klientów, uzasadniających konieczność odroczenia (zawieszenia) spłaty kredytu. Co więcej, banki zostały zobowiązane do niepobierania ani opłat ani prowizji za rozpatrywanie tych wniosków. 

Problem w branży usług finansowych – leasingu oraz factoringu również został dostrzeżony przez ZBP. Niezbędne się okazuje  wdrożenie procedur umożliwiających zastosowanie odroczenia rat należnych od klientów zarówno w przypadku usług leasingu, jak i usług factoringu. Odroczenia spłaty rat w zakresie tych usług finansowych winno być przez banki przeprowadzone wedle analogicznych reguł, jak co do odroczenia spłaty kredytów. 

Wnioski o odroczenie (zawieszenie) spłaty rat, zgodnie z komunikatem ZBP, winny być rozpatrywane bez nadmiernych wymogów formalnych. ZBP nakazało bankom umożliwienie składania takich bez konieczności załączania do nich dodatkowych dokumentów szczegółowo wykazujących aktualną słabą kondycję finansowo-gospodarczą klienta. Będzie można składać rzeczone wnioski za pośrednictwem poczty lub bankowości elektronicznej, a nawet telefonicznie. Co więcej, taka możliwość ma być przewidziana dla wszystkich klientów, niezależnie od zapisów zawartych w umowie z bankiem. Jedynym wymogiem ma być możliwość pozytywnej weryfikacji tożsamości klienta. 

Szukasz adwokata z Poznania z zakresu prawa gospodarczego?

Pomoc dla przedsiębiorców

Jak wiadomo wirus SARS-CoV-2 spowodował niezwykle duże utrudnienia dla przedsiębiorców. Powód deficytów towarowych to między innymi nieotrzymanie towarów od dostawców i  nieświadczenie usług. Inne przyczyny to braki osobowe, które wynikają z zachorowań pracowników lub nieplanowanych urlopów wywołanych pandemią. Kwestią kluczową dla przetrwania przedsiębiorców, są kroki, które podejmuje się w celu dostarczenia pomocy tym znajdującym się w kryzysowej sytuacji. 

Szczęśliwie ZBP znalazło optymalne rozwiązanie, które pozwala na ustabilizowanie sytuacji finansowej przedsiębiorcy, będącego klientem banku. Planuje się dostęp do krótkoterminowych kredytów. Jednakże, rozwiązanie ma zostać wprowadzone dopiero po zakończeniu prac władz państwowych. Wszelkie szczegóły dotyczące powyższego rozwiązania zostaną przedstawione w kolejnym komunikacie. 

Oprócz powyższych rozwiązań, ZBP zobowiązało banki do udzielania pomocy przedsiębiorcom, którym w najbliższym czasie upływa termin odnowienia istniejącego finansowania. Banki powinny w takim przypadku, na wniosek klienta, odnowić rzeczone finansowanie na okres 6 miesięcy. Warunkiem koniecznym, który musi spełnić przedsiębiorca jest posiadanie pod koniec 2019 roku zdolności kredytowej oraz dotknięcie skutkami pandemii koronawirusa. 

Zawieszenie spłaty kredytu – co to oznacza?

Zawieszenie spłaty kredytu na rok bez konieczności wykonywania płatności to propozycja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pomysł ten analizuje Komisja Nadzoru Finansowego. Celem zmian jest ochrona konsumentów. W ramach tych rozwiązań zawieszenie spłaty kredytu ma nastąpić z dniem zgłoszenia wniosku przez kredytobiorcę. Czasu tego nie można jednak traktować jako okresu kredytowania. Terminy przewidziane w umowie mają ulec wydłużeniu o czas zawieszenia wykonywania umowy. Ułatwienia dla kredytobiorców mają dotyczyć kredytów mieszkaniowych, a także kredytów dla przedsiębiorców. Banki dodatkowo nie będą mogły pobierać opłat za rozpatrzenie wniosków. Dodatkowym udogonieniem ma być możliwość składania wniosków w formie zdalnej, z wykorzystaniem poczty czy bankowości elektronicznej.

A dla zwykłych klientów? 

W zakresie płatności zbliżeniowych, banki zobowiązano do wprowadzenia w najbliższym czasie możliwości ich realizacji do kwoty 100 zł. Przypominamy, że obecnie maksymalna kwota takich transakcji wynosi 50 zł. Co więcej, banki podejmą działania mające na celu zainstalowanie dodatkowych terminali płatniczych POS (ang. point of sale) w miejscach realizacji transakcji płatniczych.

Powyższej omówione mechanizmy pomocy, zawarte w komunikacie przedstawionym przez ZBP mają zostać wdrożone przez banki niezwłocznie. To oznacza, że w niedługim czasie klienci będą mogli z nich korzystać. 

Nasza kancelaria adwokacka z Poznania gwarantuje fachową pomoc prawną w zakresie prawa gospodarczego. Dzięki temu możliwe będzie zrozumienie przysługujących Państwu praw oraz walka o nie.