Jakub Kalak

About Jakub Kalak

Specjalista w zakresie prawa cywilnego oraz administracyjnego. Zajmuje się sprawami karnymi o charakterze gospodarczym i skarbowym. Zapewnia obsługę prawną podmiotom gospodarczym - opracowuje i nadzoruje ich procesy restrukturyzacyjne oraz wygasza działalność. Przeczytaj więcej!

Pomoc państwa w czasie koronawirusa

Prawo gospodarcze, Prawo pracy|

Cz. 4 – Pomoc  państwa Rząd rusza na pomoc W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, Ministerstwo Rozwoju planuje przedłożyć projekt zawierający nowy pakiet rozwiązań. Jego celem jest przedsiębiorcom w ustabilizowaniu swojej sytuacji finansowej.W chwili obecnej znamy tylko projekt ustawy, który podlega jeszcze dalszym modyfikacjom. O bardziej wiążących rozwiązaniach, będziemy informować szczegółowo, natomiast poniżej [...]

Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w czasie pandemii

Prawo pracy|

Cz. 3 – Sprawy pracownicze Koronawirus podstawą do zwolnień? Wobec rosnącego zagrożenia, z jakim wiąże się rozprzestrzenianie koronawirusa, należy rozważyć kwestię trudności, z jakimi mają obecnie do czynienia przedsiębiorcy. Utrudnienia te mogą doprowadzić do konieczności przeprowadzenia zwolnień wśród zatrudnionej kadry pracowniczej. Jakie są prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w czasie pandemii?  Polscy przedsiębiorcy znajdują [...]

Zawieszenie spłaty kredytu i pomoc dla przedsiębiorców podczas koronawirusa

Prawo gospodarcze|

Banki wobec kryzysu Wobec powstałego zagrożenia rozprzestrzenienia się pandemii koronawirusa i zagrożenia chorobą COVID-19, banki wyszły naprzeciw oczekiwaniom klientów. Związek Banków Polskich (ZBP) wystosował oficjalny komunikat dotyczący sytuacji finansowej kredytobiorców.  W najbliższym czasie może stać się ona niezwykle trudna, w związku z chaosem, jaki wywołała pandemia wirusa SARS-CoV-2.  Rzeczony komunikat ZBP porusza dwie kwestie. [...]

Czy epidemia to siła wyższa? – Koronawirus i odpowiedzialność kontraktowa

Prawo cywilne, Prawo gospodarcze|

Cz. 1 - wykonywanie umów i skutki ich niewykonania Polska przedsiębiorczość borykała się już z wieloma problemami niezależnymi od niej, jednak stan zagrożenia epidemicznego koronawirusem (SARS - COVid-19) postawił polską przedsiębiorczość w niespotykanej dotąd sytuacji, o czym świadczy już samo wprowadzenie specustawy - ustawy z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych [...]

Zmiany w indywidualnych interpretacjach podatkowych

Prawo cywilne, Prawo gospodarcze|

W obecnym roku miały wejść w życie zmiany dotyczące indywidualnych interpretacji podatkowych. Zakładały one wzrost opłaty za ich wydanie, ograniczenie funkcji gwarancyjnych oraz ograniczenie możliwości zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zmianę jednak odłożono w czasie najpierw do 1 stycznia 2020 r. Ostatecznie trafiły one do projektu nowej Ordynacji Podatkowej, która ma wejść w życie  [...]